121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК

 • Дане Положення розроблено відповідно до «Примірного Положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 13 листопада 2007 р. № 1004, діючих законодавчих актів України та встановлює порядок надання житлової площі в гуртожитку Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини» (надалі – Академія), користування цим гуртожитком та його утримання.
 • Студентський гуртожиток Академії призначається за потребою для проживання іногородніх студентів (слухачів), здобувачів, аспірантів (надалі – Студент) тощо тільки на період навчання. Вільні кімнати в гуртожитку можуть використовуватись керівником (адміністрацією) навчального закладу для створення відокремленого готелю за погодженням з органом студентського самоврядування Академії.

Іноземні громадяни, які навчаються в Україні, розміщуються  в гуртожитку на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом або іншими нормативно-правовими актами.

На період проведення вступних випробувань у студентський гуртожиток можуть бути поселені іногородні абітурієнти.

Поселення Студентів до студентських гуртожитків здійснюється на підставі ордеру деканатом медичного факультету. При поселенні бухгалтерією Академії укладається Договір на проживання на один навчальний рік (з пролонгацією на відповідний термін, якщо відсутні дані про відрахування студента).

 • Гуртожиток призначений:
 • для проживання одиноких осіб (жилі приміщення знаходяться в

загальному користуванні декількох осіб, які не знаходяться в сімейних стосунках);

 • для проживання сімей Студентів (жилі приміщення, що складаються з однієї або декількох кімнат, знаходяться в користуванні однієї сім’ї).

У гуртожитках для мешкання одиноких осіб, при необхідності і як виняток, можуть виділятися приміщення для мешкання студентських сімей, що визначається адміністрацією Академії згідно з чинним законодавством за клопотанням та погодженням з органом студентського самоврядування Академії.

 • Проживання працівників навчального закладу здійснюється, як виняток, з дозволу керівника Академії за погодженням з Радою трудового колективу Академії та органом студентського самоврядування.
 • В гуртожитку, крім основного призначення, можуть надаватися за окрему плату додаткові послуги з харчування, медичного обслуговування, телефонного, телефаксного зв’язку, а також різноманітні послуги (перукарні, ремонт одягу, взуття тощо, бібліотечні, когііювально-множильні, користування комп’ютерами та інші), за рахунок використання приміщень нежилого фонду (цокольні, підвальні приміщення).
 • В гуртожитку повинні створюватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Склад і площі приміщень санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з санітарними правилами утримання гуртожитків.
 • Рішення про виділення в гуртожитку приміщень для громадського харчування, пунктів охорони здоров’я, зв’язку, підприємств побутового обслуговування тощо приймається керівником Академії при погоджені з Радою трудового колективу Академії та органом студентського самоврядування.
 • Заселення гуртожитку здійснюється після створення в них необхідних житлово-побутових умов для мешкання і одержання дозволу санітарно- епідеміологічної станції та пожежних органів і реєстрації гуртожитку у порядку, встановленому законодавством.

Перед поселенням між Студентом (мешканцем) та бухгалтерією Академії укладається Договір на проживання в гуртожитку на один навчальний рік і видається перепустка на право входу до гуртожитку та ордер, який є єдиною підставою для поселення та проживання в даному гуртожитку.

Особа, яка поселяється до гуртожитку, зобов’язана особисто здати коменданту ( завідувачу) гуртожитком ордер на право зайняти місце в гуртожитку з квитанцією попередньою оплатою за період проживання, пройти інструктаж з техніки пожежної безпеки, з експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, а також з користування ліфтами (за їх наявності в гуртожитку), ознайомитись з Правилами внутрішнього розпорядку, у тому числі порядок виселення з гуртожитку. Інструктаж здійснюється комендантом (завідувачем) гуртожитком і підтверджується особистим підписом мешканця в спеціальному журналі.

У разі непередбачених обставин та з поважних причин мешканці можуть бути переселені в інший гуртожиток та із кімнати в кімнату за рішенням та згодою керівництва Академії, декана медичного факультету за погодженням з органом студентського самоврядування вищого навчального закладу.

 • Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами, затвердженими ректором Академії та погодженими з органом студентського самоврядування Академії.
 • Поселення та виселення Студентів здійснюється за погодженням з органом студентського самоврядування Академії.

