121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Кафедра медико-фундаментальних дисциплін

БІЛИК ТЕТЯНА ІВАНІВНА , д.к.б.н – завідувач кафедри

т. 050 541 – 01 – 00

Харківське шосе, 121

Кафедра здійснює викладання наступних дисциплін:

 1. Анатомія людини
 2. Біологічна та біоорганічна хімія
 3. Гістологія, цитологія й ембріологія
 4. Медичне правознавство
 5. Мікробіологія, вірусологія та імунологія
 6. Пат морфологія
 7. Патофізіологія
 8. Секційний курс
 9. Судова медицина
 10. Фармакологія
 11. Фізіологія

На кафедрі навчаються вітчизняні та іноземні студенти, в тому числі студенти з україномовною, англомовною та російськомовною формою навчання.

Головними напрямками роботи кафедри наступні:

 • освітня діяльність, що спрямована на реалізацію програм вищої професійної освіти та на підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців;
 • наукова діяльність, яка охоплює організацію і проведення наукових досліджень відповідно до профілю кафедри в рамках міжнародних, вітчизняних або університетських науково-дослідних програм;
 • інноваційна діяльність містить виконання робіт та вдосконалених освітніх технологій, наукових досягнень в галузі охорони здоров’я;
 • основні напрямки наукових досліджень кафедри відповідають пріоритетним напрямкам розвитку науки, захисту навколишнього середовища, екології, охорони здоров’я та освіти України;
 • викладачі кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології беруть участь в міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах тощо.

Основні напрямки методичної роботи:

 • організація відкритих занять і взаємних відвідувань занять, роботи методичного семінару та інших заходів методичного спрямування;
 • організація та управління процесом розробки та формування навчально-методичних матеріалів з дисциплін, закріплених за кафедрою;
 • проводиться розробка тестових завдань з закріплених за кафедрою дисциплін.

Випускники кафедри фундаментальної медицини мають високий освітній рівень, який дає майбутнім лікарям значну конкурентоспроможність як в Україні так і за кордоном, забезпечує можливість їхнього працевлаштування та створює ґрунтовну базу для побудови блискучої кар’єри в системі охорони здоров’я.

Професорсько-викладацький склад кафедри містить в собі докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів та асистентів, що мають великий науковий та педагогічний досвід роботи як в лікувальних закладах так і в закладах освіти.

Для забезпечення навчального процесу на базі кафедри створено сучасну матеріально-технічну базу, яка відповідає вимогам підготовки фахівців на високому професійному рівні. Викладачами кафедри розроблено та оновлено тексти лекцій, деталізовано плани лабораторних і практичних занять, підготовлено комплекти тестових завдань для поточного та підсумкового контролю знань студентів. Створено базу даних (лекції, лабораторні, тести, завдання для індивідуальної роботи, питання для самоконтролю, література та ін.) для кожної дисципліни. Постійно проводиться робота з впровадження сучасних технологій навчання. Практикується проведення семінарські та практичні заняття на базах нашої Академії.

Лекційні заняття проводяться з застосуванням сучасної мультимедійної та комп’ютерної техніки й достатньої кількості наочних матеріалів. Практичні заняття з медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології, гістології, цитології та ембріології проводяться з застосуванням сучасних демонстраційних засобів, цито-морфологічних препаратів та використанням мікроскопів. Заняття з анатомії та фізіології людини проводяться з використанням штучних макетів органів, скелету людини, навчальних фільмів, навчальних посібників та робочих зошитів, що дозволяє оптимізувати засвоєння матеріалу студентами та дає їм змогу починаючи з базових етапів навчання отримувати наочний досвід.

Transition Eng / Ukr