Transition Eng / Ukr

121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 44 560-89-65
(+380) 44 576-06-00
(+380) 44 576-04-01
(+380) 44 576-07-79
(+380) 94 926-13-57

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Назва

Архів

Щомісячний архів Червень 2019

Порядок денний засідання членів Вченої ради

м. Київ

Харківське шосе, 121

30 серпня 2018

читальна зала ПВНЗ «МАЕМ»

початок о 15.00 год.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Про затвердження складу Вченої ради та плану роботи Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2018-2019 н.р.

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про підготовку освітнього процесу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» до 2018-2019 н.р.

Доповідач: Щербакова А.В. – декан медичного факультету, кандидат педагогічних наук

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Затвердження робочої навчальної документації по організації освітнього процесу (робочі навчальні плани для україномовних та іноземних студентів, графік навчального процесу, навчальна документація) на 2018-2019 навчальний рік; Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в ПВНЗ «МАЕМ», а також надання їм академічної відпустки; Положення про студентський гуртожиток ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; Положення про організацію та проведення практики в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», освітньо-професійних програм підготовки спеціаліста (спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» та 7.12010005 «Стоматологія»)

Доповідач: Контурова С.М. – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Затвердження освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» на основі базової загальної середньої освіти)

Доповідач: Контурова С.М. – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Затвердження Типового контракту про наймання науково-педагогічних та педагогічних працівників на роботу на 2018-2019 н.р.

Доповідач: Дорофєєва Р.В. – начальник відділу кадрів

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Затвердження робочих програм виробничих практик для студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (напрям підготовки 1201 «Медицина» спеціальність 7.12010005 «Стоматологія»):

6.1 Робоча програма «Сестринська справа в стоматології» для студентів ІІ курсу;

6.2 Робоча програма «Виробнича практика в терапевтичній стоматології» для студентів ІІІ курсу;

6.3 Робоча програма «Виробнича практика в хірургічній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.4 Робоча програма «Виробнича практика в терапевтичній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.5 Робоча програма «Виробнича практика в ортопедичній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.6 Робоча програма навчальної дисципліни «Практика лікарська виробнича» (5 курс)

Доповідач: Контурова С.М. – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Затвердження робочих програм виробничих практик для студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (напрям підготовки 1201 «Медицина» спеціальність 7.12010001 «Лікувальна справа»):

7.1 Робоча програма практики «Догляд за хворими в терапевтичному відділенні стаціонару» для студентів ІІ курсу;

7.2 Робоча програма практики «Догляд за хворими в дитячому відділенні стаціонару» для студентів ІІ курсу;

7.3 Робоча програма навчальної дисципліни «Догляд за хворими в хірургічному відділенні стаціонару (практика)» для студентів ІІ курсу;

7.4 Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича сестринська практика у терапевтичному відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.5 Робоча програма практики «Сестринська практика в дитячому відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.6 Робоча програма навчальної дисципліни «Сестринська практика в хірургічному відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.7. Робоча програма виробничої практики для студентів ІV курсу;

7.8 Робоча програма виробничої практики для студентів V курсу;

7.9 Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна практика (сімейна медицина)» для студентів VІ курсу

 1. Затвердження робочих програм виробничих практик для студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (напрям підготовки 1201 «Медицина» спеціальність 7.12010005 «Стоматологія»):

6.1 Робоча програма «Сестринська справа в стоматології» для студентів ІІ курсу;

6.2 Робоча програма «Виробнича практика в терапевтичній стоматології» для студентів ІІІ курсу;

6.3 Робоча програма «Виробнича практика в хірургічній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.4 Робоча програма «Виробнича практика в терапевтичній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.5 Робоча програма «Виробнича практика в ортопедичній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.6 Робоча програма навчальної дисципліни «Практика лікарська виробнича» (5 курс)

Доповідач: Контурова С.М. – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Затвердження робочих програм виробничих практик для студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (напрям підготовки 1201 «Медицина» спеціальність 7.12010001 «Лікувальна справа»):

7.1 Робоча програма практики «Догляд за хворими в терапевтичному відділенні стаціонару» для студентів ІІ курсу;

7.2 Робоча програма практики «Догляд за хворими в дитячому відділенні стаціонару» для студентів ІІ курсу;

7.3 Робоча програма навчальної дисципліни «Догляд за хворими в хірургічному відділенні стаціонару (практика)» для студентів ІІ курсу;

7.4 Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича сестринська практика у терапевтичному відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.5 Робоча програма практики «Сестринська практика в дитячому відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.6 Робоча програма навчальної дисципліни «Сестринська практика в хірургічному відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.7. Робоча програма виробничої практики для студентів ІV курсу;

7.8 Робоча програма виробничої практики для студентів V курсу;

7.9 Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна практика (сімейна медицина)» для студентів VІ курсу

 1. Фінансовий стан ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» станом на 30.08.2018р. та затвердження додаткових послуг до контрактів між Виконавцем (ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»), Замовником (юридична чи фізична особа) та Одержувачем (студент) на 2018-2019 навчальний рік

Доповідач: Коваленко М.В. – головний бухгалтер

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Різне

Учений секретар                                                А.А.Віцюк

м. Київ

Харківське шосе, 121                                                                                   03 жовтня 2018

читальна зала ПВНЗ «МАЕМ»                                                                  початок о 15.00 год.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Гончарука Олега Олександровича, доктора медичних наук, професора, заслуженого лікаря України, завідувача кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про присвоєння вченого звання доцента кандидату педагогічних наук, завідувачу підготовчого відділення та ученому секретарю Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Віцюк Аллі Анатоліївні

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 20 хвилин)

 1. Про контингент студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Щербакова А.В. – декан медичного факультету, кандидат педагогічних наук

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Аналіз результатів ліцензійних інтегрованих іспитів Крок-І та Крок-ІІ зі спеціальностей «Загальна лікарська підготовка» та «Стоматологія» 2017-2018 навчального року

Доповідач: Щербакова А.В. – декан медичного факультету, кандидат педагогічних наук

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Затвердження педагогічного навантаження по кафедрах ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Контурова С.М. – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Різне

Учений секретар                                                А.А.Віцюк

Харківське шосе, 121                                                                                   31 жовтня 2018

читальна зала ПВНЗ «МАЕМ»                                                                  початок о 15.00 год.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Про виведення із членів Вченої ради Кулигіної Валентини Миколаївни, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри стоматології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», у зв’язку з виведенням зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 5 хвилин)

 

 1. Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Краснова Володимира Юрійовича, кандидата медичних наук, в.о. завідувача кафедри стоматології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про роботу Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Віцюк А.А. – заступник директора Медично-фармацевтичного коледжу,  кандидат педагогічних наук

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про створення Приймальної комісії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та Медично-фармацевтичного коледжу на 2019р., а також створення Комісії з правил прийому.

Доповідач: Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про затвердження змісту щорічника «Актуальні проблеми нефрології» (Вип. 24, 2018р.)

Доповідач: Мойсеєнко В. О. – доктор медичних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України,  завідувач кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про затвердження змін до графіка навчального процесу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2018-2019 н.р. для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 222 «Медицина» (вітчизняні студенти), 222 «Медицина» (іноземні студенти, 221 «Стоматологія» відповідно до графіка Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у 2019 році, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.09.2018р. № 1647

Доповідач: Контурова С.М. – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про розгляд дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Верголяс Майї Розметівни «Екотоксикологічна оцінка якості та безпечності питної води»

Доповідач: Верголям М.Р. – докторант кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології, кандидат біологічних наук

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Різне.

 

 

 

 

 

Учений секретар                                                А.А.Віцюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харківське шосе, 121                                                                                   29 листопада 2018

читальна зала ПВНЗ «МАЕМ»                                                                  початок о 15.00 год.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 

 1. Про виведення із членів Вченої ради Кучина Юрія Леонідовича, доктора медичних наук, професора, директора Інституту післядипломноїосвіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за власним бажанням

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про виведення із членів Вченої ради Цехмістера Ярослава Володимировича, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, Заслуженого працівника освіти України за власним бажанням

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про виведення із членів Вченої ради Контурової Світлани Михайлівни, кандидата економічних наук, доцента, начальника навчально-методичного відділу у зв’язку зі звільненням

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Абдуллаєва Фархода Рустамовича, доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Грідчина Сергія Васильовича, кандидата медичних наук, асистента кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про результати підготовки та проведення Державною службою якості освіти МОН України позапланової перевірки в період з 14 по 16 листопада

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про внесення змін до штатного розпису ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» і встановлення посадових окладів (ставок заробітної плати) та тарифних виплат викладачам з 01.01.2019 р.

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про розгляд та затвердження Правил прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та Медично-фармацевтичного коледжу на 2019-2020 н. р.

Доповідач: Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про допуск студентів та заходи по підготовці до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1. Стоматологія», «Крок 1. Загальна лікарська підготовка», «Крок 2. Стоматологія» та «Крок 2. Загальна лікарська підготовка»

Доповідач: Абдуллаєв Ф. Р. – доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

(Доповідь 10 хвилин)

 

 1. Про затвердження структури ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та штатного розпису

Доповідач: Дорофєєва Р.В. – начальник відділу кадрів

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про затвердження Плану заходів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених під час перевірки Державною інспекцією навчальних закладів України

Доповідач: Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

(Доповідь 5 хвилин)

 

 1. Про затвердження номенклатури справ ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та проведення звірки за 2018 рік

Доповідач: Петрова Т.Л. – завідувач канцелярії

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Різне.

Учений секретар                                                А.А.Віцюк

Харківське шосе, 121                                                                                   27 грудня 2018

читальна зала ПВНЗ «МАЕМ»                                                                  початок о 15.00 год.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 

 1. Інформація про зміну керівництва ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»:

1.1 Звільнення Говсєєва Дмитра Олександровича з посади в.о.ректора;

1.2 Представлення нового в.о.ректора Грідчіна Сергія Васильовича

Інформує: Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про призначення голови Приймальної комісії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про стан підготовки до екзаменаційної сесії україномовних та іноземних студентів медичного факультету ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Щербакова А.В. – декан медичного факультету, кандидат педагогічних наук

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про затвердження Положення про організацію та проведення вступних випробувань, Положення про предметну екзаменаційну, фахову атестаційну комісію, комісію для проведення співбесід ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», Положення про апеляційну комісію ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» з конкурсних предметів

Доповідач: Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про внесення змін та доповнень в документацію ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Різне.

Учений секретар                                                А.А.Віцюк

Харківське шосе, 121                                                                                   24 січня 2019

читальна зала ПВНЗ «МАЕМ»                                                                  початок о 15.00 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 

 1. Про зміну складу Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»:

1.1 Про виведення із членів Вченої ради Кравченко Ольги Юріївни, директора Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

1.2 Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Дудник Світлани Валеріївни, кандидата медичних наук, в.о. завідувача кафедри соціальної медицини та профілактичної медицини

Доповідач: Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії,  кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про підсумки роботи І семестру з питань навчально-методичної роботи 2018 року

Доповідач: Лазарєва Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про затвердження «Положення про порядок оформлення та видання навчально-методичної документації, що регламентує освітній процес», «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про порядок перезарахування академрізниці ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про організацію навчального процесу ПВНЗ «МАЕМ» за європейською кредитно-трансферною системою», «Положення про відпрацювання занять ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

Доповідач: Лазарєва Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу

(Доповідь 20 хвилин)

 1. Про затвердження «Положення про критерії оцінювання результатів навчальної діяльності студентів», «Положення про організацію та проведення атестації здобувачів вищої освіти», «Положення про кафедру ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

Доповідач: Щербакова А.В. – декан медичного факультету, кандидат педагогічних наук  (Доповідь 5 хвилин)

 1. Про затвердження «Положення про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

Доповідач: Дорофєєва Р.В. – начальник відділу кадрів (Доповідь 5 хвилин)

 1. Про затвердження «Положення про організацію і проведення практики студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. – доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про виконання наказу № 102-Од від 27.12.2018р. «Про приведення документації ПВНЗ «МАЕМ» у відповідність до чинного законодавства України» та про затвердження «Положення про веб-сайт ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

Доповідач: Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про затвердження «Положення про присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

Доповідач: Віцюк А.А. – учений секретар Вченої ради,  кандидат педагогічних наук, доцент

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про внесення змін та доповнень до документації, що регламентує діяльність Приймальної комісії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про внесення змін та доповнень до посадових інструкцій декана медичного факультету, завідувача кафедри, професора кафедри, доцента кафедри, асистента кафедри, старшого викладача кафедри, лаборанта кафедри

Доповідач: Дорофєєва Р.В. – начальник відділу кадрів

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Обговорення та схвалення питання щодо складання міжнародного іспиту IFOM Clinical Sciences студентами 4 курсу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. – доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Затвердження Концепції освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти із спеціальності 222 «Медицина» та із спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» із ліцензованим обсягом 60 осіб

Доповідач: Грідчін С.В. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про затвердження освітньо-професійної програми (другий (магістерський) рівень) (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина»).

Доповідач: Грідчін С.В. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про затвердження освітньо-професійної програми (другий (магістерський) рівень) (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія»).

Доповідач: Грідчін С.В. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Різне.

Учений секретар                                                А.А.Віцюк

Харківське шосе, 121                                                                                   04 квітня 2019

читальна зала ПВНЗ «МАЕМ»                                                                  початок о 15.00 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Про виведення із членів Вченої ради Буцької Лідії Володимирівни, кандидата медичних наук, доктора наук у галузі натуральної медицини, доцента, у зв’язку з виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії,  кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України (Доповідь 5 хвилин)

 1. Про виведення із членів Вченої ради Панченка Володимира Миколайовича, кандидата медичних наук, у зв’язку з виведенням зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії,  кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України (Доповідь 5 хвилин)

 1. Про стан надання освітніх послуг іноземним студентам ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. – доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»  (Доповідь 10 хвилин)

 1. Про заходи щодо продовження акредитації та набору студентів до Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2019-2020 навчальний рік

Доповідачі:  Віцюк А.А. – заступник директора Медично-фармацевтичного коледжу; Коваленко М.В. – головний бухгалтер (Доповідь 10 хвилин)

 1. Затвердження Програм та робочої навчальної документації з дисциплін для проведення вступних та фахових випробувань

Доповідач:  Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук (Доповідь 10 хвилин)

 1. Про погодження Вченою радою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» створення Комісії щодо розробки нової редакції Статуту Академії

Доповідач: Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань   (Доповідь 5 хвилин)

 1. Про вартість додаткових платних послуг в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (Додаток №1 до Типового договору про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою)

Доповідач:  Коваленко М.В. – головний бухгалтер (Доповідь 10 хвилин)

 1. Про зміну посад у штатному розписі ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Дорофєєва Р.В. – начальник відділу кадрів (Доповідь 5 хвилин)

 1. Різне.

Учений секретар                                                               А.А.Віцюк

Харківське шосе, 121                                                                                   24 квітня 2019

читальна зала ПВНЗ «МАЕМ»                                                                  початок о 15.00 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Про створення Екзаменаційної комісії та підготовки студентів для проведення атестації здобувачів вищої освіти ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідачі: Лазарєва Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу;

Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про стан навчальної    документації    та   якості  успішності  студентів  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про затвердження вартості навчання в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2019-2020 навчальний рік

Доповідач:  Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Затвердження зразка та порядку виготовлення диплома та додатка до дипломів спеціаліста, спеціаліста з відзнакою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про створення відділу післядипломної освіти

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про затвердження Правил прийому іноземних студентів до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» в 2019 році

Доповідач:  Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Заходи по підвищенню ефективності та контролю ліквідації студентами ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» заборгованості

Доповідачі: Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань;

Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Різне.

