121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

НАКАЗ

Про підготовку та проведення атестації здобувачів вищої освіти у 2018/2019 н.р.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (№1556 від 01.07.2014), Галузевих стандартів вищої освіти для напрямку підготовки 1101 «Медицина» (наказ МОН України від 16.04.2003 № 239, наказ МОЗ України від 28.07.2003 № 504), листа МОН України від 20.01.2015 №1/9-19 «Щодо організації атестації здобувачів вищої освіти та організації освітнього процесу», Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації за напрямом підготовки «Медицина» (наказ від 31.01.05 № 53); Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів (наказ МОЗ України від 14.08. 1998 № 251); Положення про екзаменаційну комісію та порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (протокол від 15.03.2017 № 7) та з метою підготовки та проведення атестації здобувачів вищої освіти медичного факультету у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» відповідно до навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар-стоматолог» (наказ МОЗ України від 27.03.2010 № 541), «Лікар» (наказ МОЗ України від 08.07.2010 № 539) у вищих навчальних закладах України III – IV рівня акредитації.

НАКАЗУЮ:

  1. Створити екзаменаційні комісії (ЕК):
    • Спеціальність 7.12010005 «Стоматологія»

Голова комісії:

КУЛИГІНА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА – доктор медичних наук, професор кафедри терапевтичної стоматології стоматологічного факультету Ужгородського національного університету;

Члени комісії:

ПЕРЕРВА ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ – кандидат медичних наук, ассистент кафедри хірургічної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

КРАСНОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ – кандидат медичних наук;

в.о. завідувача кафедри стоматології;

Екзаменатори з дисциплін:

Терапевтична стоматологія:

КОЛОСОВА КАТЕРИНА ЮРІЇВНА – кандидат медичних наук, асистент кафедри стоматології;

Ортопедична стоматологія:

КРАСНОВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ – кандидат медичних наук, в.о. завідувача кафедри стоматології;

Хірургічна стоматологія:

ПАНЧЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ – кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології;

Дитяча стоматологія:

ПЕРЕРВА ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ – кандидат медичних наук, ассистент кафедри хірургічної стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольца;

Технічний секретар:

МАРКОВА НАТАЛЯ АНАТОЛІЇВНА — асистент кафедри стоматології.

  • Спеціальність 7.12010001 «Лікувальна справа»

Голова комісії:

БЕБЕШКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ – доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Академії медичних наук України;

Члени комісії:

ГОВССЄВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ – кандидат медичних наук,, доцент кафедри акушерства і гінекології Національного медичного університету імені О. О. Богомольца;

АБДУЛЛАСВ ФАРХАД РУСТАМОВИЧ – доктор медичних наук, доцент , в.о. декана медичного факультету ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Екзаменатори з дисциплін:

Внутрішні, інфекційні, професійні хвороби:

МОЙСЕСНКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицині з курсом ендокринології, академік Академії наук вищої освіти України;

АБДУЛЛАСВ ФАРХАД РУСТАМОВИЧ – доктор медичних наук, доцент , в.о. декана медичного факультету;

Хірургія, дитяча хірургія:

БАБЕНКОВ ГЕНАДІЙ ДМИТРОВИЧ – доктор медичних наук, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії;

ГОНЧАРУК ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії;

ЯВОРСЬКИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ – асистент кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії;

Акушерство та гінекологія:

ГОВСЄЄВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ – кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства і гінекології Національного медичного університету імені О. О. Богомольца;

ГРІДЧІН СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії;

БЕРЕСТОВИЙ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ – асистент кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії;

Педіатрія, дитячі інфекційні хвороби:

БОБРОВА ВІРА ІВАНІВНА – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб;

ГРИЩЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА – кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб;

МІНЧЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ – кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб;

Гігієна та екологія, соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я:

ДУДНИК СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА – кандидат медичних наук; доцент; завідувач кафедри соціальної медицини та профілактичної медицини;

ДЗЮБА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – доктор медичних наук; професор кафедри соціальної медицини та профілактичної медицини;

Технічний секретар:

БАРАБУХА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА – заступник декана медичного факультету;

ВОРОНЦОВА МАР’ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА – заступник декана медичного факультету;

ТКАЧЕНКО ЛЮДМИЛА ПАВЛІВНА – заступник декана медичного факультету.

