121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Вас вітає Вчена рада ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Вчена рада ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» є колегіальним органом управління закладу вищої освіти. Шляхом колективного обговорення вона приймає рішення з актуальних питань поточної, перспективної роботи Академії, забезпечує функціонування цілісної системи підготовки фахівців з медичної освіти за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Савицький Іван Володимирович, голова Вченої ради, доктор медичних наук, професор

До складу Вченої ради входять: 6 докторів наук; 6 кандидатів наук.

Компетенції Вченої ради:

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії;

2) розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект Статуту закладу вищої освіти, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Академії;

4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

5) ухвалює за наказом ректора Академії рішення щодо утворення, припинення структурних підрозділів;

6) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

7) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

8) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

9) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

10) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

11) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

12) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

13) приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;

14) затверджує положення про прямі таємні вибори виборних представників з числа осіб, які навчаються;

15) розглядає інші питання діяльності Академії відповідно до Статуту.

 

Список

членів Вченої ради

№ з/п Прізвище, ім’я та

по батькові

Посада, вчений ступінь та звання
1 Савицький Іван Володимирович В.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   доктор медичних наук, професор
2 Білик Тетяна Іванівна Кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри медико-фундаментальних дисциплін
3 Віцюк Алла Анатоліївна Учений секретар,  кандидат педагогічних наук, доцент,  доцент кафедри соціальної медицини та гуманітарних дисциплін, завідувач підготовчого відділення
4 Лобанова Анна Володимирівна Голова Студентської ради
5 Малик Наталія Валеріївна Головний бухгалтер
6 Остапець Марина Олександрівна Кандидат медичних наук, доцент

 

7 Пандей Світлана Анатоліївна В.о. декана медичного факультету, доктор філософії
8 Пострелко Валентин Михайлович Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб з курсом психіатрії та наркології
9 Сорока Олександра Олександрівна Перший проректор, кандидат юридичних наук, доцент
10 Чермак Ігор Іванович Директор КНП «Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини», доктор медичних наук, професор, академік НАН України
11 Швайко Людмила Іванівна Доктор медичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри внутрішніх хвороб з курсом психіатрії та наркології

 

 

 

 

 

Віцюк Алла Анатоліївна учений секретар Вченої ради, кандидат педагогічних наук

Transition Eng / Ukr