Учений секретар                                                               А.А.Віцюк

Харківське шосе, 121                                                                                   28 травня 2019

читальна зала ПВНЗ «МАЕМ»                                                                  початок о 15.00 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 

 1. Про виведення із членів Вченої ради Семерея Володимира Даниловича, радника ректора, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії,  кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про виведення із членів Вченої ради Макаренка Михайла Васильовича, доктора медичних наук, професора, у зв’язку з виведенням зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії,  кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про присвоєння вченого звання професора Любарець Тетяні Федорівні, доктору медичних наук, старшому науковому співробітнику, професору кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії,  кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 20 хвилин)

 1. Затвердження екзаменаційної документаціїдля проведення атестації здобувачів вищої освіти спеціальностей «Лікувальна справа» та «Стоматологія»

Доповідач: Лазарєва Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про підготовку до літньої заліково-екзаменаційної сесії та атестації здобувачів вищої освіти в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Лазарєва Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про стан профорієнтаційної роботи та невідкладні завдання по набору студентів до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач:  Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про стан забезпечення навчально-методичною документацією на кафедрах ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про підсумки ліцензійних інтегрованих іспитів Крок-І, ІІ «Стоматологія» та «Загальна лікарська підготовка»

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про затвердження Програми по підготовці до Міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM, BSE)

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про затвердження підручника для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації «Гігієна дітей та підлітків» (І.Т.Матасар, Ф.Р.Абдуллаєв)

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про затвердження посібника «Милосердя і доброчинність на теренах України» (Мойсеєнко В.О., Шостка І.П., Тарченко Н.В., Абдуллаєв Ф.Р.)

Доповідач: Мойсеєнко В. О. – доктор медичних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України,  завідувач кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Різне.

Учений секретар                                                               А.А.Віцюк

 

Протоколи Вченої ради

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ

«30» серпня 2018р.   № 1

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ»

Голова – Говсєєв Д.О.

Секретар – Віцюк А.А.

Присутні: 16 осіб (список додається до протоколу).

Порядок денний:

 1. Про затвердження складу Вченої ради та плану роботи Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2018-2019 навчальний рік

Доповідач: Говсєєв Д.О.- в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент,   Заслужений лікар України

 1. Про підготовку освітнього процесу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» до 2018-2019 навчальний рік

Доповідач: Щербакова А.В. – декан медичного факультету, кандидат педагогічних наук

 1. Затвердження робочої навчальної документації по організації освітнього процесу (робочі навчальні плани для україномовних та іноземних студентів, графік навчального процесу, навчальна документація) на 2018-2019 навчальний рік; Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в ПВНЗ «МАЕМ», а також надання їм академічної відпустки; Положення про студентський гуртожиток ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; Положення про організацію та проведення практики в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», освітньо-професійних програм підготовки спеціаліста (спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» та 7.12010005 «Стоматологія»)

Доповідач: Контурова С.М. – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу

 1. Затвердження освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» на основі базової загальної середньої освіти)

Доповідач: Контурова С.М. – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу

 1. Затвердження Типового контракту про наймання науково-педагогічних та педагогічних працівників на роботу на 2018-2019 навчальний рік

Доповідач: Дорофєєва Р.В. – начальник відділу кадрів

 1. Затвердження робочих програм виробничих практик для студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (напрям підготовки 1201 «Медицина» спеціальність 7.12010005 «Стоматологія»):

6.1 Робоча програма «Сестринська справа в стоматології» для студентів ІІ курсу;

6.2 Робоча програма «Виробнича практика в терапевтичній стоматології» для студентів ІІІ курсу;

6.3 Робоча програма «Виробнича практика в хірургічній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.4 Робоча програма «Виробнича практика в терапевтичній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.5 Робоча програма «Виробнича практика в ортопедичній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.6 Робоча програма навчальної дисципліни «Практика лікарська виробнича» (5 курс)

Доповідач: Контурова С.М. – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу

 1. Затвердження робочих програм виробничих практик для студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (напрям підготовки 1201 «Медицина» спеціальність 7.12010001 «Лікувальна справа»):

7.1 Робоча програма практики «Догляд за хворими в терапевтичному відділенні стаціонару» для студентів ІІ курсу;

7.2 Робоча програма практики «Догляд за хворими в дитячому відділенні стаціонару» для студентів ІІ курсу;

7.3 Робоча програма навчальної дисципліни «Догляд за хворими в хірургічному відділенні стаціонару (практика)» для студентів ІІ курсу;

7.4 Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича сестринська практика у терапевтичному відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.5 Робоча програма практики «Сестринська практика в дитячому відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.6 Робоча програма навчальної дисципліни «Сестринська практика в хірургічному відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.7. Робоча програма виробничої практики для студентів ІV курсу;

7.8 Робоча програма виробничої практики для студентів V курсу;

7.9 Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна практика (сімейна медицина)» для студентів VІ курсу

Доповідач: Контурова С.М. – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу

 1. Фінансовий стан ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» станом на 30.08.2018р. та затвердження додаткових послуг до контрактів між Виконавцем (ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»), Замовником (юридична чи фізична особа) та Одержувачем (студент) на 2018-2019 навчальний рік

Доповідач: Коваленко М.В. – головний бухгалтер

 1. Різне
 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента,   Заслуженого лікаря України, який представив склад  Вченої ради та план роботи Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2018-2019н.р. Доповідач вніс пропозицію щодо виведення зі складу Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»  Муквіч Олени Миколаївни, доктора медичних наук, старшого наукового співробітника, завідувача відділу аспірантури ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

ВИСТУПИЛИ:

 

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який запропонував ввести до складу Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Онуфрієнка Сергія Олександровича, голову Ради трудового колективу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

 

 • Вивести зі складу Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Муквіч Олену Миколаївну, доктора медичних наук, старшого наукового співробітника, завідувача відділу аспірантури ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».
 • Вести до складу Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Онуфрієнка Сергія Олександровича, голову Ради трудового колективу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».
 • Затвердити запропонований склад Вченої радиПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».
 • Затвердити запропонований план роботи Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2018-2019н.р.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Щербакову А.В. – декана медичного факультету, кандидата педагогічних наук, яка поінформувала про підготовку освітнього процесу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» до 2018-2019н.р. Доповідач зауважила, що контингент студентів складає 480 чоловік, а саме:

Курс Кількість груп, «Лікувальна справа» Кількість груп, «Стоматологія»
ІІ 3 1
ІІІ 8 2
ІV 5 3
V 11 2
7
Назва іспиту Склали, % (2017-2018н.р.)
Ліценційний інтегрований іспит Крок-І зі спеціальності «Стоматологія» 77,5
Ліценційний інтегрований іспит Крок-ІІ зі спеціальності «Стоматологія» 62,5
Ліценційний інтегрований іспит Крок-І зі спеціальності «Загальна лікарська підготовка» 57
Ліценційний інтегрований іспит Крок-ІІ зі спеціальності «Загальна лікарська підготовка» 64,3

Нині готуються журнали обліку успішності студентів, які будуть прошнуровані, пронумеровані і передані на кафедри. А також 30.08.2018р. відбувся успішний захист практики студентів.

Доповідач запропонувала до 07.09.2018р. провести перевірку всіх відомостей, які не були передані викладачами в деканат.

ВИСТУПИЛИ:

Боброва В. І. –  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», яка запитала про механізм відпрацювання студентами пропущених занять.

Щербакова А.В. – декан медичного факультету, кандидат педагогічних наук, яка зауважила, що відпрацювання студентами занять, які були пропущені з поважних причин – безкоштовне, відпрацювання студентами занять, які були пропущені без поважних причин буде відбуватися після оплати ними відповідних годин по графіку відпрацювання, які складені на кожній кафедрі. Якщо кількість пропущених годин складає більше 12, то студенту буде видана індивідуальна відомість.

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який зауважив, що в деканаті працює три заступника декана, які разом з трьома бухгалтерами повинні 1 раз на місяць проводити перевірку пропущених занять студентів. Відповідно 1 числа кожного місяця деканат матиме всю інформацію про пропущені години кожного студента. Щирук М.О. запитав, коли початок навчального року.

Щербакова А.В. – декан медичного факультету, кандидат педагогічних наук, яка запропонувала кожні 2 тижні викладачам здавати звіти в деканат про пропущені години кожного студента. Навчальний процес розпочнеться 3 вересня 2018р.

Говсєєв Д.О.- в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент,   Заслужений лікар України, який зауважив, що відсутність відомостей у деканаті – це відповідальність завідувача кафедри.

УХВАЛИЛИ:

 

2.1 Освітній  процес 2018-2019 навчального року розпочати 3 вересня 2018р.

2.2 Кожні 2 тижні викладачам здавати звіти в деканат про пропущені години кожного студента.

2.3 Завідувачам кожної  кафедри до 07.09.2018р. провести перевірку всіх відомостей, які не були передані викладачами в деканат.

2.4 Взяти зазначену вище інформацію Щербакової А.В. до відома та в термін до 15.09.2018р. провести аналіз фактичної здачі ліценційного інтегрованого іспиту «Крок-І» та надати пропозиції керівництву Академії по відрахування студентів, що не склали даний іспит.

2.5 В термін до 15.09.2018р. Щербаковій А.В. надати в навчально-методичний відділ (Контуровій С.М.) кінцевий варіант по групах навчання з метою складання розкладу занять.

2.6 В термін до 20.09.2018р. здійснити організаційні та технічні заходи, спрямовані на належне функціонування комп’ютерного класу.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Контурову С.М. – кандидата економічних наук, доцента, начальника навчально-методичного відділу, яка представила робочу навчальну документацію по організації освітнього процесу (робочі навчальні плани для україномовних та іноземних студентів, графік навчального процесу, навчальна документація). Доповідач зауважила, що з метою належної організації освітнього процесу графік навчального процесу складено таким чином: І семестр розпочинається 03.09.2018р., ІІ семестр – з 21.01.2019р. Передбачено додатковий термін для ліквідації академічної заборгованості та опанування не вичитаних раніше навчальних дисциплін. Доповідач запропонував навчальну практику провести наприкінці відповідного навчального року на 4-5 курсах («Лікувальна справа») та 3-4 курсах («Стоматологія»), а також курси за вибором для вітчизняних студентів – іноземну мову (за професійним спрямуванням), для студентів-іноземців – українську мову (за професійним спрямуванням). Робочі навчальні плани для україномовних та іноземних студентів підготовлені у повному обсязі. Доповідач запропонував додаткове навантаження викладачів (опанування не вичитаних раніше навчальних дисциплін) організувати у додатковий термін навчання. Завершується формування розкладу занять, який буде розміщений на сайті Академії 31.08.2018р. Розклад в електронному вигляді буде доведений до кафедр та деканату на перші два тижні. Готується наказ про закріплення дисциплін за кафедрами, а також пам’ятка для викладачів з переліком необхідної документації, що має бути в навчально-методичному відділі та у викладача. Кожна кафедра повинна підготувати план її роботи та індивідуальний план роботи викладача. Доповідач запропонував, щоб ПМК, залік чи іспит проводив не той викладача, який проводив лекційні та практичні заняття, а завкафедрою чи уповноважена ним особа.

Також доповідач представила Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в ПВНЗ «МАЕМ», а також надання їм академічної відпустки та Положення про студентський гуртожиток ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та Положення про організацію та проведення практики в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», а також освітньо-професійні програми підготовки спеціаліста (спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» та 7.12010005 «Стоматологія»).

ВИСТУПИЛИ:

Драч І.В. – голова Студради, яка запитала, коли будуть проводяться заняття не вичитаних раніше навчальних дисциплін.

Контурову С.М. – кандидата економічних наук, доцента, начальника навчально-методичного відділу, яка зауважила, що заняття не вичитаних раніше навчальних дисциплін будуть у у додатковий термін навчання у І та ІІ семестрі. На всі курси їх 10. Графік навчального процесу порушено не буде.

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який зауважив, що студентів було переведено умовно до 01.11.2018р., тому вже необхідно завершити формування академічних груп.

УХВАЛИЛИ:

 

3.1 Навчальну практику провести наприкінці відповідного навчального року на 4-5 курсах («Лікувальна справа») та 3-4 курсах («Стоматологія»).

3.2 Затвердити такі курси за вибором для вітчизняних студентів – іноземну мову (за професійним спрямуванням), для студентів-іноземців – українську мову (за професійним спрямуванням).

3.3 Завершити формування академічних груп.

3.4 ПМК, залік чи іспит проводитиме не той викладача, який проводив лекційні та практичні заняття, а завкафедрою чи уповноважена ним особа.

3.5 Затвердити робочу навчальну документацію по організації освітнього процесу (робочі навчальні плани для україномовних та іноземних студентів, графік навчального процесу, навчальна документація).

 • Взяти зазначену вище інформацію Контурової С.М. до відома, врахувавши «Правила прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» в 2018 році», що визначають у тому числі порядок організації та набору на навчання іноземців та осіб без громадянства.

3.7 Затвердити Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в ПВНЗ «МАЕМ», а також надання їм академічної відпустки.

3.8 Затвердити Положення про студентський гуртожиток ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

3.9 ЗатвердитиПоложення про організацію та проведення практики в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

3.10 Затвердитиосвітньо-професійні програми підготовки спеціаліста (спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» та 7.12010005 «Стоматологія»).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Контурову С.М. – кандидата економічних наук, доцента, начальника навчально-методичного відділу, яка представила освітньо-професійну програму підготовки молодшого спеціаліста (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» на основі базової загальної середньої освіти).

 

УХВАЛИЛИ:

 

4.1 Затвердити освітньо-професійну програму підготовки молодшого спеціаліста (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» на основі базової загальної середньої освіти).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Дорофєєву Р.В. – начальника відділу кадрів, яка представила Типовий контракт про наймання науково-педагогічних та педагогічних працівників на роботу на 2018-2019н.р. Доповідач поінформував, що Контракт складено для науково-педагогічних та педагогічних працівників, які працюють на умовах погодинної оплати праці або як сумісники. Контракт містить інформацію про права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці та 3 додатки.