  1. До 27.05.019 в.о. начальника навчально-методичного відділу Лазарєвій Г.Р. подати на затвердження ректору складений розклад державної атестації здобувачів вищої освіти за спеціальностями згідно з додатками 1-5 та довести його до відома членів ЕК.
  2. До 10.05.2019 в.о. декана медичного факультету Абдуллаеву Ф.Р. підготувати накази про допуск здобувачів вищої освіти до атестації, а також підсумкові документи студентів;
  3. До 10.05.2019 завідувачам кафедри Бобровій В.Г, Привалко Е.Г., Гончаруку О.О., Дудник С.В., Краснову В.Ю., Мойсеєнко В.О. подати до навчально-методичного відділу пакети екзаменаційних матеріалів (екзаменаційні білети, завдання), підготувати кількість хворих та обладнати приміщення для проведення обох частин іспиту.
  4. До 01.07.2018 головам ЕК Бебешку В.Г., Кулигіній В.М. надати до навчально-методичного відділу звіти про підсумки державної атестації.
  5. Головному бухгалтеру Коваленку М.В. здійснити оплату працівникам, які братимуть участь в атестації здобувачів вищої освіти ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» в терміни з 27.05.2019 р. по 21.06.2019 р. , згідно з протокольним рішенням вченої Ради Академії та відповідним наказом ректора Академії.
  6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з організаційно-правових питань Щирука М. О.

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ

Розклад

атестації здобувачів вищої освіти V-го курсу медичного факультету спеціальності 7.12010005 «Стоматологія» 2018-2019 н.р.

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»

       
Дата години ГРУПА – СТ-51 ГРУПА – СТ-52
27.05.2019 9:00 Консультація з ортопедичної стоматології Харківське шосе, 121, актова зала
27.05.2019 12:00 Консультація з дитячої стоматології Харківське шосе, 121, актова зала
28.05.2019 9:00 Консультація з терапевтичної стоматології Харківське шосе, 121, актова зала
28.05.2019 12:00 Консультація з хірургічної стоматології Харківське шосе, 121, актова зала
03.06.2019 9:00 Атестація здобувачів вищої освіти Харківське шосе, 121, актова зала  
04.06.2019 9:00   Атестація здобувачів вищої освіти Харківське шосе, 121, актова зала
05.06.2019 9:00 Засідання атестаційної комісії для присвоєння кваліфікації Харківське шосе, 121, актова зала  
05.06.2019 12:00   Засідання атестаційної комісії для присвоєння кваліфікації , Харківське шосе, 121, актова зала

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ
 

Консультацій до атестації здобувачів вищої освіти VI курсу

медичного факультету спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 2018-2019 навчальний рік за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»