НАДАННЯ ЖИТЛОВОГО МІСЦЯ В ГУРТОЖИТКУ

  • Поселення, розміщення та виселення Студентів з гуртожитку здійснюється деканом медичного факультету за погодженням з органом студентського самоврядування Академії.
  • Розподіл вільних житлових місць у гуртожитку відділеннями відбувається за спільним рішенням адміністрації Академії з органом студентського самоврядування Академії.
  • Рішення на проживання в гуртожитку готуються на поселення Студентів факультетом (коледжу) приймаються керівником і погоджуються з органом студентського самоврядування Академії.
  • На підставі наказу про поселення та надання ліжко-місць в гуртожитку бухгалтерія Академії укладає із Студентом Договір на проживання в гуртожитку на один навчальний рік. Студенту видається перепустка на право входу до гуртожитку та ордер, який є єдиною підставою для мешкання на даному житловому місці. В ордері зазначається номер гуртожитку, його адреса і номер кімнати, а також особисті дані.
  • Облік ордерів та мешканців у гуртожитках здійснюються деканатом Академії разом зі комендантом (завідуючим) гуртожитків.
  • Оформлення необхідних документів для реєстрації іноземців та осіб без громадянства та зняття з реєстрації здійснюються працівниками відділу по роботі з іноземцями та особами без громадянства Академії.

КОРИСТУВАННЯ ЖИЛОЮ ПЛОЩЕЮ В ГУРТОЖИТКАХ

 • Поселення до студентського гуртожитку Студентів, інших осіб здійснюється комендантом (завідувачем) гуртожитку або працівником, який його заміщує, на підставі виданого ордеру, Договору на проживання та оплати, перепустки на право входу до гуртожитку.

Особі, яка поселяється в гуртожиток, надається житлове місце, необхідний інвентар, постільна білизна. Мешканець повинен бути ознайомлений з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, правилами техніки безпеки, в тому числі з користування електричними, газовими приладами, ліфтами тощо.

 • На період літніх канікул (липень-серпень місяць) Студенти мають звільнити кімнату і розрахуватися з гуртожитком. Студентам, які бажають проживати в гуртожитку на період літніх канікул, за їх заявами укладається додатковий Договір на проживання (або здійснюється пролонгація основного Договору на проживання на весь навчальний рік).
 • Умови проживання

Входити до гуртожитку тільки за пред’явленням перепустки (вхід до гуртожитку та вихід з нього дозволяється цілодобово).

Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 08.00 до 22.00. При вході до гуртожитку відвідувач залишає черговому документ, який посвідчує особу і реєструється в книзі відвідувачів. Мешканець гуртожитку зобов’язаний особисто зустріти гостя і провести його при залишенні гуртожитку. Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках Академії несуть мешканці, які запросили гостей.

 • Права і обов’язки мешканців гуртожитку

Мешканці гуртожитку мають право:

 • користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового та спортивного призначення, обладнанням і майном гуртожитку;
 • вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні;
 • обирати Студентську раду гуртожитку і бути обраним до її складу;
 • через Студентську раду гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і дозвілля, роботи обслуговуючого персоналу тощо.

Мешканці гуртожитку зобов ‘язані:

 • дотримуватись вимог, які викладені в Договорі на проживання в гуртожитку;
 • знати і неухильно дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку В гуртожитках Академії;
 • своєчасно сплачувати за проживання;
 • підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах, блоках та місцях загального користування;
 • брати участь у чергуванні;
 • брати участь у роботах громадського характеру (2 години на тиждень) у благоустрої й озелененні прилеглої до гуртожитку території, охороні зелених насаджень, ремонті і належному утриманні спортивних майданчиків та прибудинкової території, а також у проведенні санітарних днів;
 • дбайливо ставитись до державного майна – приміщень, обладнання, майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;
 • забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати та блоку у завідувача гуртожитком, а в разі їх відсутності чи заміни дверного замка, здати відповідний дублікат;
 • своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;
 • про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитком, чергового гуртожитку і Студентську раду гуртожитку;
 • відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до діючого законодавства;
 • дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами. Додаткові електропобутові прилади і радіоапаратура, комп’ютерна та інша техніка мешканців підлягають реєстрації у завідувача гуртожитком;
 • при закінченні навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно, інвентар, що знаходились у користуванні і кімнату в придатному для проживання стані, оформити належним чином обхідний лист, знятися з реєстрації місця проживання у гуртожитку та виселитися з гуртожитку протягом 3 (трьох) днів від дати виходу відповідного наказу чи розпорядження.