УХВАЛИЛИ:

 

5.1 Затвердити Типовий контракт про наймання науково-педагогічних та педагогічних працівників на роботу на 2018-2019н.р.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Контурову С.М. – кандидата економічних наук, доцента, начальника навчально-методичного відділу, яка представила робочі програми виробничих практик для студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (напрям підготовки 1201 «Медицина» спеціальність 7.12010005 «Стоматологія»):

6.1 Робоча програма «Сестринська справа в стоматології» для студентів ІІ курсу;

6.2 Робоча програма «Виробнича практика в терапевтичній стоматології» для студентів ІІІ курсу;

6.3 Робоча програма «Виробнича практика в хірургічній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.4 Робоча програма «Виробнича практика в терапевтичній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.5 Робоча програма «Виробнича практика в ортопедичній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.6 Робоча програма навчальної дисципліни «Практика лікарська виробнича» (5 курс)

 

УХВАЛИЛИ:

 

6.1 Затвердити робочі програми виробничих практик для студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (напрям підготовки 1201 «Медицина» спеціальність 7.12010005 «Стоматологія»):

– Робоча програма «Сестринська справа в стоматології» для студентів ІІ курсу;

– Робоча програма «Виробнича практика в терапевтичній стоматології» для студентів ІІІ курсу;

– Робоча програма «Виробнича практика в хірургічній стоматології» для студентів ІV курсу;

– Робоча програма «Виробнича практика в терапевтичній стоматології» для студентів ІV курсу;

– Робоча програма «Виробнича практика в ортопедичній стоматології» для студентів ІV курсу;

– Робоча програма навчальної дисципліни «Практика лікарська виробнича» (5 курс)

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

 

Контурову С.М. – кандидата економічних наук, доцента, начальника навчально-методичного відділу, яка представила робочі програми виробничих практик для студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (напрям підготовки 1201 «Медицина» спеціальність 7.12010001 «Лікувальна справа»):

7.1 Робоча програма практики «Догляд за хворими в терапевтичному відділенні стаціонару» для студентів ІІ курсу;

7.2 Робоча програма практики «Догляд за хворими в дитячому відділенні стаціонару» для студентів ІІ курсу;

7.3 Робоча програма навчальної дисципліни «Догляд за хворими в хірургічному відділенні стаціонару (практика)» для студентів ІІ курсу;

7.4 Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича сестринська практика у терапевтичному відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.5 Робоча програма практики «Сестринська практика в дитячому відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.6 Робоча програма навчальної дисципліни «Сестринська практика в хірургічному відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.7. Робоча програма виробничої практики для студентів ІV курсу;

7.8 Робоча програма виробничої практики для студентів V курсу;

7.9 Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна практика (сімейна медицина)» для студентів VІ курсу

 

УХВАЛИЛИ:

 

7.1 Затвердити робочі програми виробничих практик для студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (напрям підготовки 1201 «Медицина» спеціальність 7.12010001 «Лікувальна справа»):

7.1 Робоча програма практики «Догляд за хворими в терапевтичному відділенні стаціонару» для студентів ІІ курсу;

7.2 Робоча програма практики «Догляд за хворими в дитячому відділенні стаціонару» для студентів ІІ курсу;

7.3 Робоча програма навчальної дисципліни «Догляд за хворими в хірургічному відділенні стаціонару (практика)» для студентів ІІ курсу;

7.4 Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича сестринська практика у терапевтичному відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.5 Робоча програма практики «Сестринська практика в дитячому відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.6 Робоча програма навчальної дисципліни «Сестринська практика в хірургічному відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.7. Робоча програма виробничої практики для студентів ІV курсу;

7.8 Робоча програма виробничої практики для студентів V курсу;

7.9 Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна практика (сімейна медицина)» для студентів VІ курсу

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Коваленка М.В. – головного бухгалтера, який представив Фінансовий стан ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» станом на 30.08.2018р. та додаткові послуги до контрактів між Виконавцем (ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»), Замовником (юридична чи фізична особа) та Одержувачем (студент) на 2018-2019 навчальний рік.

ВИСТУПИЛИ:

Дударенко Л.В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, яка запитала, чи є юридичні підстави оплати студентами за навчання перед підписанням контракту.

Коваленка М.В. – головний бухгалтер, який зауважив, що необхідно внести в договір, що він набирає чинності після проплати за навчання за І семестр.

 

УХВАЛИЛИ:

 

8.1 Взяти до уваги фінансовий стан ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» станом на 30.08.2018р. та доручити головному бухгалтеру (Коваленку М.В.) та декану медичного факультету (Щербаковій А.В.) в термін до 15.09.2018р. провести аналіз виконання договорів студентів фактичної оплати за навчання та письмово інформувати керівників з пропозиціями по усуненню боргових зобов’язань.

8.2 Продовжити дію ухвали Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (протокол № 1 від 30.08.2017р.) про вартість додаткових платних послуг до договорів «Про надання освітніх послуг» ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (Додаток 1), доповнивши п.13 «Організація та підготовка до ліценційних інтегрованих іспитів «Крок-І» (друга та третя спроби)   та  «Крок-ІІ» (друга спроба)   для україномовних студентів – 2000 грн. (за кожну спробу); для студентів-іноземців –3000грн. (за кожну спробу)».

8.3 Продовжити дію наказу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»№ 53-Од від 10.12.2017р.

8.4Головному бухгалтеру Коваленку М.В. та декану медичного факультету Щербаковій А.В. проаналізувати фактичну оплату другої та третьої спроб ліценційного інтегрованого іспиту «Крок-І» та третьої спроби ліценційного інтегрованого іспиту «Крок-ІІ» по кожному студенту і в випадку нескладання (рішення Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» від 30.08.2017р. (протокол № 1)) здійснити відповідні нарахування.

8.5 Договірному відділу (Щирук В.С.) – внести зміни в Додаток 1 до договору «Про надання освітніх послуг» між ВНЗ та фізичною (юридичною) особою у відповідності до прийнятого рішення до 31.08.2018р.

8.6 В випадку виробничої необхідності по зміні в ціноутворенні при наданні освітніх послуг по погашенню академічної різниці та пропущеного заняття без поважної причини дані повноваження делегувати для вирішення керівництву Академії з обов’язковим погодженням на ректораті шляхом прямого голосування більшістю голосів.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента,   Заслуженого лікаря України, який нагадав, що сайт Академії функціонує, тому вся необхідна інформація для наповнення сайту повинна бути погоджена ректором Академії, а в разі його відсутності – проректором з організаційно-правових питань (Щируком М.О.). Також доповідач ознайомив з Розпорядженням № 27-Щр від 28.08.2018р. «Про заходи з посилення охорони» (додається).

Голова

кандидат мед.наук, доцент       Д.О.Говсєєв

Учений секретар

кандидат педагогічних наук А.А.Віцюк

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ

«03» жовтня 2018р.                                                             № 2

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ»

Голова – Говсєєв Д.О.

Секретар – Віцюк А.А.

Присутні: 20 осіб (список додається до протоколу).

Порядок денний:

 1. Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Гончарука Олега Олександровича, доктора медичних наук, професора, заслуженого лікаря України, завідувача кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургіїПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про присвоєння вченого звання доцента кандидату педагогічних наук, завідувачу підготовчого відділення та ученому секретарю Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Віцюк Аллі Анатоліївні

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 20 хвилин)

 1. Про контингент студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Щербакова А.В. – декан медичного факультету, кандидат педагогічних наук

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Аналіз результатів ліцензійних інтегрованих іспитів Крок-І та Крок-ІІ зі спеціальностей «Загальна лікарська підготовка» та «Стоматологія»2017-2018 навчального року

Доповідач: Щербакова А.В. – декан медичного факультету, кандидат педагогічних наук

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Затвердження змін до педагогічного навантаження по кафедрах ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Контурова С.М. – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Різне
 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Гончарука Олега Олександровича, доктора медичних наук, професора, заслуженого лікаря України, завідувача кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургіїПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

ВИРІШИЛИ:

 

 • Ввести до складу Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Гончарука Олега Олександровича, доктора медичних наук, професора, заслуженого лікаря України, завідувача кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургіїПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

термін: 03.10.2018

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, якийвніс пропозицію щодо присвоєння вченого звання доцента кандидату педагогічних наук, завідувачу підготовчого відділення та ученому секретарю Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Віцюк Аллі Анатоліївні.

Було обрано лічильну комісію у такому складі:

 • Мойсеєнко Валентина Олексіївна – доктор медичних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України, завідувач кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології – голова комісії;
 • Боброва Віра Іванівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб – член комісії;
 • Контурова Світлана Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу – член комісії.

УХВАЛИЛИ:

2.1 Після таємного голосування присвоїти вчене звання доцента кандидату педагогічних наук, завідувачу підготовчого відділення та ученому секретарю Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Віцюк Аллі Анатоліївні.

Рішення проголосоване таємним голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Щербакову А.В. – декана медичного факультету, кандидата педагогічних наук, яка поінформувала проконтингент студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».  Доповідач зазначила, що станом на 03.10.2018р. на розгляді у Приймальної комісії перебуває 26 заяв, з яких 12  – від іноземних громадян  на спеціальність «Загальна лікарська підготовка», 5  – від іноземних громадян  на спеціальність  «Стоматологія». Було зараховано 25 осіб (17 – вітчизняних студентів, 8 – іноземних студентів). З 01.06.2018р. по 01.10.2018р. було відраховано 69 студентів за власним бажанням, 102 студента – за невиконання навчального плану, 19 заяв – на розгляді Приймальної комісії.

Станом на 01.10.2018р. кількість студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» така:

Курс «Загальна лікарська підготовка»  «Стоматологія»
ІІ 24 3
ІІІ 81 32
IV 52 36
V 92 21
VI 71

Доповідач зауважила, що у випадку недостатньої кількості студентів деякі групи можуть бути або об’єднані, або розформовані.

ВИСТУПИЛИ:

Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України, який зауважив, що є багато бажаючих навчатися в Академії і до 01.11.2018р. контингент студентів буде сформовано повністю.

УХВАЛИЛИ:

3.1 Інформацію Щербакової А.В.,декана медичного факультету, кандидата педагогічних наук, прийняти до уваги.

Рішення проголосоване таємним голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Щербакову А.В. – декана медичного факультету, кандидата педагогічних наук, яка поінформувала прорезультати ліцензійних інтегрованих іспитів Крок-І та Крок-ІІ зі спеціальностей «Загальна лікарська підготовка» та «Стоматологія»2017-2018 навчального року.  Доповідач зазначила, що Академія займає 4 місце серед вузів України по кількості студентів, які склали іспит. У 2016-2017 навчальному році Академія займала 5 місце.

Ліцензійний інтегрований іспит Крок-ІІ зі спеціальності «Загальна лікарська підготовка»

(22.05.2018р.)

Ліцензійний інтегрований іспит Крок-ІІ зі спеціальності «Стоматологія»

(31.05.2018р.)

  Зареєстровано Не склали Зареєстровано Не склали
Україномовні студенти 24* (5  з яких складали повторно) 6 16 5
Російськомовні студенти 4 3 3 2* (Сайдівська Аравія, Грузія)
Англомовні студенти 19 11*(Нігерія, Індія, Туніс, Марокко)

 

Ліцензійний інтегрований іспит Крок-І зі спеціальності «Загальна лікарська підготовка»

(26.06.2018р.)

Ліцензійний інтегрований іспит Крок-І зі спеціальності «Стоматологія»

 

  Зареєстровано Не склали Зареєстровано Не склали
Україномовні студенти 45 1 26 4
Російськомовні студенти 34 11* (Узбекистан) 14 5* (Узбекистан)
Англомовні студенти 107 35* (Нігерія, Індія)
*21.08.2018р. -14 студентів перескладали іспит, оскільки мали задокументовану поважну причину
Назва іспиту Склали, % (2017-2018н.р.)
Ліцензійний інтегрований іспит Крок-І зі спеціальності «Стоматологія» 77,5
Ліцензійний інтегрований іспит Крок-ІІ зі спеціальності «Стоматологія» 64,3
Ліцензійний інтегрований іспит Крок-І зі спеціальності «Загальна лікарська підготовка» 57
Ліцензійний інтегрований іспит Крок-ІІ зі спеціальності «Загальна лікарська підготовка» 62,5

ВИСТУПИЛИ:

Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України, який наголосив на тому, що необхідно покращити рівень підготовки студентів до складання відповідних іспитів, особливо  ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-І зі спеціальності «Загальна лікарська підготовка».

УХВАЛИЛИ:

4.1 Інформацію Щербакової А.В.,декана медичного факультету, кандидата педагогічних наук, прийняти до уваги.

4.2 Завідувачам кафедр посилити контроль за якістю підготовки студентів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів Крок-І та Крок-ІІ.

Рішення проголосоване таємним голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Контурову С.М. – кандидата економічних наук, доцента, начальника навчально-методичного відділу, яка поінформувала про зміни до педагогічного навантаження по кафедрах ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач нагадала, що у 30.08.2018р. було попередньо затверджено навчальне навантаження по кафедрах. Станом на 03.10.2018р. зменшення навантаження складає 27%. Загальне навантаження складає 35718 годин, а також додаткове – 648 годин, що пов’язане з тим, що деякі курси не були прочитані у попередні навчальні роки. Процес розподілу навантаження триватиме до 10.10.2018р. Навчальне навантаження може зменшитися у зв’язку з об’єднанням певних груп.

Доповідач наголосила на тому, що протягом вересня 2018р. була проведена перевірка якості викладання практичних та лекційних занять викладачами, що виявила значні недоліки.

УХВАЛИЛИ:

5.1 Затвердити зміни до педагогічного навантаження по кафедрах ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» у розмірі 35718 годин.

5.2 Завідувачам кафедр посилити контроль за якістю викладання практичних та лекційних занять викладачами.

Рішення проголосоване таємним голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради

кандидат мед.наук, доцент       Д.О.Говсєєв

Учений секретар

кандидат педагогічних наук А.А.Віцюк

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ

«31» жовтня 2018р.                                                             № 3

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ»

Голова – Говсєєв Д.О.

Секретар – Віцюк А.А.

Присутні: 15 осіб (список додається до протоколу).

Порядок денний:

 1. Про виведення із членів Вченої ради Кулигіної Валентини Миколаївни, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри стоматології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», у зв’язку з виведенням зі штатуПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 5 хвилин)

 

 1. Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Краснова Володимира Юрійовича, кандидата медичних наук, в.о. завідувача кафедри стоматологіїПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про роботу Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Віцюк А.А. –заступник директораМедично-фармацевтичного коледжу,  кандидат педагогічних наук

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про створення Приймальної комісії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та Медично-фармацевтичного коледжу на 2019р., а також створення Комісії з правил прийому.

Доповідач: Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про затвердження змісту щорічника «Актуальні проблеми нефрології» (Вип. 24, 2018р.)

Доповідач:Мойсеєнко В. О. – доктор медичних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України,  завідувач кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про затвердження змін до графіка навчального процесу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2018-2019 н.р. для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 222 «Медицина» (вітчизняні студенти), 222 «Медицина» (іноземні студенти, 221 «Стоматологія» відповідно до графіка Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у 2019 році, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.09.2018р. № 1647

Доповідач: Контурова С.М. – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про розгляд дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Верголяс Майї Розметівни «Екотоксикологічна оцінка якості та безпечності питної води»

Доповідач:Верголяс М. Р. –докторант кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології, кандидатбіологічних наук

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Різне.
 1. СЛУХАЛИ:

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо виведення із членів Вченої ради Кулигіної Валентини Миколаївни, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри стоматології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,у зв’язку з  виведенням  зіштатуПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

1.1 Вивести із членів Вченої ради Кулигіну Валентину Миколаївну, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри стоматологіїПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», у зв’язку з  виведенням  зі штатуПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 15;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»Краснова Володимира Юрійовича,кандидата медичних наук, в.о. завідувача кафедри стоматологіїПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

2.1 Обрати членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»Краснова Володимира Юрійовича,кандидата медичних наук, в.о. завідувача кафедри стоматологіїПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 15;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Віцюк А.А. – заступника директораМедично-фармацевтичного коледжу,  кандидата педагогічних наук, яка звітувала про роботу Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач зазначила, що Медично-фармацевтичний коледу  є відокремленим структурним підрозділом ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Він  здійснює освітню діяльність за І рівнем акредитації і веде підготовку молодших спеціалістів за денною формою навчання. Освітню діяльність коледж здійснює відповідно до ліцензії серія АЕ № 270728, виданої на підставі рішення Акретидаційної комісії від 30.05.2013 р., протокол № 104 (наказ МОН України від 04.06.2013р. № 2070-л ). У цю ліцензію включено надання освітньої послуги – підготовки молодших спеціалістів галузі знань 226 «Фармація, промислова фармація» з ліцензійним обсягом 60 осіб.