Дата години ГРУПА -ЇМ 61 ГРУПА – М 62 ГРУПА – М 63 ГРУПА – М 603
27.05.2019 9:00 Консул ьтація з акушерства і гінекології Пр-т Лобановського, 2 Консультація з педіатрії, дитячих інфекційних хвороб вул. Михайла Коцюбинського, 8-А Консультація з внутрішніх, інфекційних, професійних хвороб вул. Харківське шосе, 121 Консультація з хірургії, дитячої хірургії вул. Харківське шосе, 121
27.05.2019 12:00 Консультація з педіатрії, дитячих інфекційних хвороб вул. Михайла Коцюбинського, 8-А Консультація з акушерства і гінекології Пр-т Лобановського, 2 Консультація з хірургії, дитячої хірургії вул. Харківське шосе, 121 Консультація з внутрішніх, інфекційних, професійних хвороб вул. Харківське шосе, 121
28.05.2019 9:00 Консультація з внутрішніх, інфекційних, професійних хвороб вул. Харківське шосе, 121 Консультація з хірургії, дитячої хірургії вул. Харківське шосе, 121 Консул ьтація з акушерства і гінекології Пр-т Лобановського, 2 Консультація з гігієни та екології, соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я Волгодонський пров. 3, МСЧ №1
28.05.2019 12:00 Консультація з хірургії, дитячої хірургії вул. Харківське шосе, 121 Консультація з внутрішніх, інфекційних, професійних хвороб вул. Харківське шосе, 121 Консультація з гігієни та екології, соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я Волгодонський пров. 3, МСЧ №1 Консультація з акушерства і гінекології Пр-т Лобановського, 2
29.05.2019 9:00 Консультація з гігієни та екології, соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я Волгодонський пров. 3, МСЧ №1     Консультація з педіатрії, дитячих інфекційних хвороб вул. Михайла Коцюбинського, 8-А
29.05.2019 12:00   Консультація з гігієни та екології, соціальної медицини, орг анізації та економіки охорони здоров’я Волгодонський пров. 3, МСЧ №1 Консультація з педіатрії, дитячих інфекційних хвороб вул. Михайла Коцюбинського, 8-А  

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ

РОЗКЛАД

атестації здобувачів вищої освіти VI курсу медичного факультету спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 2019-2020 навчальний рік за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»

Дата години ГРУПА – М 61 ГРУПА – М 62 ГРУПА – М 63 ГРУПА-М 603
03.06.2019 9:00 Атестація здобувачів вищої освіти з внутрішніх, інфекційних, професійних хвороб вул. Харківське шосе, 121      
03.06.2019 12:00   Атестація здобувачів вищої освіти з внутрішніх, інфекційних, професійних хвороб вул. Харківське шосе, 121    
04.06.2019 9:00     Атестація здобувачів вищої освіти з внутрішніх, інфекційних, професійних хвороб вул. Харківське шосе, 121  
04.06.2019 12:00       Атестація здобувачів вищої освіти з внутрішніх, інфекційних, професійних хвороб вул. Харківське шосе, 121
06.06.2019 9:00 Атестація здобувачів вищої освіти з хірургії, дитячої хірургії вул. Харківське шосе, 121      
06.06.2019 12:00   Атестація здобувачів вищої освіти і хірургії, дитячої хірургії вул. Харківське шосе, 121    
07.06.2019 9:00     Атестація здобувачів вищої освіти з хірургії, дитячої хірургії вул. Харківське шосе, 121  
07.06.2019 12:00       Атестація здобувачів вищої освіти з хірургії, дитячої хірургії вул. Харківське шосе, 121
10.06.2019 9:00 Атестація здобувачів вищої освіти акушерства і гінекології пр-т Лобановського, 2      
10.06.2019 12:00   Атестація здобувачів вищої осві т з акушерства і гінекології пр-т Лобановського, 2    
           
11.06.2019 9:00     Атестація здобувачів вищої освіти з педіатрії, дитячих інфекційних хвороб, вул. Харківське шосе, 121  
11.06.2019 12:00       Атестація здобувачів вищої освіти з педіатрії, дитячих інфекційних хвороб, вул. Харківське шосе, 121
13.06.2019 9:00 Атестація здобувачів вищої освіти з педіатрії, дитячих інфекційних хвороб вул. Харківське шосе, 121      
13.06.2019 12:00   А тестація здобувачів вищої освіти з педіатрії, дитячих інфекційних хвороб вул. Харківське шосе, 121    
14.06.2019 9:00     Атестація здобувачів вищої освіти з гігієни та екології, соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я  
вул. Харківське шосе, 121
14.06.2019 12:00       Атестація здобувачів вищої освіти з гіг ієни та екології, соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я
вул. Харківське шосе, 121
18.06.2019 9:00 Атестація здобувачів вищої освіти з гігієни та екології, соціальної медицини, організаціїта економіки охорони здоров’я вул. Харківське шосе, 121   Атестація здобувачів вищої освіти з акушерства і гінекології ир-т Лобановського, 2  
18.06.2019 12:00   Атестація здобувачів вищої освіти з гігієни та екології, соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я вул. Харківське шосе, 121   Атестація здобувачів вищої освіти з акушерства і гінекології пр-т Лобановського, 2
19.06.2019          
20.06.2019 9:00 Засідання атестаційної комісії для присвоєння кваліфікації      
вул. Харківське шосе, 121
20.06.2019 12:00   Засідання атестаційної комісії для присвоєння кваліфікації    
вул. Харківське шосе, 121
21.06.2019 9:00     Засідання атестаційної комісії для присвоєння кваліфікації  
вул. Харківське шосе, 121
21.06.2019 12:00       Засідання атестаційної комісії для присвоєння кваліфікації вул. Харківське шосе, 121

