121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Кафедра хірургії

Гончарук Олег Олександрович  д.м.н., професор– завідувач кафедри

вул. Харківське шосе, 121

goncharukoo@ukr.net

 1. Анестезіологія та інтенсивна терапія
 2. Акушерство та гінекологія
 3. Акушерство
 4. Дитяча хірургія
 5. Курс за вибором :Ендоскопічні технології в акушерстві та гінекології
 6. Загальна хірургія ( з оперативною хірургією та топографічною анатомією)
 7. Загальна хірургія
 8. Клінічна анатомія та оперативна хірургія
 9. Нейрохірургія
 10. Неврологія, в т. ч. нейростоматологія
 11. Неврологія
 12. Оториноларингологія
 13. Офтальмологія
 14. Онкологія
 15. Травматологія і ортопедія
 16. Урологія
 17. Хірургія

Історія кафедри

Кафедра була заснована у 2018 році.

Клінічними базами  є Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №1 філія «ЦОЗ» ПАТ «Укрзалізниця» та ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»

На кафедрі навчаються вітчизняні та іноземні студенти, в тому числі і студенти з англомовною формою навчання.

Співробітники кафедри

Боброва Віра Іванівна

Завідувач кафедри педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб

професор, доктор медичних наук

Вища лікарська категорія з педіатрії та дитячої гастроентерології. Має сертифікати лікаря – спеціаліста ультразвукової діагностики з 2002 р. та лікаря – спеціаліста ендоскопічного дослідження органів ШКТ з 2009 р.

Закінчила у 1991 році педіатричний факультет Харківського медичного інституту. Після закінчення в 1992 р. інтернатури, протягом п’яти років працювала в поліклініці №1 міської дитячої лікарні №23 м. Харкова спочатку  дільничним лікарем, а потім на посаді завідуючого педіатричним відділенням. З 1997 р. по 2005 р. працювала на кафедрі дитячої гастроентерології Харківської медичної академії післядипломної освіти. З 2005 по теперішній час працює на кафедрі педіатрії №1 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію. У 2012 р. захистила докторську дисертацію.  Вчене звання «Професор» присвоєно у 2015 році.

Стаж роботи 27 років, науково-педагогічний складає 18 років.

Наукові інтереси пов’язані з дитячою гастроентерологією, алергологією. Автор 140 друкованих праць, монографії, посібника з грифом МОЗ України  для студентів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації, 6 патентів, 16 методичних рекомендацій; співавтор підручника «Педіатрія» з грифом МОЗ України  для студентів вищих медичних закладів ІV рівня акредитації з україномовним, російськомовним та англомовним навчанням. За даними бази “GoogleScholar” iндекс Гірша = 3.

Під її керівництвом офіційно захищено 2 кандидатські дисертації.

Боброва В.І. є  членом спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 при ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України». Член асоціації дитячих гастроентерологів та нутриціологів України, член асоціації педіатрів України.

Горобець Анастасія Олександрівна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук

Закінчила у 2004 році медичний факультет Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2005 року по теперішній час працює на кафедрі педіатрії № 1 НМУ ім. О.О.Богомольця: 2005-2007рр. – старшим лаборантом, 2007-2014 рр. – асистентом, з 2014 року – на посаді доцента.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію. Науково-педагогічний стаж складає 13 років. Є співавтором трьох посібників та підручника на англійській мові для англомовних студентів і розробником методичних рекомендацій для студентів 2 – 6 курсів англомовної форми навчання. Є автором 50 наукових та навчально-методичних праць, посібнику та підручнику для англомовних студентів, 1 патенту на корисну модель.

Професійний рівень англійської мови “BritishCouncil” – Aptis: C.

 

Мінченко Дмитро Олександрович

Доцент кафедри, кандидат медичних наук

ІI лікарська категорія з педіатрії

Закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2008 році, був прийнятий на кафедру педіатрії №1 НМУ імені О.О. Богомольця на посаду старшого лаборанта. З 2010р асистент кафедри, з 2014 по теперішній час – доцент кафедри педіатрії №1 НМУ.

З 2008 по теперішній час науковий співробітник відділу Молекулярної біології Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України.

Кандидатська дисертація захищена в лютому 2010 року.

Має 348 публікацій; з них 210 статей, 123 тез, 13 патентів, 1 інформаційний лист, 1 монографія.

За даними бази “Scopus” 63 документів, 469 цитувань, Індекс Гірша = 10.

За даними бази “GoogleScholar” 195 документів,996 цитувань, Індекс Гірша = 15.

Професійний рівень англійської мови “BritishCouncil” – Aptis: C.

 

Ванханова Тетяна Олександрівна

Доцент кафедри, кандидат медичних наук,

І лікарська категорія з педіатрії        

У 2005 році закінчила НМУ ім. Богомольця

З 2007 року працює на кафедрі педіатрії № 1 НМУ ім. О.О.Богомольця.

Захистила кандидатську дисертацію.

Веде роботу по організації і проведенню занять із студентами 2-6 курсів україномовної, російськомовної та англомовної форм навчання
Практична діяльність: ведення новонароджених у пологовому відділі Інститута педіатрії, акушерства та гінекології Національної академії медичних наук Украини. Сфера наукових інтересів – неонатологія.

Вільно володіє англійською та французькою мовами.

Савенко Юлія Олександрівна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук

Лікар педіатр-алерголог,  ІІ лікарська категорія з педіатрії.

Закінчила НМУ імені О.О. Богомольця у 2007 році. Працює на кафедрі з 2018 року; робота по організації  та проведенню занять зі студентами 2-6 курсів.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію. Автор та співавтор 23 наукових робіт, 1 патенту на винахід та 1 – на корисну модель.

Здійснює лікувально-консультативну роботу в дитячому відділенні ДКЛ №1ст. Київ.

Навчально-методична робота

На кафедрі навчаються студенти з 3-го по 6 курс за спеціальністю «Лікувальна справа».

На третьому курсі студенти вивчають пропедевтику педіатрії (анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму, оцінку фізичного і психомоторного розвитку, методики дослідження органів і систем дитини, вигодовування дітей перших 3-х років життя, семіотику основних дитячих захворювань). На 4-му курсі студенти вивчають факультетську, на 5-му – госпітальну педіатрію.

Студенти 6-го курсу проходять субордінатуру, при цьому проводять курацію хворих у поліклініці і стаціонарі. З метою активізації пізнавальної діяльності студентів на кафедрі широко практикується самостійна робота студентів під контролем викладачів.

 1. Педіатрія
 2. Пропедевтика педіатрії
 3. Дитячі інфекційні хвороби
 4. Медична генетика
Transition Eng / Ukr