Доповідач доповіла, що кількість випускників коледжу у 2016/2017 н.р.  склала 30 осіб, у тому числі отримали диплом з відзнакою 2 студентів.У 2017/2018 навчальному році студентами коледжу стало 9 осіб. Контингент студентів складав 16 осіб (9 осіб першого курсу та 7 осіб випускного курсу, з яких 2 особи поновлено на навчання Наказом ректора ПВНЗ «МАЕМ»  №336с від 11.01.2018р.).

Контингент студентів станом на 31.10.2018р.: 1 курс – 2 групи (11 група – на основі базової загальної середної освіти; 101 група – на базі повної загальної середної освіти); 2 курс – 1 група (на основі базової загальної середної освіти). Станом на 1 вересня всього було 19 студентів, 1 студентка була відрахована за власним бажанням 28.09.2018р. на сьогодні контингент студентів складає 18 осіб. Студентів випускного курсу немає.Причинами того, що малий набір 2018-2019р. – це відсутність діючого сайту та низький рівень профорієнтаційної роботи.

22 жовтня коледж переїхав з 1 на 9 поверх. Аудиторний фонд – це викладацька, 905, 906 та 502 аудиторії.

Щодо кадрового забезпечення, то станом на 31 жовтня в коледжі працюють 3 штатні співробітники (директор, заступник директора і 1 викладач), також 1 викладач – за внутрішнім суміщенням та 6 погодинників. Всього – 10 осіб. При цьому 3 вересня погодинниками було підписано Коктракт про наймання науково-педагогічних та педагогічних працівників на роботу на 2018 – 2019 навчальний ріків кінці кожного місяця оформлюєтьсяАкт прийому-передачі виконаних робіт, де зазначається кількість вичитаних ними годин.

На І та ІІ курсах за  спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти з терміном навчання 3 роки та повної загальної середньої освіти з терміном навчання 2 роки проводиться навчання згідно скорегованого навчального плану, розробленого на основі примірного навчального плану підготовки фахівців першого рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 226 «Фармація», затвердженого МОЗ України 26 липня 2016 року.

Освітній процес у 2018–2019 н.р. здійснюється згідно із затвердженим робочим навчальним планом та графіком освітнього процесу на 2018 – 2019 навчальний рік.

Найголовніше проблемне питання – Акредитація діє до 01.07.2019р.

Пропозиції:

1) необхідна підтримка керівництва Академії для успішного продовження акредитації;

2) необхідна більш потужна профорієнтаційна робота для залучення учнівської молоді до коледжу;

3) налагодження співпраці з фармацевтичними фірмами та організаціями з метою набору студентів, що відповідає ліцензійному обсягу 60 осіб.

ВИСТУПИЛИ:

КонтуровА С.М. – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу, яка запитала про План профорієнтаційної роботи для залучення учнівської молоді до коледжу.

 

Віцюк А.А. – заступник директораМедично-фармацевтичного коледжу,  кандидат педагогічних наук зазначила, що План профорієнтаційної роботи для залучення учнівської молоді до коледжу складено. Протягом вересня та жовтня було надіслано на електронні адреси  ЗНЗ Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської та Вінницької областей інформацію про коледж з пропозицією про співпрацю, а також привітання до Дня вчителя.

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який запропонував винести питання про рентабельність коледжу на засідання Вченої ради у лютому 2019р.

Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України, який зайважив, що видатки на утримання науково-педагогічних працівників коледжу значно переважають прибутки. Для функціонування коледжу необхідно надаватитакі освітні послуги, як підготовка молодших спеціалістів та магістрів галузі знань 226 «Фармація, промислова фармація».

УХВАЛИЛИ:

3.1 Винести питання про рентабельність коледжу на засідання Вченої ради у лютому 2019р., де прийняти рішення про проходження Акредитації.

3.2 Винести питання про преміювання директора коледжу Кравченко О.Ю. у зв’язку з народженням доньки 28.09.2018р. на засідання Ради трудового колективу.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 15;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Дударенко Л.В. – відповідального секретаря Приймальної комісії, доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук, яка представила Проект наказу про створення Приймальної комісії  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»  та Медично-фармацевтичного коледжу на 2019р. Також доповідач презентував Проект наказу про створення Комісії з правил прийому ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

 

УХВАЛИЛИ:

4.1 Створити Приймальну комісію  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»  та Медично-фармацевтичного коледжу на 2019р.

4.2 Створити Комісію з правил прийому ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 15;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Мойсеєнко В. О. – доктора медичних наук, професора, академіка Академії наук Вищої освіти України,  завідувача кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології, яка представила зміст щорічника «Актуальні проблеми нефрології» (Вип. 24, 2018р.).

УХВАЛИЛИ:

5.1 Затвердити зміст щорічника «Актуальні проблеми нефрології» (Вип. 24, 2018р.).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 15;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Контурову С.М. – кандидата економічних наук, доцента, начальника навчально-методичного відділу, яка представила зміни до графіка навчального процесу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2018-2019 н.р. для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 222 «Медицина» (вітчизняні студенти), 222 «Медицина» (іноземні студенти, 221 «Стоматологія» відповідно до графіка Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у 2019 році, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.09.2018р. № 1647.

УХВАЛИЛИ:

6.1 Затвердитизміни до графіка навчального процесу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2018-2019 н.р. для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 222 «Медицина» (вітчизняні студенти), 222 «Медицина» (іноземні студенти, 221 «Стоматологія» відповідно до графіка Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у 2019 році, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.09.2018р. № 1647.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 15;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Верголяс М. Р. –докторанта кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології, кандидатабіологічних наук, яка представила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук на тему «Екотоксикологічна оцінка якості та безпечності питної води».

 

УХВАЛИЛИ:

7.1 Рекомендувати дисертацію Верголяс М. Р. на тему «Екотоксикологічна оцінка якості та безпечності питної води» до захистуна здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – «Екологія» у спеціалізованій вченій раді.

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 15;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

СЛУХАЛИ:

 

Щербакову А.В. – декана медичного факультету, кандидата педагогічних наук, яка поінформувала про анонімне анкетування серед студентів-іноземців та вітчизняних студентів спеціальності «Загальна лікарська підготовка». Метою анкутування було виявити якість викладання науково-педагогічними працівниками навчальних дисциплін, своєчасність початку та закінчення лекційних та практичних занять, рівень зацікавлення студентів навчальним матеріалом, а також рівень володіння викладачами іноземною мовою під час викладання у студентів-іноземців. Анкетування проводилося по курсах за 2017-2018 навчальний рік.

Вітзизняні студенти

Курс Позитивні відгуки про навчальні дисципліни Негативні відгуки про навчальні дисципліни
2 Українська мова (за проф. спрямуванням) Анатомія, оперативна хірургія, гістологія, догляд за хворими, гігієна та екологія
3 Основи біоетики та біобезпеки, мікробіологія, фізіологія, патфізіологія Патоморфологія, сестринська справа, радіологія
4 Охорона праці в галузі, педіатрія, дерматологія, акушерство та гінекологія, хірургія Фтізіатрія, біостатистика, внутрішня медицина, Цивільний захист,
5 Всі навчальні дисципліни Не викладалася анастезіологія

 

Студенти-іноземці

 

Курс Позитивні відгуки про навчальні дисципліни Негативні відгуки про навчальні дисципліни
2 Всі навчальні дисципліни
3 Всі інші навчальні дисципліни Загальна і оперативна хірургія, фармакологія, мікробіологія; не викладалась сестринська справа, радіологія
4 Всі інші навчальні дисципліни Фтізіатрія, біостатистика, психологія та наркологія, офтальмологія, оториноларингологія, хірургія
5 Всі інші навчальні дисципліни Епідеміологія, внутрішня медицина, інфекційні хвороби, професійні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, акушерство та гінекологія

 

ВИСТУПИЛИ:

КонтуровА С.М. – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу, яка зауважила, що необхідно провести повторне анкетування в першій декаді грудня, оскільки не всі відгуки студентів можуть бути об’єктивними.

 

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який запропонував завідувачам кафедр узагальнити на кафедральних засіданнях отриману інформацію та звернути увагу на рівень викладання науково-педагогічними працівниками дисциплін.

Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України, який запропонував на наступному засіданні Вченої ради послухати звіт завідувачів кафедр про результати їх засідань.

 

УХВАЛИЛИ:

6.1 Провести повторне анкетування в першій декаді грудня 2018р.

6.2 Завідувачам кафедр узагальнити на кафедральних засіданнях отриману інформацію та звернути увагу на рівень викладання науково-педагогічними працівниками дисциплін.

6.3 На наступному засіданні Вченої ради послухати звіт завідувачів кафедр про результати їх засідань.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 15;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради

кандидат мед.наук, доцент       Д.О.Говсєєв

Учений секретар

кандидат педагогічних наук А.А.Віцюк

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ

«29» листопада 2018р.                                                             № 4

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ»

Голова – Говсєєв Д.О.

Секретар – Віцюк А.А.

Присутні: 17 осіб (список додається до протоколу).

Порядок денний:

 1. Про виведення із членів Вченої ради Кучина Юрія Леонідовича,доктора медичних наук, професора, директораІнституту післядипломноїосвіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за власним бажанням

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про виведення із членів Вченої ради Цехмістера Ярослава Володимировича, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, Заслуженого працівника освіти Україниза власним бажанням

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про виведення із членів Вченої ради Контурової Світлани Михайлівни, кандидата економічних наук, доцента, начальника навчально-методичного відділуу зв’язку зі звільненням

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»Абдуллаєва Фархода Рустамовича, доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Грідчина Сергія Васильовича, кандидата медичних наук, асистента кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про результати підготовки та проведення Державною службою якості освіти МОН України позапланової перевірки в період з 14 по 16 листопада

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про внесення змін до штатного розпису ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» і встановлення посадових окладів (ставок заробітної плати) та тарифних виплат викладачам з 01.01.2019 р.

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про розгляд та затвердження Правил прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та Медично-фармацевтичного коледжу на 2019-2020 н. р.

Доповідач: Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

 1. Про допуск студентів та заходи по підготовці до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1. Стоматологія», «Крок 1. Загальна лікарська підготовка», «Крок 2. Стоматологія» та «Крок 2. Загальна лікарська підготовка»

Доповідач: Абдуллаєв Ф. Р. – доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

 1. Про затвердження структури ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та штатного розпису

Доповідач: Дорофєєва Р.В. – начальник відділу кадрів

 1. Про затвердження Плану заходів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених під час перевірки Державною інспекцією навчальних закладів України

Доповідач: Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

 1. Про затвердження номенклатури справ ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та проведення звірки за 2018 рік

Доповідач: Петрова Т.Л. – завідувач канцелярії

 1. Різне.
 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо виведення із членів Вченої радиКучина Юрія Леонідовича,доктора медичних наук, професора, директораІнституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за власним бажанням.

 

УХВАЛИЛИ:

1.1 Вивести із членів Вченої ради Кучина Юрія Леонідовича,доктора медичних наук, професора, директораІнституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за власним бажанням.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо виведення із членів Вченої ради Цехмістера Ярослава Володимировича, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, Заслуженого працівника освіти Україниза власним бажанням.

 

УХВАЛИЛИ:

2.1 Вивести із членів Вченої ради Цехмістера Ярослава Володимировича, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, Заслуженого працівника освіти Україниза власним бажанням.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо виведення із членів Вченої ради Контурової Світлани Михайлівни, кандидата економічних наук, доцента, начальника навчально-методичного відділуу зв’язку зі звільненням.

 

УХВАЛИЛИ:

3.1 Вивести із членів Вченої ради Контурову Світлану Михайлівну, кандидата економічних наук, доцента, начальника навчально-методичного відділуу зв’язку зі звільненням.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодообрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»Абдуллаєва Фархода Рустамовича, доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

4.1 Обрати членом Вченої ради Абдуллаєва Фархода Рустамовича, доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодообрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Грідчина Сергія Васильовича, кандидата медичних наук, асистента кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

5.1 Обрати членом Вченої ради Грідчина Сергія Васильовича, кандидата медичних наук, асистента кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який доповів про результати підготовки та проведення Державною службою якості освіти МОН України позапланової перевірки в період з 14 по 16 листопада 2018р. Доповідач зауважив, що перевіркою було встановлено, що організація освітнього процесу в Академії на деяких кафедрах здійснюється без належного документального супроводу.

ВИСТУПИЛИ:

Холодна Л.С. – доктор біологічних наук, професор, академік УАН, завідувач кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології, яка зазначила, що роботу кафедри забезпечують 18 науково-педагогічних працівників. Доступу до лаборантської та технічної кімнат наразі немає. Значна частина практичних занять проводяться у звичайних аудиторіях. 17 науково-педагогічних працівників викладають на вул. Харківське шосе, 121, що створює незручності для них. Навчально-методичний відділ не сприяє роботі кафедри та провадженню освітнього процесу на високому рівні. Навчально-методичні матеріали всі викладачі мають.

Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України, який запропонував створити Комісію щодо вивчення організації навчально-методичної роботи кафедри, а також на засіданні Вченої ради послухати звіт голови відповідної Комісії в січні 2019 року.

Гончарук О.О. – доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, який доповів, що перевірка не виявила недоліків щодо бази чи складу кафедри. Навчально-методичні матеріали всі викладачі мають у повному обсязі.

Мойсеєнко В. О. – доктор медичних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України,  завідувач кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології, яка зазначила, що необхідну навчально-методичну документацію кафедра має.

Дударенко Л.В. –доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук, яка  зауважила, що необхідну навчально-методичну документацію кафедра має і її можна тиражувати і зберігати у бібліотеці для користування як викладачами, так і студентами.

Краснов В.Ю. – кандидат медичних наук, в.о. завідувача кафедри стоматології, який доповів, що принципових питань у Комісії не було. Технічні питання було усунено.

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який зауважив, що навчально-методичний відділ не був готовий до перевірки належним чином. Навчально-методичні розробки на найвищому рівні на кафедрі стоматології та кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін. Необхідно провести попередню перевірку всіх кафедр до 20.12.2018р.

УХВАЛИЛИ:

6.1 Привести документацію (Статут, Положення, структуру, функціональні обов’язки, штатний розпис тощо) у відповідність, з дотриманням ст.27 Закону України «Про вищу освіту» та вимог чинного законодавства України.

6.2 Створити Комісію по усуненню недоліків, що виявлено у період перевірки Державною службою якості освіти МОН України з 14 по 16 листопада 2018р.

6.3 Створити Комісії по змініСтатуту, Положень, структури, функціональних обов’язків, штатного розпису. Внести відповідні пропозиції на Загальні збори власників Академії (наказ по ПВНЗ «МАЕМ» № 86-Од від 31.10.2018р.)

6.4 До 20.12.2018р.провести попередню перевірку всіх кафедр.

6.5 Попередити про персональну відповідальність завідувачів кафедр (Холодна Л.С., Дударенко Л.В., Буцька Л.В., Мойсеєнко В.О., Боброва В.І., Краснов В.Ю., Гончарук О.О.), деканат (Щербакова А.В.) та навчально-методичний відділ (Контурова С.М.) про те, що в термін до 01.01.2019р. необхідно привести документацію вищезазначених підрозділів у відповідність.

6.6 Контроль за рішенням залишаю за собою.

