121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Відділ кадрів – це самостійний структурний підрозділ Академії, підпорядкований безпосередньо ректору.

Основні завдання відділу кадрів:

–  задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

– забезпечення дотримання в усіх підрозділах Академії принципів підбору кадрів по їх професійним і діловим якостям згідно вимог чинного законодавства;

–  прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри;

–  документальне оформлення трудових відносин.

 

Основні функції відділу кадрів:

– оформлює документи про прийом, переведення, переміщення і звільнення працівників, видає їм необхідні довідки та інші документи, пов’язані з роботою;

– забезпечує дотримання в усіх підрозділах академії принципів підбору кадрів по їх професійним і діловим якостям, виконання наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України і ректора університету щодо  питань підбору і розстановки кадрів;

– заповнює, зберігає і видає трудові книжки у відповідності до діючої інструкції;

– ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку;

– забезпечує ведення обліку і звітності з особового складу, веде облік наказів з особового складу;

– формує і веде особові справи співробітників Академії, вносить до них зміни, пов’язані з трудовою діяльністю;

– дотримується вимог законодавства з питань персональних даних;

– веде обрахунок наукового, науково-педагогічного стажу професорсько-викладацького складу Академії;

– підраховує стаж для лікарняних листків і передає їх в бухгалтерію для нарахування допомоги;

– здає в архів Академії документи відділу кадрів, згідно номенклатури справ;

– на підставі поданих заяв за дозволом ректора видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників;

– готує та подає необхідні документи для нагородження працівників Академії нагородами та відзнаками;

– веде записи в трудових книжках про заохочення і винагороди працівників;

– перевіряє у табелі обліку робочого часу відповідність заповнення поіменного списку працівників структурних підрозділів та назв посад згідно штатного розпису;

– здійснює контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах Академії і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

– інформує та консультує керівників структурних підрозділів Академії з питань організації управління персоналом;

– забезпечує складання встановленої звітності з обліку особового складу та роботи з персоналом;

– використовує засоби масової інформації для розміщення оголошень про найом працівників або на оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад;

– контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах Академії;

– надає інформацію (за зверненням) до інших структурних підрозділів Академії.

Transition Eng / Ukr