Мешканцям гуртожитку забороняється:

 • вчиняти будь-які дії, що створюють небезпеку життю та здоров’ю людей, або можуть призвести до псування майна, інвентарю та обладнання гуртожитку;
 • самовільно переселятися із однієї кімнати в іншу, змінювати дверний замок кімнати (блоку);
 • переробляти та переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з робочих кімнат без дозволу завідувача гуртожитком;
 • переробляти і ремонтувати електроустаткування;
 • користуватися електроопалювальними приладами та електроплитами в жилих кімнатах, використовувати електроприлади, які не зареєстровані у завідуючого гуртожитком;
 • проводити електромонтажні роботи в кімнатах та гуртожитку;
 • зберігати, використовувати додаткове електричне обладнання, яке не передбачено проектно-розрахунковими нормами;
 • проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу адміністрації Академії (декана медичного факультету);
 • залишати сторонніх осіб після 22.00 години;
 • зберігати, вживати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, знаходитися в гуртожитку у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;
 • тютюнопаління в приміщеннях гуртожитку суворо заборонено;
 • порушувати тишу з 22.00 до 08.00 години;
 • вмикати радіотелевізійну, комп’ютерну та аудіо апаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляцію кімнати (Закон України № 174й-ІУ від 03 червня 2004 р.);
 • тримати в гуртожитку домашніх тварин;
 • наклеювати на стіни плакати, оголошення і т.п. без дозволу завідувача гуртожитком;
 • проникати до гуртожитку поза межами прохідної.

Заохочення і стягнення:

За активну участь у культурно-масових заходах, роботах з підтримання належного стану кімнати, гуртожитку та прилеглої території, мешканці гуртожитку можуть бути заохочені.

За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках ПВНЗ «МАЕМ», а також за вчинки, не сумісні зі званням студента, на мешканців накладаються такі стягнення:

 • зауваження;
 • догана;
 • не поселення до гуртожитку на наступний навчальний рік;
 • розірвання Договору на проживання (за погодженням з органом студентського самоврядування);
 • відрахування з Академії (за погодженням з органом студентського самоврядування).

Заохочення і стягнення стосовно мешканців гуртожитку у встановленому порядку виносяться ректором, деканом медичного факультету, за поданням коменданта (завідувача) гуртожитку, Студентської ради гуртожитку за погодженням з органом студентського самоврядування Академії.

ВИСЕЛЕННЯ ІЗ СТУДЕНТСЬКИХ ГУРТОЖИТКІВ

  • Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку не пізніше трьох діб із дня оголошення результатів випробувань; абітурієнти, які подали апеляцію — в триденний термін після засідання апеляційної комісії; абітурієнти, які не зараховані до навчального закладу за конкурсом — протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування.
  • При відрахуванні з Академії, при переводі з денної форми навчання на іншу форму, після закінчення академії або в випадку дострокового розірвання Договору на проживання – мешканці звільняють гуртожиток протягом трьох діб від дня виходу відповідного наказу (розпорядження).
  • У випадках, коли з поважних причин мешканець не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільним рішенням керівника (адміністрації) і органом студентського самоврядування Академії цей термін може бути продовженим.
  • Виселення мешканців із гуртожитку здійснюється згідно з законодавством України. У випадку порушення Договору на проживання в гуртожитку з боку мешканця, він виселяється із гуртожитку, повністю відшкодовує заподіяні збитки, плата за попереднє проживання не повертається. Зміна керівника (адміністрації) гуртожитку не позбавляє громадян, які проживають в ньому, права користуватись цим гуртожитком і виселення їх може бути проведене тільки у порядку, встановленому законодавством.
  • Особи, які самовільно заселилися у гуртожиток або студенти, слухачі або аспіранти, що не виселилися у встановлений термін, виселяються в адміністративному порядку або за рішенням суду без надання їм іншого житлового приміщення.

ПЛАТА ЗА ЖИТЛО ТА ПОСЛУГИ

  • Вартість місця проживання у гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються мешканцям.
  • Конкретний розмір плати за проживання в гуртожитках встановлюється адміністрацією Академії і розраховується відповідно до діючих тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги згідно чинного законодавства України.
  • Оплата за проживання в гуртожитку стягується із мешканців за весь час проживання.
  • Місячна плата за проживання в студентських гуртожитках, включаючи користування білизною, де послуги і комплектація обладнанням та інвентарем здійснюється згідно з державними нормами, проводиться відповідно до тарифів на комунальні послуги.
  • Додаткові послуги за встановлене додаткове електроспоживаюче обладнання сплачуються окремо.

ПОРЯДОК НАДАННЯ МІСЦЬ В ГУРТОЖИТКАХ АКАДЕМІЇ

СТУДЕНТСЬКИМ СІМ’ЯМ

Місця в студентських гуртожитках для розміщення сімей Студентів визначаються спільним рішенням керівника академії і органом студентського самоврядування Академії, виходячи з наявного житлового фонду, для проживання сімей з додержанням санітарних норм мешкання.