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодовнесення змін до штатного розпису ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» і встановлення посадових окладів (ставок заробітної плати) та тарифних виплат викладачам з 01.01.2019 р. згідно з Законом України «Про Державний бюждет України на 2019 рік» від 23.11.2018р., наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. № 557.

 

УХВАЛИЛИ:

7.1 Внести зміни до штатного розпису ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

7.2 Встановити посадові оклади (ставки заробітної плати) та тарифні виплати викладачам з 01.01.2019 р. згідно з Законом України «Про Державний бюждет України на 2019 рік» від 23.11.2018р., наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. № 557.

 

 1. СЛУХАЛИ:

 

Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук, яка представила Правила прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та Медично-фармацевтичного коледжу на 2019-2020 н.р. Доповідач зазначила, що Правила прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» були розроблені з урахуванням наказу Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018р. №1096 «Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році» та наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2018р. №1082 «Про затвердженняУмов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році».

УХВАЛИЛИ:

8.1 Затвердити Правила прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»  на 2019-2020 н.р.

8.2 Затвердити Правила прийому до Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2019-2020 н.р.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Абдуллаєва Ф.Р.– доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який звітував про допуск студентів та заходи по підготовці до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1. Стоматологія»,  «Крок 1. Загальна лікарська підготовка», «Крок 2. Стоматологія» та «Крок 2. Загальна лікарська підготовка». Доповідач зазначив, що підготовка до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» ведеться на дуже низькому рівні. Найнижчі показники були виявлені у студентів з таких дисциплін, як біохімія, фармакологія та медична біологія. Тому необхідно провести атестацію викладачів щодо виявлення їх рівня знань з предметів і визначити, чи вони профпридатні.

До 07.12.2018р. необхідно подати списки студентів, які будуть складати відповідні іспити, а саме:

Вітчизняні студенти Студенти-іноземці
«Крок 1. Стоматологія» 28
«Крок 1. Загальна лікарська підготовка» 34 33
Крок 2. Стоматологія» 20
Крок 2. Загальна лікарська підготовка» 28 37

 

ВИСТУПИЛИ:

 

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який зауважив, що підготовка до ліцензійних інтегрованих іспитів буде проводитися на базі за адресою вул. Лобановського, 2. Всі навчально-методичні матеріалидля вітчизняних та іноземних студентів є.

Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України, який зауважив, що всі заняття необхідно спрямувати на підготовку до вищезазначених іспитів та внести відповідні зміни в розклад занять Академії для 3, 5 курсів спеціальності «Стоматологія», а також 3, 6 курсів спеціальності«Загальна лікарська підготовка»).

УХВАЛИЛИ:

 1. 1 З 01.12.2018р. розпочати підготовку до ліцензійних інтегрованих іспитів (Крок-1 зі спеціальності «Загальна лікарська підготовка», Крок-1 зі спеціальності «Стоматологія», Крок-2 зі спеціальності «Загальна лікарська підготовка», Крок-2 зі спеціальності «Стоматологія»)

Відповідальні: Щербакова А.В., Абдуллаєв Ф.Р., Брантова О.І.

 1. 2 Розробити План підготовки до вищезазначених ліцензійних інтегрованих іспитівта погодити його з розкладом занять (3, 5 курси спеціальності «Стоматологія», а також 3, 6 курси спеціальності«Загальна лікарська підготовка») та підготувати відповідний наказ.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Дорофєєву Р.В. – начальника відділу кадрів, яка доповіла про зміни до структури ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та штатного розпису. Доповідач зазначила, що завідувачі кафедр повинні бути штатними співробітниками Академії. Відповідні зміни необхідні у зв’язку з відсутністю студентів 1 та 2 курсів.

УХВАЛИЛИ:

10.1 Затвердити структуру ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та штатний розпис.

10.2 Винести на погодження вищезазначене рішення на Загальні збори власників Академії.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Щирука М.О. – проректора з організаційно-правових питань, який представив План заходів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених під час перевірки Державною інспекцією навчальних закладів України.

 

УХВАЛИЛИ:

11.1 Затвердити План заходів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених під час перевірки Державною інспекцією навчальних закладів України.

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 1. СЛУХАЛИ:

 

Петрову Т.Л. – завідувача канцелярії, яка доповіла про номенклатуру справ ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та проведення звірки за 2018 рік. Доповідач зауважила, що у 2018р. номенклатура справ була створена вперше. Номенклатура справ на 2019р. буде розіслана на електронну адресу всім керівникам структурних підрозділів. Перевіркою було встановлено, що номенклатура справ відсутня майже на кожній кафедрі.

ВИСТУПИЛИ:

 

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який зауважив, що номенклатуру справ повинен мати голова Комісію по усуненню недоліків на кафедрах для відповідної перевірки, що передбачає питання №6 порядку денного Вченої ради.

УХВАЛИЛИ:

 

12.1 Затвердити номенклатуру справ ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ:

Смаглій В. – студентку групи М-53, яка виступила з пропозицією від студентської громади Академії про організацію студентських гуртків «Хірургія» та «Інфекційні захворювання» на кафедрах хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, а також внутрішньої медицини з курсом ендокринології відповідно. Доповідач зазначила, що студенти хочуть більш ретельно вивчати ці навчальні предмети.

УХВАЛИЛИ:

 1. Створити студентські гуртки «Хірургія» та «Інфекційні захворювання» на кафедрах хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, а також внутрішньої медицини з курсом ендокринології відповідно.
 2. Призначити відповідальними за організацію гуртка «Хірургія» Гончарука О.О. та за організацію гуртка «Інфекційні захворювання» Абдуллаєва Ф.Р.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Щирука М.О. – проректора з організаційно-правових питань, який вніс пропозицію від керівництва Академії для розгляду Вченої ради, що в період з 15 по 30 грудня 2018р. відпрацювання академічної заборгованості студентами буде відбуватися безкоштовно. З 01.01.2019р. відпрацювання академічної заборгованості студентами буде відбуватися відповідно до раніше прийнятих рішень та договірних відносин між студентами та Академією.

УХВАЛИЛИ:

12.1 Пропозицію про безкоштовне відпрацювання студентами академічної заборгованості в період з 15 по 30 грудня 2018р. затвердити.

12.2 З 01.01.2019р. відпрацювання академічної заборгованості студентами буде відбуватися відповідно до раніше прийнятих рішень та договірних відносин між студентами та Академією.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради

кандидат мед.наук, доцент       Д.О.Говсєєв

Учений секретар

кандидат педагогічних наук А.А.Віцюк

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ

«27» грудня 2018р.                                                             № 5

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ»

Голова – Говсєєв Д.О.

Секретар – Віцюк А.А.

Присутні: 16 осіб (список додається до протоколу).

Порядок денний:

 1. Інформація про зміну керівництва ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»:

1.1 Звільнення Говсєєва Дмитра Олександровича з посадив.о.ректора;

1.2 Представлення нового в.о.ректора Грідчіна Сергія Васильовича

Інформує:Говсєєв Д.О. –голова Вченої ради, професоркафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про призначення голови Приймальної комісії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач:Говсєєв Д.О. –голова Вченої ради, професоркафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про стан підготовки до екзаменаційної сесії україномовних та іноземних студентів медичного факультету ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Щербакова А.В. – декан медичного факультету, кандидат педагогічних наук

 1. Про затвердження Положення про організацію та проведення вступних випробувань, Положення про предметну екзаменаційну, фахову атестаційну комісію, комісію для проведення співбесід ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», Положення про апеляційну комісію ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» з конкурсних предметів

Доповідач: Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

 1. Про внесення змін та доповнень в документацію ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

 1. Різне.
 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – голову Вченої ради, професоракафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який інформував про своє звільнення з посадив.о.ректора та представив нового в.о.ректора Грідчіна Сергія Васильовича.

УХВАЛИЛИ:

 

1.1 Взяти інформацію Говсєєва Д.О., голови Вченої ради, професоракафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України про зміну керівництва ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» до уваги.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – голову Вченої ради, професоракафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який інформував про необхідність змінити голову Приймальної комісії  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» у зв’язку зі зміною керівництва  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач запропонував призначити Грідчіна Сергія Васильовича, в.о.ректора, кандидата медичних наук, головою Приймальної комісії  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

 

2.1 Призначити  Грідчіна Сергія Васильовича, в.о.ректора, кандидата медичних наук, головою Приймальної комісії  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Щербакову А.В. – декана медичного факультету, кандидата педагогічних наук, яка доповіла про стан підготовки до екзаменаційної сесії  україномовних та іноземних студентів медичного факультету ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач зазначила, що з 22.12.2018р.  розпочалася зимова екзаменаційна сесія. Відповідно до наказу 97-Од «Про безкоштовне відпрацювання пропущених занять» протягом двох тижнів студенти відпрацьовували пропущені заняття на безоплатній основі. Але не всі відомості викладачами були повернуті вчасно в деканат, а деякі викладачі відмовлялися приймати такі відпрацювання.

Україномовні студенти складають сесію більш успішно, при цьому 26 іноземних студентів буде подано на відрахування.

06.12.2018р. був виданий наказ № 98-Од «Про підготовку до складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту Крок-1 «Стоматологія»», на який подано 28 студентів.

ВИСТУПИЛИ:

Холодна Л.С. – доктор біологічних наук, професор, академік УАН, завідувач кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології, яка зауважила, що рівень знань студентів-стоматологів дуже низький. Студенти на заняттях працюють не в повному обсязі.

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який запропонував, щоб завідувач кафедри сам приймав рішення про відпрацювання пропущених занять та визначав відповідного викладача, а також визначав час та місце проведення таких занять.

Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професоркафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії,кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України, який зауважив, що потрібно мобілізувати викладачів для підготовки до Крок-1 «Стоматологія».

 

Боброва В.І. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб, яка нагадала, що кожна кафедра повинна мати графік відпрацювання пропущених занять.

УХВАЛИЛИ:

 

3.1Завідувачам кафедр організувативідпрацювання пропущених студентами занять, про що несуть персональну відповідальність.

3.2 Завідувачам кафедр посилити контроль за підготовкою студентів до складання Крок-1 «Стоматологія», Крок-2 «Стоматологія», Крок-1 «Загальна лікарська підготовка», Крок-2 «Загальна лікарська підготовка».

3.3 Декану медичного факультету Щербаковій А.В.  питання відпрацювання пропущених студентами занять взяти на особистий контроль, про що систематично інформувати керівництво Академії.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Дударенко Л.В. – відповідального секретаря Приймальної комісії, доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидата філологічних наук, яка представила Положення про організацію та проведення вступних випробувань, Положення про предметну екзаменаційну, фахову атестаційну комісію, комісію для проведення співбесід ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», Положення про апеляційну комісію ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» з конкурсних предметів.

УХВАЛИЛИ:

4.1 Затвердити Положення про організацію та проведення вступних випробувань;

4.2 Затвердити Положення про предметну екзаменаційну, фахову атестаційну комісію, комісію для проведення співбесід ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»;

4.3 Затвердити Положення про апеляційну комісію ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» з конкурсних предметів.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Щирука М.О. – проректора з організаційно-правових питань, який доповів про внесення змін та доповнень в документацію ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач зауважив, що після комплексної перевірки МОН України, яка проходила з 14 по 16 листопада 2018р. та стосувалася організації освітнього процесу, було зроблено аналіз документації на кафедрах. Вона відповідає чинному законодавству. Але були виявлені значні недоліки у роботі кафедр, тому протягом місяця необхідно удосконалити навчально-методичний комплекс кожної навчальної дисципліни. Всього 98 дисциплін, які закріплені за кафедрами, а саме:

 • Кафедра фундаментальних дисциплін з курсом фармакології – 15;
 • Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін – 10;
 • Кафедра стоматології – 16;
 • Кафедра хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії – 17;
 • Кафедра внутрішньої медицини з курсом ендокринології -24;
 • Кафедра педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб – 4;
 • Кафедра соціальної медицини та профілактичної медицини -12.

Всі положення відповідних кафедр розроблені, а до посадових інструкцій будуть внесені зміни. Відповідно НМКНД повинен включати такі компоненти, як:

– навчальна програма;

– робоча навчальна пролграма;

– конспект лекцій;

– методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять;

– методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи;

– тестові завдання;

– засоби діагностики навчальних досягнень студента;

– список рекомендованої літератури.

 

УХВАЛИЛИ:

 

5.1 До 25.01.2019р.  привести всю навчально-методичну документацію кафедр у відповідність до чинного законодавства та винести основні Положення для розгляду та затвердження на Вчену раду в січні 2019 року.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради

кандидат мед.наук, доцент       Д.О.Говсєєв

Учений секретар

кандидат педагогічних наук А.А.Віцюк

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ

«24» січня 2019р.                                                             № 6

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ»

Голова – Говсєєв Д.О.

Секретар – Віцюк А.А.

Присутні: 21 особа (список додається до протоколу).

Порядок денний:

 1. Про зміну складу Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»:

1.1 Про виведення із членів Вченої ради Кравченко Ольги Юріївни, директора Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

1.2 Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Дудник Світлани Валеріївни, кандидата медичних наук, в.о. завідувача кафедри соціальної медицини та профілактичної медицини

Доповідач: Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про підсумки роботи І семестру з питань навчально-методичної роботи 2018 року

Доповідач: Лазарєва Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу

 1. Про затвердження «Положення про порядок оформлення та видання навчально-методичної документації, що регламентує освітній процес», «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти вПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про порядок перезарахування академрізниці ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про організацію навчального процесу ПВНЗ «МАЕМ» за європейською кредитно-трансферною системою», «Положення про відпрацювання занять ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

Доповідач: Лазарєва Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу

 1. Про затвердження «Положення про критерії оцінювання результатів навчальної діяльності студентів», «Положення про організацію та проведення атестації здобувачів вищої освіти», «Положення про кафедру ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

Доповідач: Щербакова А.В. – декан медичного факультету, кандидат педагогічних наук

 1. Про затвердження «Положення про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

Доповідач: Дорофєєва Р.В. – начальник відділу кадрів

 1. Про затвердження «Положення про організацію і проведення практики студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. – доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Про виконання наказу № 102-Од від 27.12.2018р. «Про приведення документації ПВНЗ «МАЕМ» у відповідність до чинного законодавства України» та про затвердження «Положення про веб-сайт ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

Доповідач: Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

 1. Про затвердження «Положення про присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

Доповідач: Віцюк А.А. –учений секретар Вченої ради,  кандидат педагогічних наук, доцент

 1. Про внесення змін та доповнень до документації, що регламентує діяльність Приймальної комісії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

 1. Про внесення змін та доповнень до посадових інструкцій декана медичного факультету, завідувача кафедри, професора кафедри, доцента кафедри, асистента кафедри, старшого викладача кафедри, лаборанта кафедри

Доповідач: Дорофєєва Р.В. – начальник відділу кадрів

 1. Обговорення та схвалення питання щодо складання міжнародного іспиту IFOM Clinical Sciences студентами 4 курсу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. – доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Затвердження Концепції освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти із спеціальності 222 «Медицина» та із спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» із ліцензованим обсягом 60 осіб

Доповідач: Грідчін С.В. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент кафедрихірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії

 1. Про присвоєння вченого звання доцента кандидату біологічних наук Верголяс Майї Розметівні

Доповідач: Грідчін С.В. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент кафедрихірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії

Про затвердження освітньо-професійної програми (другий (магістерський) рівень) (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина»).