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ

Консультації до атестації здобувачів вищої освіти VI курсу медичного факультету спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 2019-2020 навчальний рік за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»

Дата години ГРУПА – М 601 ГРУПА – М 602
27.05.2019 9:00 Консультація з гігієни та екології, соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я Волгодонський пров. 3, МСЧ №1 Консультація з педіатрії, дитячих інфекційних хвороб вул. Михайла Коцюбинського, 8-А
27.05.2019 12:00 Консультація з педіатрії, дитячих інфекційних хвороб вул. Михайла Коцюбинського, 8-А Консультація з гігієни та екології, соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я Волгодонський пров. 3, МСЧ №1
28.05.2019 9:00 Консультація з внутрішніх, інфекційних, професійних хвороб вул. Харківське шосе, 121 Консультація з хірургії, дитячої хірургії вул. Харківське шосе, 121
28.05.2019 12:00 Консультація з хірургії, дитячої хірургії вул. Харківське шосе, 121 Консультація з внутрішніх, інфекційних, професійних хвороб вул. Харківське шосе, 121
29.05.2019 9:00 Консультація з акушерства і гінекології Пр-т Лобановського, 2  
29.05.2019 12:00   Консультація з акушерства і гінекології Пр-т Лобановського, 2

ПРИВАТНИМ ВИЩИИ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАД МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ

РОЗКЛАД

атестації здобувачів вищої освіти VI курсу медичного факультету спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 2019-2020 навчальний рік

Дата години ГРУПА М 601 ГРУПА – М 602
03.06.2019 9:00 Атестація здобувачів вищої освіти з хірургії, дитячої хірургії вул. Харківське шосе, 121  
03.06.2019 12:00   Атестація здобувачів вищої освіти з хірургії, дитячої хірургії вул. Харківське шосе, 121
05.06.2019 9:00 Атестація здобувачів вищої освіти з внутрішніх, інфекційних, професійних  
хвороб вул. Харківське шосе, 121
05.06.2019 12:00   Атестація здобувачів вищої освіти з внутрішніх, інфекційних, професійних
хвороб вул. Харківське шосе, 121
07.06.2019 9:00 Атестація здобувачів вищої освіти з гігієни та екології, соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я вул. Харківське шосе, 121  
07.06.2019 12:00   Атестація здобувачів вищої освіти з гігієни та екології, соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я вул. Харківське шосе, 121
11.06.2019 9:00 Атестація здобувачів вищої освіти з акушерства і гінекології пр-т Лобановського, 2  
11.06.2019 12:00   Атестація здобувачів вищої освіти з акушерства і гінекології пр-т Лобановського, 2
14.06.2019 9:00 Атестація здобувачів вищої освіти з педіатрії, дитячих інфекційних хвороб вул. Харківське шосе, 121  
14.06.2019 12:00   Атестація здобувачів вищої освіти з педіатрії, дитячих інфекційних хвороб вул. Харківське шосе, 121
19.06.2019 9:00 Засідання атестаційної комісії для присвоєння кваліфікації вул. Харківське шосе, 121  
19.06.2019 12:00  

Засідання атестаційної комісії для присвоєння кваліфікації  вул. Харківське шосе, 121

Г. Р. Лазарева Ф. Р. Абдуллаев

Transition Eng / Ukr