ОБОВ’ЯЗКИ КОМЕНДАНТА (ЗАВІДУВАЧА) ГУРТОЖИТКУ

  • Безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією побуту мешканців, додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм мешкання, додержання встановленого порядку здійснюється комендантом (завідувачем) гуртожитку.
  • Комендант (завідувач) гуртожитку зобов’язаний:
 • неухильно виконувати вимоги Угоди на проживання, що укладена керівництвом Академії з мешканцем гуртожитку;
 • проводити поселення в гуртожиток на підставі ордера, паспорту, перепустки на право входу до гуртожитку, квитанції про сплату за проживання та перепустки;
 • ознайомлювати мешканця, при вселенні в гуртожиток, з Положенням про студентський гуртожиток, правилами пожежної і техніки безпеки;
 • утримувати приміщення гуртожитку у відповідності з встановленими санітарними нормами та правилами;
 • укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, постільною білизною та іншим інвентарем згідно з діючими «Типовим нормам обладнання гуртожитків меблями та іншим інвентарем»;
 • контролювати забезпечення гуртожитку необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;
 • своєчасно надавати заявки на ремонт гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;
 • забезпечувати та контролювати проведення відповідних ремонтних робіт будинків, приміщень гуртожитків, території;
 • надавати мешканцям гуртожитку необхідні комунально-побутові послуги, утримувати в належному стані приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання і проведення культурно-масових і спортивних заходів;
 • переселяти, в разі необхідності, при гострих захворюваннях і відсутності можливості госпіталізувати хворих мешканців гуртожитку в ізолятори;
 • укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;
 • сприяти Студентській раді гуртожитку в розвитку студентського самоврядування з питань праці, побуту і відпочинку мешканців;
 • здійснювати заходи з покращення жилих і культурно-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій мешканців, інформувати їх про прийняті рішення;
 • вести облік зауважень і пропозицій мешканців щодо утримання гуртожитку та покращення житлово-побутових умов;
 • подавати керівнику (адміністрації) Академії пропозиції стосовно покращення умов мешкання в гуртожитку;
 • забезпечувати необхідний тепловий режим в усіх приміщеннях у відповідності з встановленими нормами комфортності;
 • своєчасно виселяти Студентів, які розірвали відносини з навчальним закладом;
 • в разі необхідності забезпечувати виділення приміщень для організації в гуртожитках культурно-виховної, спортивної роботи, їдалень і буфетів, оснащувати їх торгово-технологічним обладнанням, меблями, посудом та необхідним інвентарем.
  • Комендант (завідувач) гуртожитку несе відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку та умов «Договору на проживання» всіма мешканцями і обслуговуючим персоналом.

При виселенні з гуртожитку комендант (завідувач) гуртожитком зобов’язаний:

 • довести до Студента, слухача або аспіранта підставу для виселення;
 • організувати виселення за участю кастелянки, завідуючої камери схову, чергових з охорони гуртожитку;
 • прийняти від Студента, слухача або аспіранта твердий інвентар, що був наданий їм в користування на період проживання в гуртожитку;
 • надати розрахунок для бухгалтерії Академії;
 • підписати обхідний лист;
 • в день підписання обхідного листа вилучити перепустку на право входу до гуртожитку і а подати службову записку в деканат медичного факультету.

або відділ аспірантури за яким закріплено відповідний гуртожиток (структурний підрозділ), на виведення виселених з бази даних та з карти поселення;

 • прийняти відповідні дії щодо відшкодування матеріальних збитків завданих студентами, слухачами або аспірантами;
 • розмістити на вахті список студентів, слухачів або аспірантів, які втратили право на проживання в гуртожитку.

Завідуюча камерою схову повертає студентові, слухачу або аспірантові їх особисті речі, прийняті раніше на зберігання.

 • Матеріально відповідальними особами гуртожитку є комендант (завідувач) гуртожитку, завідувач камери схову, вахтер.
 • Адміністрація гуртожитку відповідає за збереження майна студентів, що дане до камери схову гуртожитку.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГУРТОЖИТКУ, ЙОГО УТРИМАННЯ І РЕМОНТ

 • Експлуатація гуртожитку забезпечується відповідними експлуатаційними підрозділами Академії згідно з правилами і нормами експлуатації та ремонту жилого фонду.
 • При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо ремонт неможливо виконати без відселення мешканців. Студентами на час ремонту надається адекватна жила площа у тому ж або іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту їм надається житлова площа, яку вони, як правило, займали раніше.
 • Поточний ремонт гуртожитків здійснюється за рахунок коштів Академії,
  коштів спонсорів, спеціальних коштів і полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт щодо забезпечення конструктивних елементів, оздоблення,
  інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явились під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.
 • Керівництво Академії несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них встановленого порядку і правил проживання,
  організацію побуту мешканців, виховної, культурно-масової і спортивно-оздоровчої роботи.
Transition Eng / Ukr