Доповідач: Грідчін С.В. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент кафедрихірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії

 1. Про затвердження освітньо-професійної програми (другий (магістерський) рівень) (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія»).

Доповідач: Грідчін С.В. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент кафедрихірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії

 1. Різне.
 1. СЛУХАЛИ:

Говсєєва Д.О. – голову Вченої ради, професора кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо виведення із членів Вченої ради Кравченко Ольги Юріївни, директора Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Також доповідач запропонував обрати членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Дудник Світлану Валеріївну, кандидата медичних наук, в.о. завідувача кафедри соціальної медицини та профілактичної медицини.

УХВАЛИЛИ:

1.1 Вивести із членів Вченої ради Кравченко Ольгу Юріївну, директора Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

2.1 Обрати членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Дудник Світлану Валеріївну, кандидата медичних наук, в.о. завідувача кафедри соціальної медицини та профілактичної медицини.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Лазарєву Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу, яка доповіла про  підсумки роботи І семестру з питань навчально-методичної роботи 2018 року. Доповідач зазначила, що на початок 2018-2019р.н. в Академії було 45 груп, з них:

 • 36 груп за спеціальність «Медицина» (україномовних – 13, англомовних – 23);
 • 10 груп за спеціальність «Стоматологія» (україномовних – 9, англомовних – 1).

Навчально-методичним відділом відповідно до робочих навчальних планів складено розклад занять здя здобувачів вищої освіти. Наприкінці осіннього семестру незначна кількість навчальних дисциплін не була вичитала у зв’язку з відсутність певних викладачів, а саме:

 • «Фармакологія» для англомовних студентів 3 курсу (240 год.);
 • «Травматологія» для англомовних та україномовних студентів 5 курсу спеціальності «Медицина» (400 год.);
 • «Гігієна та екологія» для україномовних студентів 2 курсу спеціальності «Стоматологія» (40 год.);
 • «Гігієна та екологія» для україномовних студентів 3 курсу спеціальності «Медицина» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (200 год.);
 • «Гігієна та екологія» для англомовних студентів 3 курсу спеціальності «Медицина» (200 год.);
 • «Економіка охорони здоров’я» для україномовних студентів 5 курсу спеціальності «Стоматологія» (60 год.).

Доповідач наголосила, що на сьогодні у зв’язку з відсутність кадрів залишається проблематичним викладання таких дисциплін:

 • «Радіологія» для англомовних та україномовних студентів 3 курсу спеціальності «Медицина» (480 год.);
 • Фармакологія» для англомовних студентів 3 курсу (160 год.);
 • «Травматологія» для англомовних студентів 5 курсу спеціальності «Медицина» (150 год.);
 • «Організаційні основи сімейної медицини» для англомовних та україномовних студентів 6 курсу спеціальності «Медицина» (120 год.);
 • «Екстренна на невідкладна медицина» для англомовних студентів 5 курсу спеціальності «Медицина» (190 год.).

Осінній семестр 2018-2019н.р. закінчився своєчасно відповідно до затвердженого графіку навчального процесу проведенням екзаменів на 2, 3 та 6 курсах. Навчально-методичним відділом зроблено аналіз успішності під час складання екзаменів серед англомовних та україномовних студентів. Результати свідчать про недостатній рівень успішності студентів з окремих дисциплін. Найбільш своєчасно подіють інформацію до навально-методичного відділу завідувачі кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, стоматології та педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб.

ВИСТУПИЛИ:

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який зауважив, що кадровим забезпеченням кафедри повинен займатися її завідувач. Акти прийому-передачі виконаних робіт про наймання науково-педагогічних та педагогічних працівників на роботу на 2018-2019н.р. повинні бути здані до бухгалтерії 26 числа кожного поточного місяця, оскільки розклад занять навчально-методичний відділ розробляє завчасно.

УХВАЛИЛИ:

2.1 взяти інформацію Лазарєвої Г.Р., в.о.начальника навчально-методичного відділу, до відома.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Лазарєву Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу, яка представила «Положення про порядок оформлення та видання навчально-методичної документації, що регламентує освітній процес», «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти вПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про порядок перезарахування академрізниці ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про організацію навчального процесу ПВНЗ «МАЕМ» за європейською кредитно-трансферною системою», «Положення про відпрацювання занять ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»». Доповідач зазначила, що на виконання доручення керівництва Академії навчально-методичним відділом спільно з деканатом було розроблено Порядок оформлення та видання навчально-методичної документації (Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни), що регламентує освітній процес. Він складається з таких розділів, як:

– навчальна програма;

– робоча програма;

– опорні конспекти лекцій з дисципліни;

– методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять;

– методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи;

– методичні рекомендації до проведення індивідуальних занять

– термінологія, яку повинен освоїти студент при вивченні даної навчальної дисципліни;

– бібліографічний показчик.

Усі компоненти НМКНД повинні бути пов’язані єдиним змістом навчального матеріалу, стилем викладання та оформлення, що дозволить використовувати його на різних етапах освітнього процесу. Максимальний термін дії комплексу – 5 років. Відповідальність за зміст та дотримання термінів розробки НМКНД покладається на викладачів, які забезпечують викладання даної навчальної дисципліни, а контроль за дотриманням графіку розробки здійснює завідувач кафедри та декан факультету. Контроль за своєчасною підготовкою кафедрами комплексів, відповідність їх навчальним пданам підготовки здобувачів вищої освіти здійснює навчально-методичний відділ. Контроль за виконанням плану видання і передачу електронних матеріалів до репозитарію бібліотеки Академії здійснює завідувач відповідної кафедри. Перелік розробленого, затвердженого та переданого до бібліотеки навчально-методичного забезпечення, розробленого науково-педагогічним персоналом кафедр, наприкінці навчального року передається до навчально-методичного відділу.

УХВАЛИЛИ:

3.1 Затвердити «Положення про порядок оформлення та видання навчально-методичної документації, що регламентує освітній процес», «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти вПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про порядок перезарахування академрізниці ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про організацію навчального процесу ПВНЗ «МАЕМ» за європейською кредитно-трансферною системою», «Положення про відпрацювання занять ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»;

3.2 Створити Комісію та скласти графік перевірки наявності Навчально-методичного комплексу кожної навчальної дисципліни, у лютому на засіданні Вченої ради заслухати звіт щодо результатів перевірки.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Щербакову А.В. – декана медичного факультету, кандидата педагогічних наук, яка представила«Положення про критерії оцінювання результатів навчальної діяльності студентів», «Положення про організацію та проведення атестації здобувачів вищої освіти», «Положення про кафедру ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»».

УХВАЛИЛИ:

4.1 Затвердити «Положення про критерії оцінювання результатів навчальної діяльності студентів»

4.2 Затвердити  «Положення про організацію та проведення атестації здобувачів вищої освіти»,

4.3Затвердити «Положення про кафедру ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Дорофєєву Р.В. – начальник відділу кадрів, яка представила «Положення про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»».

УХВАЛИЛИ:

5.1 Затвердити «Положення про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»».

5.2 В.о.начальника навчально-методичного відділу (Лазарєвій Г.Р.) скласти графік підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Абдуллаєва Ф.Р. – доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який представив «Положення про організацію і проведення практики студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»».

УХВАЛИЛИ:

6.1 Затвердити «Положення про організацію і проведення практики студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Щирука М.О. – проректора з організаційно-правових питань, який доповів про виконання наказу № 102-Од від 27.12.2018р. «Про приведення документації ПВНЗ «МАЕМ» у відповідність до чинного законодавства України» та представив  «Положення про веб-сайт ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»». Доповідач зазначив, що веб-сайт має україномовну та англомовну версії.

 

УХВАЛИЛИ:

7.1 Затвердити «Положення про веб-сайт ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Віцюк А.А. –ученого секретаря Вченої ради,  кандидата педагогічних наук, доцента, яка представила «Положення про присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»».

УХВАЛИЛИ:

8.1 Затвердити «Положення про присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Дударенко Л.В. – відповідального секретаря Приймальної комісії, доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидата філологічних наук, яка довела до відома інформацію про внесення змін та доповнень до документації, що регламентує діяльність Приймальної комісії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

9.1 Затвердити зміни та доповнення до документації, що регламентує діяльність Приймальної комісії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Дорофєєву Р.В. – начальника відділу кадрів, яка довела до відома інформацію провнесення змін та доповнень до посадових інструкцій декана медичного факультету, завідувача кафедри, професора кафедри, доцента кафедри, асистента кафедри, старшого викладача кафедри, лаборанта кафедриПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

10.1 Затвердити зміни та доповнення до посадових інструкцій декана медичного факультету, завідувача кафедри, професора кафедри, доцента кафедри, асистента кафедри, старшого викладача кафедри, лаборанта кафедриПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Абдуллаєва Ф.Р. – доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який довів до відома інформаціющодо складання міжнародного іспиту IFOM Clinical Sciences студентами 4 курсу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач зацважив, що іспит буде приходити 15.03.2019р. До 30.01.2019р. необхідно подати список студентів, допущених до іспиту.  Міжнародний іспит включає такі навчальні дисципліни, як фармакологія, біохімія, патоморфологія та патофізіологія. З 25.01.2019р. буде розпочата підготовка до його складання.

УХВАЛИЛИ:

 

11.1 25.01.2019р. розробити наказ щодо відповідальних по підготовці до міжнародного іспиту IFOM Clinical Sciences.

11.2 Втермін до 05.02.2019р. провести «ПредКрок-1. Загальна лікарська підготовка».

11.3 В термін до 10.02.2019р. податисписки студентів,які допущені до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1. Загальна лікарська підготовка».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Грідчіна С.В. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента кафедрихірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, який представив Концепцію освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти із спеціальності 222 «Медицина» та із спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» із ліцензованим обсягом 60 осіб.

УХВАЛИЛИ:

 

12.1 Затвердити Концепцію освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти із спеціальності 222 «Медицина» та із спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» із ліцензованим обсягом 60 осіб.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Грідчіна С.В. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, якийвніс пропозицію щодо присвоєння вченого звання доцента кандидату біологічних наук Верголяс Маїй Розметівні.

Було обрано лічильну комісію у такому складі:

 • Щербакова Анна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, декан медичного факультету-голова комісії;
 • Дударенко Людмила Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін – член комісії;
 • Краснов Володимир Юрійович – кандидат медичних наук, в.о. завідувача кафедри стоматології – член комісії.

УХВАЛИЛИ:

2.1 Після таємного голосування присвоїти вчене звання доцента кандидату біологічних наук Верголяс Маїй Розметівні.

Рішення проголосоване таємним голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Грідчіна С.В. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента кафедрихірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, який представив освітньо-професійну програму (другий (магістерський) рівень) (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина»).

УХВАЛИЛИ:

13.1 Затвердити освітньо-професійну програму (другий (магістерський) рівень) (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина»).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Грідчіна С.В. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента кафедрихірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, який представив освітньо-професійну програму (другий (магістерський) рівень) (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія»).

УХВАЛИЛИ:

14.1 Затвердити освітньо-професійну програму (другий (магістерський) рівень) (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія»).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради

кандидат мед.наук, доцент       Д.О.Говсєєв

Учений секретар

кандидат педагогічних наук А.А.Віцюк

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ

«04» квітня 2019р.                                                             № 7

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ»

Голова – Говсєєв Д.О.

Секретар – Віцюк А.А.

Присутні: 16 осіб (список додається до протоколу).

Порядок денний:

 1. Про виведення із членів Вченої ради Буцької Лідії Володимирівни, кандидата медичних наук, доктора наук у галузі натуральної медицини, доцента, у зв’язку з виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про виведення із членів Вченої ради Панченка Володимира Миколайовича, кандидата медичних наук, у зв’язку з виведенням зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про стан надання освітніх послуг іноземним студентам ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. –в.о.декана медичного факультету,доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Про заходи щодо продовження акредитації та набору студентів до Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2019-2020 навчальний рік

Доповідач:  Віцюк А.А. – заступник директора Медично-фармацевтичного коледжу, кандидат педагогічних наук, доцент

 1. Затвердження Програм та робочої навчальної документації з дисциплін для проведення вступних та фахових випробувань

Доповідач:  Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

 1. Про погодження Вченою радою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» створення Комісії щодо розробки нової редакції Статуту Академії

Доповідач: Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

 1. Про вартість додаткових платних послуг в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (Додаток №1 до Типового договору про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою)

Доповідач:  Коваленко М.В. – головний бухгалтер

 1. Про зміну посад у штатному розписі ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Дорофєєва Р.В. – начальник відділу кадрів

 1. Різне.
 1. СЛУХАЛИ:

Говсєєва Д.О. – голову Вченої ради, професора кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо виведення із членів Вченої ради Буцької Лідії Володимирівни, кандидата медичних наук, доктора наук у галузі натуральної медицини, доцента, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

1.1 Вивести із членів Вченої ради Буцьку Лідію Володимирівну, кандидата медичних наук, доктора наук у галузі натуральної медицини, доцента, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Говсєєва Д.О. – голову Вченої ради, професора кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо виведення із членів Вченої радиПанченка Володимира Миколайовича, кандидата медичних наук, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

2.1 Вивести із членів Вченої ради Панченка Володимира Миколайовича, кандидата медичних наук, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Абдуллаєва Ф.Р.– в.о.декана медичного факультету,доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який доповів про стан надання освітніх послуг іноземним студентам ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

3.1 Для покращення навчально-методичної роботи між кафедрою та деканатом, контроля за відвідуванням та успішністю студентів ввести посаду заступника завідувача кафедри для 4 кафедр, а саме: кафедра стоматології, кафедра внутрішньої медицини з курсом ендокринології, кафедра хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кафедра фундаментальних дисциплін з курсом фармакології.

3.2 Здійснити заходи по укріпленню кадрового потенціалу кафедр, і насамперед, кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології.

3.3 Організувати розробку та проведення відкритих онлайн лекцій з клінічних дисциплін для студентів 4-6 курсів, які будуть у вільному доступі на сайті Академії. Відповідальні:  Говсєєв Д.О., Мойсеєнко В.О., Боброва В.І., Романенко І.М., Абдуллаєв Ф.Р.,  Дудник С.В., Привалко Е.Г.

3.4До 01.05.2019р. забезпечити створення і передачу до навчально-методичної частини збірника запитань по практичних навичках для студентів 6 курсу.

Відповідальні: Мойсеєнко В.О., Боброва В.І.,Гончарук О.О., Краснов В.Ю.

3.5 Завершити організаційні питання щодо видачі дипломів, додатків до дипломів, верифікації академічних довідок, легалізації, визнання та узгодження з Центром міжнародних програм МОЗ України.

Відповідальний: деканат

3.6 Завершити підготовку до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-2», IFOM, провести збори щодо готовності студентів до їх складання.

Відповідальні: завідувачі клінічних кафедр

3.7До 30.04.2019р.завідувачам кафедр, деканату, навчально-методичною частиною завершити виправлення недоліків та зауважень, які були зроблені навчально-методичній частині та всім 7 кафедрам Академії.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Віцюк А.А. – заступника директора Медично-фармацевтичного коледжу, кандидата педагогічних наук, доцента, яка інформувала про заходи щодо продовження акредитації та набору студентів до Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2019-2020 навчальний рік. Доповідач зазначила, що Медично-фармацевтичний коледж здійснює освітню діяльність щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшного спеціаліста  спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Навчання проводиться згідно з робочими навчальними планами та графіком освітнього процесу, які були затверджені 30.08.2018 року.

