121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

ЛУКАШ ШАРПАК

Лукаш Шарпак (доцент, кандидат наук, MBA) – винахідник, член групи розробників апарату штучної вентиляції легень RespiSave. Член вітчизняних та зарубіжних дослідницьких груп. Область наукових інтересів – невідкладна медицина, анестезіологія, інтенсивна терапія та кардіологія. Наукові досягнення включають понад 500 статей, у тому числі 47 робіт з COVID-19. Науковий керівник 6 завершених докторських дисертацій та 8 поточних докторських програм. Член наукових рад у польських та зарубіжних журналах, включаючи журнали з імпакт-фактором, такі як Medicine (Baltimore) або BMC Anesthesiology. Головний редактор журналу “Медицина катастроф та надзвичайних ситуацій” та заступник головного редактора журналу “Прогрес у медицині”. Учасник міжнародних наукових конференцій Член багатьох наукових товариств, у тому числі: Польське товариство медицини катастроф (президент правління), Польське кардіологічне товариство, Польська рада з реанімації, Польське товариство екстреної медицини, Польське товариство медичного моделювання, Товариство важких дихальних шляхів (DAS), Європейська рада з реанімації ERC), Товариство управління дихальними шляхами (SAM), Європейське товариство з моделювання (SESAM).

[згорнути]

АНАТОЛІЙ ГОЖЕНКО

Анатолій Іванович Гоженко народився 13 лютого 1948 року у м. Старобільську, Луганської області.
Доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, директор “Український науково-дослідний інститут медицини транспорту” МОЗ України, президент наукової спілки патофізіологів України, президент-засновник Асоціації медичної науки України.
Великий науковий досвід Гоженка О.І. дозволив йому на III Національному конгресі патофізіологів України (Одеса, 2000 р.) вперше в Україні запропонувати новий розділ патологічної фізіології – клінічну патофізіологію.
Автор понад 1600 наукових праць, зокрема 54 монографії, 8 підручників.
Наукова Діяльність
У 1976 р. захистив кандидатську: “Деякі особливості діяльності та енергетичного обміну нирок у динаміці експериментального нефриту” 14.00.16 – “Патологічна фізіологія” – Чернівці.У 1987 р. – докторську дисертацію: “Енергетичне забезпечення основних ниркових функцій і процесів у нормі та при пошкодженні нирок” 14.00.16 – “Патологічна фізіологія” – Київ.

А.І.Гоженко зробив значний внесок у вивчення механізмів формування гострої ниркової недостатності, ренального генезу, ролі простогландинів, ренін-ангіотензинової системи та оксиду азоту в їхньому розвитку.

Анатолій Іванович запропонував сучасну теорію хвороби. Є автором низки діагностичних методик, зокрема принципово нової методики визначення функціонального ниркового резерву.

Уперше розшифрував механізми зниження клубочкової фільтрації в гострий період ушкодження нирок. Визначив первинний характер ушкодження проксимальних канальців у генезисі зменшення клубочкової фільтрації та формування гострої ниркової недостатності. Одним із перших почав вивчати неімунологічні механізми прогресування захворювання нирок.

Під його керівництвом виконано низку робіт з вивчення патофізіології цукрового діабету, онкологічних хвороб, серцево-судинної патології.

Професор Гоженко Анатолій Іванович – засновник міжнародної наукової школи “Клінічна та експериментальна патофізіологія”, яка налічує понад 150 учнів і послідовників. Багато хто з його учнів очолює наукові колективи в Україні, Польщі, США та Канаді.
Анатолій Іванович є автором :
“Теорія хвороби”. монографія/Одеса:Фенікс, 2018.
“Функціональний нирковий резерв, фізіологія, патофізіологія та діагностика”. монографія/Київ, 2019.
“Функціонально-метаболічний континуум: фізіологія і патологія”. монографія/Полтава, 2020.
“Енергетичне забезпечення основних ниркових функцій і процесів у нормі та при пошкодженні нирок” (1987).
“Патофізіологія нирок” [у співавторстві] – навчальний посібник/Одеса: Фенікс, 2020.
та інші.

Гоженко Анатолій Іванович автор 80 винаходів.
Опублікував 107 статей, цитованих у базах “Scopus” і “Web of Science”. Індекс Гірша – 24.
Під керівництвом професора А. І. Гоженка підготувалися і захистилися 33 доктори і 76 кандидатів медичних наук.

Нагороди
Заслужений діяч науки і техніки – указ Президента України № 903 від 02 червня 1998 р.
Відмінник охорони здоров’я Республіки Казахстан – наказ Міністерства охорони здоров’я Республіки Казахстан № 718 від 04 грудня 2007 р.
Медаль ім. В.В. В.В, Підвисоцького (2010 р.)
Медаль ім. А. Д. Сперанського (2010 р.). А. Д. Сперанського (2008 р.)
Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (2008 р.)
Почесний професор Буковинського державного медичного університету.
Почесний професор Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

[згорнути]


РУСЛАН ВАСТЬЯНОВ

Руслан Сергійович Вастьянов – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, представник і послідовник школи нейропатофізіологов, заснованої видатним вітчизняним патофізіологом, головою Всесвітнього товариства патофізіологів, академіком Г.М. Крижановським.
Коло наукових інтересів професора Р.С. Вастьянова – нейропатофізіологія, клінічна патофізіологія, нейрофармакологія, неврологія. Р.С. Вастьянов – кваліфікований вчений, володіє технікою виконання фізіологічних, нейропатофізіологічних і нейрофармакологічних експериментів, вільно володіє англійською мовою: протягом кількох років працював в нейрофізіологічних лабораторіях Австрії, Нідерландів, Італії.
Освіта:
2019 р. – обраний членом-кореспондентом Академії технологічних наук України (спеціальність – технології в медицині)
2017-2018 р.р. – Інститут економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Кваліфікація – керівник закладу освіти (спеціальність – 073 Менеджмент)
2015 р. – отримав вчене звання професора кафедри фізіології
2014 р. – отримав науковий ступінь доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Назва дисертації «Патофізіологічні механізми епілептичної активності при хронічній епілепсії»
2000 р. – отримав вчене звання доцента кафедри нормальної фізіології
1993 р. – отримав науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Назва дисертації «Застосування нейротропіну в комплексному лікуванні епілепсії»
1984-1992 р.р. – Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова (спеціальність – лікувальна справа)
1985-1986 р.р. – Одеські державні 2-річні курси іноземних мов (відділення – англійська мова)
1974-1984 р.р. – середня загальноосвітня школа №90 м. Одеси.
Відзнаки
Заслужений діяч науки та техніки України (2021 рік)
Лауреат Премії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (1998 рік)
Перша премія і Диплом НАН України за наукову роботу (1996 рік)

[згорнути]

Transition Eng / Ukr