121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

СПІВРОБІТНИКИ НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНОГО ВІДДІЛУ

Зубань Вікторія Андріївна -начальник навчально-методичного відділу

− Адреса:
м. Київ, Харківське шосе, 121, каб 306;

− Години прийому відвідувачів:
понеділок-п’ятниця, 15.00-18.00

− Контакти:
(viktoriazuban@maem.edu.ua)

Навчально-методичний відділ ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (далі – Академія) є структурним навчальним, науково-методичним та інформаційно-аналітичним підрозділом Академії, що проводить планування, організацію та управління навчальною та методичною діяльністю, здійснює контроль за якістю та ефективністю освітнього процесу, облік і звітність з питань навчально-методичної роботи, а також забезпечує інформаційний супровід діяльності Академії.
У своїй діяльності Відділ керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та іншими законодавчими і нормативними актами, наказами Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров’я України стосовно вищої та вищої медичної освіти, Статутом Академії, наказами ректора та Положенням про навчально-методичний відділ.
У взаємодії з факультетами, кафедрами та іншими підрозділами Академії виконує головну мету – забезпечення професійної підготовки висококваліфікованих фахівців певних ступенів вищої освіти за спеціальностями 221 Стоматологія, 222 Медицина шляхом удосконалення змісту освіти, впровадження новітніх технологій навчання, посилення його практичного спрямування.
Навчально-методичний відділ безпосередньо підпорядковується ректору Академії та проректору з науково-педагогічної роботи і виконує управлінсько-організаторську, координаційну, аналітичну, контролюючу функції з питань навчальної та методичної роботи.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

– Координація діяльності структурних навчальних підрозділів і робочих органів Академії навчально-методичного спрямування: деканату медичного факультету, кафедр, Центральної методичної комісії.
– Участь у розробці перспективних планів розвитку Академії.
– Участь у створенні комплексного календарного плану діяльності Академії.
– Підведення підсумків, аналіз роботи та впровадження іноваційних розробок в освітній процес, в навчально-методичну роботу медичного факультету, кафедр та окремих підрозділів.
– Вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої та вищої медичної (фармацевтичної) освіти, розробка рекомендацій з його впровадження.
– Створення узагальнених науково-методичних рекомендацій для оптимізації освітнього процесу.
– Організація роботи щодо відкриття нових спеціальностей.
– Участь у роботі з поновлення і переведення студентів.
– Участь в організації та проведенні навчально-методичних конференцій.

ІНФОРМАЦІЙНІ БЛОКИ

− робочі навчальні плани медичного факультету за спеціальностями;
− графік навчального процесу;
− розклад занять;
− розклад дзвінків,
− система оцінювання знань здобувачів вищої освіти;
− вартість навчання у формі наказу;
− бібліотека з виходом до електронного архіву наукового(інституційного) репозитарію, в тому числі, електронних начальних видань за інформацією, наданою завідувачем бібліотекою ;
− корисна інформація з організації та проведення навчального процесу;
− посилання на офіційні веб-сайти МОН України, МОЗ України, ДО «Центр тестування».

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Transition Eng / Ukr