Станом на 04 квітня 2019 року контингент студентів у коледжі складає 3 академічні групи, загальною кількістю 18 осіб.На І курсі на основі базової загальної середньої освіти з терміном навчання 3 роки навчаються 6 студентів.На І курсі на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 2 роки навчаються 4 студенти.На ІІ курсі на основі базової загальної середньої освіти з терміном навчання 3 роки навчаються 8 студентів, які у травні 2019 року будуть проходити Державну підсумкову атестацію у формі ЗНО для отримання атестата  про повну загальну середню освіту. Студентів випускного курсу немає.

Договора про надання освітніх послуг з усіма студентами укладено вчасно. Зимова заліково-екзаменаційна сесія завершилася успішно. На сьогодні  відрахованих і поновлених студентів немає. Оплата за навчання проводиться вчасно.

Найголовніше проблемне і актуальне питання – це Акредитація коледжу, яка діє до 01.07.2019р.

Доповідач запропонувала питання про продовження Акредитації Медично-фармацевтичного коледжу  для подальшого надання освітніх послуг студентам МФК, а також проведення набору студентів на 2019-2020 навчальний рік винести на засідання Загальних зборів засновників (власників) Академії та продовжити навчання 18 студентів, з якими вже є договірні відносини.

УХВАЛИЛИ:

4.1 Питання про продовження Акредитації Медично-фармацевтичного коледжу  для подальшого надання освітніх послуг студентам МФК, а також проведення набору студентів на 2019-2020 навчальний рік винести на засідання Загальних зборів засновників (власників) Академії

4.2 Продовжити навчання 18 студентів, з якими вже є договірні відносини.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Дударенко Л.В. – відповідального секретаря Приймальної комісії, доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидата філологічних наук, яка представила Програми та робочу навчальну документацію з дисциплін для проведення вступних та фахових випробувань. Доповідач зазначила, що для 1 курсу розроблені Програми з української мови та літератури, хімії, біології, математики та фізики, а для  2 курсу – з анатомії, гістології та фізіології.

УХВАЛИЛИ:

5.1 Затвердити Програми та робочу навчальну документацію з дисциплін для проведення вступних та фахових випробувань до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

5.2 Затвердити екзаменаційні матеріали до вступнихта фахових випробувань до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Щирука М.О. – проректораз організаційно-правових питань, який вніс пропозицію щодо погодження Вченою радою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» створення Комісії щодо розробки нової редакції Статуту Академії. Доповідач запропонував до складу вищезазначеної Комісії ввести Говсєєва Д.О., Грідчіна С.В., Щирука М.О., Абдуллаєва Ф.Р., Онуфрієнка С.О.,  Петрову Т.Л.

УХВАЛИЛИ:

6.1 Створити Комісію щодо розробки нової редакції Статуту Академії.

6.2 ЗатвердитивищезазначенуКомісіюу такому складі:Говсєєв Д.О., Грідчін С.В.,  Щирук М.О., Абдуллаєв Ф.Р., Онуфрієнко С.О.,   Петрова Т.Л.

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Коваленка М.В. – головного бухгалтера, який інформував про вартість додаткових платних послуг в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (Додаток №1 до Типового договору про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою).

УХВАЛИЛИ:

 

7.1 Затвердити вартість додаткових платних послуг в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (Додаток №1 до Типового договору про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою).

7.2 Даний Додаток вважати невід’ємною частиною договору про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою).

7.3 Внести зміни в Договір, що стосуються даного Додатку та його виконання щодо вітчизняних студентів та іноземних громадян і осіб без громадянства та затвердити як Типові договори по повторній організації підготовки та складання стандартизованого тестового державного екзамену та практично-орієнтованого іспиту «КРОК 1, 2».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Дорофєєву Р.В. – начальник відділу кадрів, яка доповіла про зміну посад у штатному розписі ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач запропонувала за рахунок скорочення таких адміністративних посад, як радник ректора, помічник ректора, бухгалтер та заступник декана ввести посаду заступника завідувача кафедри.

 

УХВАЛИЛИ:

 

8.1 Затвердити зміну посад у штатному розписі ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

8.2 Погодити Посадову інструкцію заступника завідувача кафедрою.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради

кандидат мед.наук, доцент           Д.О.Говсєєв

Учений секретар

кандидат пед.наук, доцент                        А.А.Віцюк

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ

«24» квітня 2019р.                                                             № 8

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ»

Голова – Говсєєв Д.О.

Секретар – Віцюк А.А.

Присутні: 14 осіб (список додається до протоколу).

Порядок денний:

 1. Про створення Екзаменаційної комісії та підготовки студентів для проведення атестації здобувачів вищої освіти ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідачі: Лазарєва Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу;

Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Про стан навчальної    документації    та   якості  успішності  студентів  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Про затвердження вартості навчання в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2019-2020 навчальний рік

Доповідач:  Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

 1. Затвердження зразка та порядку виготовлення диплома та додатка до дипломів спеціаліста, спеціаліста з відзнакою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

 1. Про створення відділу післядипломної освіти

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

 1. Про затвердження Правил прийому іноземних студентів до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» в 2019 році

Доповідач:  Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

 1. Заходи по підвищенню ефективності та контролю ліквідації студентами ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» заборгованості

Доповідачі: Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань;

Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Різне.
 1. СЛУХАЛИ:

 

Лазарєву Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу, яка доповіла про створення Екзаменаційної комісії та підготовку студентів для проведення атестації здобувачів вищої освіти ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».  Доповідач зазначила, що заняття на всіх курсах медичного факультету майже завершені, але залишається вакансія викладачів медичної генетики (5 курс ) та радіології (3 курс)для іноземних студентів. Косультації до проведення атестації здобувачів вищої освіти будуть проходити з 27 по 29 червня 2019р. Атестація здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Стоматологія» буде проведена з 03 по 04 червня 2019р., зі спеціальності «Лікувальна справа»  – з 03 по 19 червня 2019р. Необхідно, щоб до 10.05.2019р. завідувачі кафедр надали екзаменаційні пакети документів до навчально-методичного відділу.

Доповідач запропонувала призначити Бебешка Володимира Григоровича, доктора медичних наук, професора, члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, радника дирекції ДУ «Національний  науковий центр радіаційної медицини АМН України», головою Екзаменаційної комісії для проведення атестації здобувачів вищої освіти на медичному факультеті за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа». Також Лазарєва Г.Р. запропонувала  призначити Кулигіну Валентину Миколаївну, доктора медичних наук, професора,професора кафедри терапевтичної стоматології стоматологічного факультету Ужгородського національного університету, головою Екзаменаційної комісії для проведення атестації здобувачів вищої освіти на медичному факультеті за спеціальністю 7.12010005 «Стоматологія».

 

ВИСТУПИЛИ:

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який запропонував здійснити оплату праці працівникам, які задіяні в проведенні атестації здобувачів вищої освіти на медичному факультеті таким чином:

Голова комісії – 8 тис. грн.;

Штатні працівники – 5 тис. грн.,

Погодинники та сумісники – по 0.25 год. (згідно наказу № 105-Од від 26.12.2018р.),

Технічні секретарі – 2,5 тис. грн.

УХВАЛИЛИ:

 

1.1 До 10.05.2019р. надати екзаменаційні пакети документів до навчально-методичного відділу (відповідальні – завідувачі кафедр);

1.2  Призначити Бебешка Володимира Григоровича, доктора медичних наук, професора, члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, радника дирекції ДУ «Національний  науковий центр радіаційної медицини АМН України», головою Екзаменаційної комісії для проведення атестації здобувачів вищої освіти на медичному факультеті за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа».

1.3 Призначити Кулигіну Валентину Миколаївну, доктора медичних наук, професора, професора кафедри терапевтичної стоматології стоматологічного факультету Ужгородського національного університету, головою Екзаменаційної комісії для проведення атестації здобувачів вищої освіти на медичному факультеті за спеціальністю 7.12010005 «Стоматологія».

1.4 Здійснити оплату праці працівникам, які задіяні в проведенні атестації здобувачів вищої освіти на медичному факультеті таким чином:

Голова комісії – 8 тис. грн.;

Штатні працівники – 5 тис. грн.,

Погодинники та сумісники – по 0.25 год. (згідно наказу № 105-Од від 26.12.2018р.),

Технічні секретарі – 2,5 тис. грн.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 14;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Абдуллаєва Ф.Р.– в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який надав інформацію про стан навчальної    документації    та   якості  успішності  студентів  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач зазначив, що 23.04.2019р. відбувся І етап ЄДКІ  зі спеціальності «Стоматологія», який показав низький рівень володіння студентами іноземної мови за професійним спрямуванням, латинської мови та терапевтичної стоматології. Абдуллаєв Ф.Р. запропонував провести внутрішній аудит кафедри стоматології, а також кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії. Кожен викладач повинен мати базу запитань та завдань з ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1» та «Крок 2», методичні матеріали, тези лекцій,які будуть зберігатися також у НМВ або у завідувача кафедри. Завідувач кафедри має сам визначати, хто приймає відпрацювання академрізниці у студентів.

ВИСТУПИЛИ:

Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України, який зауважив, що без знань іноземної мови за професійним спрямуванням неможливо завершити курс навчання в Академії.

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який зазначив, що вся навчально-методична документація кафедр на етапі завершення.

УХВАЛИЛИ:

2.1 Взяти інформацію Абдуллаєва Ф.Р. до уваги.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 14;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Щирука М.О. – проректора з організаційно-правових питань, який інформував про вартість навчання в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2019-2020 навчальний рік (Додаток № 1).

УХВАЛИЛИ:

3.1 Затвердити вартість навчання в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2019-2020 навчальний рік (Додаток № 1).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 14;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Щирука М.О. – проректора з організаційно-правових питань, який інформував про

зразок та порядок виготовлення диплома та додатка до дипломів спеціаліста, спеціаліста з відзнакою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач зазначив, що вищезазначені зразки відповідають наказу МОН України № 701 від 22.06.2016р. та опису документів про вищу освіту.

 1. УХВАЛИЛИ:

 

4.1 Затвердити зразок та порядок виготовлення диплома та додатка до дипломів спеціаліста, спеціаліста з відзнакою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (додається з описом згідно наказу МОН України № 701 від 22.06.2016р.).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 14;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Щирука М.О. – проректора з організаційно-правових питань, якийзапропонував створити відділу післядипломної освітиПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач зауважив, що створення відділу післядипломної освіти ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та Положення про відділ післядипломної освіти необхідно погодити на Загальних зборах засновників (власників) Академії. А також потрібно розробити Типовий договір про підготовку лікаря-інтерна та вартість платних послуг при заключенні договорів відділу післядипломної освіти на 2019-2020 навчальний рік та винести на затвердження на Вчену раду Академії.

ВИСТУПИЛИ:

 

Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України, який зауважив, що післядипломна освіта передбачає навчання протягом 5 років, за період яких інтерн повинен отримати 250 балів. Навчання включає тематичне удосконалення, участь у семінарах, наукових конференціях, розроблення власного портфоліо, яке підтверджене сертифікатами. Говсєєв Д.О. запропонував створити одноденний Workshop для лікарів-інтернів.

 

 1. УХВАЛИЛИ:

 

5.1 Створити відділ післядипломної освіти ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (погодити на Загальних зборах засновників (власників) Академії).

5.2. Розробити Типовий договір про підготовку лікаря-інтерна та вартість платних послуг при заключенні договорів відділу післядипломної освіти на 2019-2020 навчальний рік та винести на затвердження на Вчену раду Академії.

5.3 Затвердити вартість одного року навчання в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» лікаря-інтерна (громадяни України) на 2019-2020 навчальний рік (з 01.08.2019 р. по 30.06.2020 р.).

5.4 Затвердити вартість одного року навчання в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» клінічної ординатури іноземців та осіб без  громадянства на 2019-2020 навчальний рік (з 01.08.2019 р. по 30.06.2020 р.).

5.5 Затвердити Положення про відділ післядипломної освітиПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 14;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Дударенко Л.В. – відповідального секретаря Приймальної комісії, доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук, яка представила Правила прийому іноземних студентів до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» в 2019 році.

 

УХВАЛИЛИ:

 

6.1Затвердити Правила прийому іноземних студентів до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» в 2019 році.

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 14;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 1. УХВАЛИЛИ:

 

Щирука М.О. – проректора з організаційно-правових питань, який доповів про заходи по підвищенню ефективності та контролю ліквідації студентами ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» заборгованості. Доповідач запропонував завідувачам кафедр визначити четвер кожного тижня для відпрацювання академзаборгованості студентами та розробити необхідний графік.  Потрібно узгоджувати кількість студентів, які будуть відпрацьовувати, з деканатом і відповідний графік розмістити на сайт Академії.

УХВАЛИЛИ:

7.1 Визнати день тижня – четвер – обов’язковим для кафедр Академії для  ліквідації студентами академзаборгованості(відповідальні –деканат медичного факультету, завідувачі кафедр).

7.2 Розробити графік ліквідації студентами академзаборгованості (відповідальні –деканат медичного факультету, завідувачі кафедр).

7.3Систематично (кожного вівторка тижня)розміщувати графікліквідації студентами академзаборгованості на сайт Академії (відповідальні –деканат медичного факультету).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 14;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради

кандидат мед.наук, доцент           Д.О.Говсєєв

Учений секретар

кандидат пед.наук, доцент                                       А.А.Віцюк

 

 

 

 

 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ

«28» травня 2019р.                                                             № 9

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ»

Голова – Говсєєв Д.О.

Секретар – Віцюк А.А.

Присутні: 20 осіб (список додається до протоколу).

Порядок денний:

 1. Про виведення із членів Вченої ради Семерея Володимира Даниловича, радника ректора, у зв’язку з виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про виведення із членів Вченої ради Макаренка Михайла Васильовича, доктора медичних наук, професора, у зв’язку з виведенням зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про присвоєння вченого звання професора Любарець Тетяні Федорівні, доктору медичних наук, старшому науковому співробітнику, професору кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринологіїПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Затвердження екзаменаційної документаціїдля проведення атестації здобувачів вищої освіти спеціальностей «Лікувальна справа» та «Стоматологія»

Доповідач: Лазарєва Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу

 1. Про підготовку до літньої заліково-екзаменаційної сесії та атестації здобувачів вищої освіти в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Лазарєва Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу

 1. Про стан профорієнтаційної роботи та невідкладні завдання по набору студентів до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач:  Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

 1. Про стан забезпечення навчально-методичною документацією на кафедрах ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Про підсумки ліцензійних інтегрованих іспитів Крок-І, ІІ «Стоматологія» та «Загальна лікарська підготовка»

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Про затвердження Програми по підготовці до Міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM, BSE)

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Про затвердження підручника для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації «Гігієна дітей та підлітків» (І.Т.Матасар, Ф.Р.Абдуллаєв)

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Про затвердження посібника «Милосердя і доброчинність на теренах України» (Мойсеєнко В.О., Шостка І.П., Тарченко Н.В., Абдуллаєв Ф.Р.)

Доповідач:Мойсеєнко В. О. – доктор медичних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України,  завідувач кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології

 1. Різне.
 1. 1. СЛУХАЛИ:

Говсєєва Д.О. – голову Вченої ради, професора кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо виведення із членів Вченої радиСемерея Володимира Даниловича, радника ректора, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

1.1 Вивести із членів Вченої радиСемерея Володимира Даниловича, радника ректора, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Говсєєва Д.О. – голову Вченої ради, професора кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо виведення із членів Вченої радиМакаренка Михайла Васильовича, доктора медичних наук, професора, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

2.1 Вивести із членів Вченої радиМакаренка Михайла Васильовича, доктора медичних наук, професора, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо присвоєння вченого звання професораЛюбарець Тетяні Федорівні, доктору медичних наук, старшому науковому співробітнику, професору кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринологіїПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Було обрано лічильну комісію у такому складі:

 • Боброва Віра Іванівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб – голова комісії;
 • Краснов Володимир Юрійович – кандидат медичних наук, в.о.завідувача кафедри стоматології – член комісії;
 • Дударенко Людмила Валеріївна – кандидат філологічних наук, відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін – член комісії.

УХВАЛИЛИ:

3.1 Після таємного голосування присвоїти вчене звання професораЛюбарець Тетяні Федорівні, доктору медичних наук, старшому науковому співробітнику, професору кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринологіїПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване таємним голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 1. СЛУХАЛИ:

 

Лазарєву Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу, яка представила екзаменаційну документацію для проведення атестації здобувачів вищої освіти спеціальностей «Лікувальна справа» та «Стоматологія». Доповідач нагадала, що атестація розпочнеться 03.06.2019р. Вся необхідна документація була подана завідувачами кафедр навчально-методичному відділу вчасно.

УХВАЛИЛИ:

4.1 Затвердити екзаменаційну документацію для проведення атестації здобувачів вищої освіти (графіки консультацій та екзаменів, екзаменаційні матеріали) спеціальностей «Лікувальна справа» та «Стоматологія».

4.2 Затвердити склад Комісій для проведення атестації здобувачів вищої освіти спеціальностей «Лікувальна справа» та «Стоматологія».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Лазарєву Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу, яка доповіла про стан підготовки до літньої заліково-екзаменаційної сесії та атестації здобувачів вищої освіти в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач зазначила, що консультації до екзаменів будуть проводитись з 03.06.2019р., а екзамени – з 06.06.2019р.

УХВАЛИЛИ:

5.1 Взяти інформацію Лазарєвої Г.Р. до уваги.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Дударенко Л.В. – відповідального секретаря Приймальної комісії, доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидата філологічних наук, яка звітувала про стан профорієнтаційної роботи та невідкладні завдання по набору студентів до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».  Доповідач зауважила, що до профорієнтаційної роботи задіяне незначне коло осіб, але інформація про Академію розміщена на офіційному веб-сайті та рекламно-інформаційних буклетах.

Першорядні завдання, які потребують розв’язання:

 • Протистояті антирекламі, яка поширювалася протягом останнього часу;
 • Сформувати інформаційний контент у такий спосіб, що сприяв би створенню позитивного іміджу Академії;
 • Для проведення рекламно-інформативних заходів долучити викладачів, які більш компетентно, аніж студенти, можуть донести інформацію про академію;
 • Визначити цільову аудиторію;
 • Виготовити якісну рекламно-інформаційну продукцію;
 • Удосконалювати освітній процес і матеріально-технічну базу;
 • Ліцензія, оскільки вся рекламно-інформаційна робота починається саме з неї.

УХВАЛИЛИ:

6.1 Взяти інформацію Дударенко Л.В. до уваги.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Абдуллаєва Ф.Р.– в.о.декана медичного факультету, доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який доповів про стан забезпечення навчально-методичною документацією на кафедрах ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач зауважив, що вся документація є у повному обсязі на 5 кафедрах, крім кафедри стоматології та педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб.Навчальні плани відповідають нормам чинного законодавства та рекомендаціям Державної інспекції вищих закладів освіти України.

Весь навчально-методичний комплекс буде завершений до 07.06.2019р. і буде знаходитися як у навчально-методичному відділі, так і на кафедрах відповідно.

 

УХВАЛИЛИ:

7.1 Взяти інформацію Абдуллаєва Ф.Р. до уваги.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Абдуллаєва Ф.Р.– в.о.декана медичного факультету, доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який звітував про підсумки ліцензійних інтегрованих іспитів Крок-І, ІІ  «Стоматологія» та «Загальна лікарська підготовка».  Доповідач зазначив, що 23.04.2019р. був проведений ліцензійний інтегрований іспит Крок-І   «Стоматологія». З 28 студентів-українців  склали 17, з 7 студентів російської форми викладання склало лише 2.

21.05.2019р. ліцензійний інтегрований іспит Крок-ІІ «Загальна лікарська підготовка» з 36 студентів-українців  склали 27. У наступному році такий іспит буде проходити з використанням комп’ютерних технологій.

УХВАЛИЛИ:

8.1 Взяти інформацію Абдуллаєва Ф.Р. до уваги.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Абдуллаєва Ф.Р.– в.о.декана медичного факультету, доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який презентував  Програми по  підготовці до Міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM, BSE)

 

УХВАЛИЛИ:

9.1 Затвердити Програми та тематичні плани по  підготовці до Міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM, BSE).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Абдуллаєва Ф.Р.– в.о.декана медичного факультету, доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який представив підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації «Гігієна дітей та підлітків» (І.Т.Матасар, Ф.Р.Абдуллаєв).

УХВАЛИЛИ:

10.1 Затвердити підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації «Гігієна дітей та підлітків» (І.Т.Матасар, Ф.Р.Абдуллаєв).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Мойсеєнко В. О. – доктора медичних наук, професора, академіка Академії наук Вищої освіти України,  завідувача кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології, яка представилапосібник «Милосердя і доброчинність на теренах України» (Мойсеєнко В.О., Шостка І.П., Тарченко Н.В., Абдуллаєв Ф.Р.).

УХВАЛИЛИ:

11.1 Затвердити посібник «Милосердя і доброчинність на теренах України» (Мойсеєнко В.О., Шостка І.П., Тарченко Н.В., Абдуллаєв Ф.Р.).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради

к.мед.н., доцентД.О.Говсєєв

Учений секретар

к.пед. н., доцентА.А.Віцюк

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ

«26» червня 2019р.                                                             № 10

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ»

Голова – Говсєєв Д.О.

Секретар – Віцюк А.А.

Присутні: 13 осіб (список додається до протоколу).

 

Порядок денний:

 1. Про підсумки роботи Екзаменаційної комісії.

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Про ефективність навчального процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»: підсумки за  2018-2019 н. р. та   завдання на 2019-2020 н. р.

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Затвердження навчально-виробничого плану ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (для проходження інтернатури) на 2019 рік

Доповідач: Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

 1. Про результати Міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти (лист МОЗ України від 21.06.2019р. № 22.1-32/16249), (із серії іспитів «IFOM»)

Доповідач: Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

 1. Різне
 1. СЛУХАЛИ:

 

Абдуллаєва Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який доповів про підсумки роботи Екзаменаційної комісії. Доповідач зауважив, що іспит складався з 5 дисциплін. Студенти показали низькі результати з терапії та загальної гігієни, а також мають проблеми з практичними навичками, оскільки існує проблема проходження якісної практики.

25.06.2019р. студентами був написаний ліценційний інтегрований іспит Крок-1 «Загальна лікарська підготовка». Вони показали низький рівень знань з біохімії (7%), фармакології (4,3% – для англомовних студентів, 6,5% – для вітчизняних), фізіології (12%),  патфізіології (11%), патоморфології (8%). Всього було 160 питань українською мовою, а 40 питань – англійською. Доповідач зауважив, що студенти отримали 3% з предметів, які викладала Слатвінська О.А. Всього у цьому році є 94 випускника, які отримують диплом спеціаліста.

ВИСТУПИЛИ:

Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України, який зауважив, що загальний рівень знань студентів дуже низький і кожного року він стає все нижче. Варто зробити іспити без суб’єктивної оцінки, а саме в електронному вигляді.

УХВАЛИЛИ:

 

1.1 Взяти інформацію Абдуллаєва Ф.Р. до уваги.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 13;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Абдуллаєва Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який доповів про ефективність навчального процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»:  підсумки  за  2018-2019 н. р. та   завдання на 2019-2020 н. р. Доповідач зауважив, що необхідно встановити випробувальний термін від 1 до 3 місяців для викладачів з подальшим анкетуванням студентів. Також студентів варто поділити відповідно до рівня сприйняття матеріалу, постійно використовувати базу on-line для підготовки до складання ліценційних інтегрованих іспитів. Часто виникає проблема із запізненнями викладачів на заняття, а також систематичним невиконанням домашнього завдання. Самостійно студенти майже не займаютьмя, тому навіть лекцію записати у повному обсязі не можуть. При цьому коефіцієнт якості та успішності студентів складає 100%.

Доповідач запропонував створити алгоритм дій для підвищення рівня знань і складання ліценційних інтегрованих іспитів для студентів 1-3 та 4-6 курсів (відповідальними необхідно призначити завідувачів кафедр).

 

 

ВИСТУПИЛИ:

 

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який зауважив, що для прийняття на роботу викладача кожен завідувач кафедри пише подання, тому бере на себе особисту відповідальність за нього. Систематичне навчання студентів залежить від роботи викладача, а також контролю завідувача кафедрою. Організацією практики повинен займатися теж завідувач кафедри.

Боброва В.І. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб, яка зауважила, що практику необхідно проходити відразу після закінчення занять, протягом навчального року, а не лише влітку.

Дзюба О.М. – професор кафедри соціальної медицини та профілактичної медицини, який наголосив, що у студентів дуже низька мотивація. В кожній групі по 2 чи 3 студенти постійно не відвідують заняття.

Мойсеєнко В. О. – доктор медичних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України,  завідувач кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології, яка зауважила, що практику проходять не всі студенти, часто відвідують не систематично, тому показують низький рівень знань.

Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України, який зауважив, що більшість знань студенти повинні отримувати самостійно, вирішувати тести та ситуаційні задачі.

УХВАЛИЛИ:

 

2.1 Взяти інформацію Абдуллаєва Ф.Р. до уваги.

2.2 Затвердити та взяти за основу для виконання навчальний та робочі навчальні плани на 2019-2020 навчальний рік за спеціальностями «Медицина» та «Стоматологія».

2.3 Затвердити навчально-виробничий план для студентів 4-6 курсів медичного факультету.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 13;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Щирука М.О. – проректора з організаційно-правових питань, який представив навчально-виробничий план ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (для проходження інтернатури) на 2019 рік.

 

 

УХВАЛИЛИ:

3.1 Погодити навчально-виробничий план ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (для проходження інтернатури) на 2019 рік.

3.2 Винести навчально-виробничий план ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (для проходження інтернатури) на 2019 рік на затвердження в МОЗ України.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 13;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 1. СЛУХАЛИ:

 

Щирука М.О. – проректора з організаційно-правових питань, який доповів про результати Міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти (лист МОЗ України від 21.06.2019р. № 22.1-32/16249), (із серії іспитів «IFOM»).

 

УХВАЛИЛИ:

 

4.1 Взяти інформацію Щирука М.О. до уваги.

4.2 Внести корективи в навчальний процес для здійснення заходів належного контролю за освітнім процесом (Відповідальні – Абдуллаєв Ф.Р., Лазарєва Г.Р.)

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 13;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради

к. мед.н., доцент                                                 Д.О.Говсєєв

Учений секретар

к.пед. н., доцент                                                А.А.Віцюк

План роботи на 2018-2019 н.р.

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                            В.о. ректора

ПВНЗ «Міжнародна академія

                                                                            екології та медицини»,

                                                                                кандидат медичних наук,

                                                                        доцент Говсєєв Д.О.

                                                                            «__30__»___08_____2018 р.

ПЛАН

роботи Вченої ради

на 2018-2019 навчальний рік

                                                                               Розглянуто та схвалено

                                               Вченою радою ПВНЗ

                                                                              «Міжнародна  академія  екології

                                                                                та медицини»

                                                                        Протокол від «__30__»__08__2018р.

                       № 1

Дата Порядок денний Доповідає Довідку готують
30.08.18

№1

1.        Про затвердження складу  Вченої ради та плану роботи Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2018-2019 навчальний рік

2.        Про підготовку освітнього процесу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» до 2018-2019 навчальний рік

3. Затвердження робочої навчальної документації по організації освітнього процесу (робочі навчальні плани для україномовних та іноземних студентів, графік навчального процесу, навчальна документація) на 2018-2019 навчальний рік; Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в ПВНЗ «МАЕМ», а також надання їм академічної відпустки; Положення про студентський гуртожиток ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; Положення про організацію та проведення практики в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», освітньо-професійних програм підготовки спеціаліста (спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» та 7.12010005 «Стоматологія»)

4. Затвердження освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» на основі базової загальної середньої освіти)

5. Затвердження Типового контракту про наймання науково-педагогічних та педагогічних працівників на роботу на 2018-2019 навчальний рік

6. Затвердження робочих програм виробничих практик для студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (напрям підготовки 1201 «Медицина» спеціальність 7.12010005 «Стоматологія»):

6.1 Робоча програма «Сестринська справа в стоматології» для студентів ІІ курсу;

6.2 Робоча програма «Виробнича практика в терапевтичній стоматології» для студентів ІІІ курсу;

6.3 Робоча програма «Виробнича практика в хірургічній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.4 Робоча програма «Виробнича практика в терапевтичній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.5 Робоча програма «Виробнича практика в ортопедичній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.6 Робоча програма навчальної дисципліни «Практика лікарська виробнича» (5 курс)

7. Затвердження робочих програм виробничих практик для студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (напрям підготовки 1201 «Медицина» спеціальність 7.12010001 «Лікувальна справа»):

7.1 Робоча програма практики «Догляд за хворими в терапевтичному відділенні стаціонару» для студентів ІІ курсу;

7.2 Робоча програма практики «Догляд за хворими в дитячому відділенні стаціонару» для студентів ІІ курсу;

7.3 Робоча програма навчальної дисципліни «Догляд за хворими в хірургічному відділенні стаціонару (практика)» для студентів ІІ курсу;

7.4 Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича сестринська практика у терапевтичному відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.5 Робоча програма практики «Сестринська практика в дитячому відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.6 Робоча програма навчальної дисципліни «Сестринська практика в хірургічному відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.7. Робоча програма виробничої практики для студентів ІV курсу;

7.8 Робоча програма виробничої практики для студентів V курсу;

7.9 Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна практика (сімейна медицина)» для студентів VІ курсу

8. Фінансовий стан ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» станом на 30.08.2018р. та затвердження додаткових послуг до контрактів між Виконавцем (ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»), Замовником (юридична чи фізична особа) та Одержувачем (студент) на 2018-2019 навчальний рік

Говсєєв Д.О.

Щербакова А.В.

Контурова С.М.

Контурова С.М.

Дорофєєва Р.В.

Контурова С.М.

Контурова С.М.

Коваленко М.В.

Вчена рада

Деканат

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ

Відділ кадрів

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерія

03.10.18

№2

1.  Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Гончарука Олега Олександровича, доктора медичних наук, професора, заслуженого лікаря України, завідувача кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

2. Про присвоєння вченого звання доцента кандидату педагогічних наук, завідувачу підготовчого відділення та ученому секретарю Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Віцюк Аллі Анатоліївні

3. Про контингент студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

4. Аналіз результатів ліцензійних інтегрованих іспитів Крок-І та Крок-ІІ зі спеціальностей «Загальна лікарська підготовка» та «Стоматологія» 2017-2018 навчального року

5. Затвердження змін до педагогічного навантаження по кафедрах ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

 

Щербакова А.В.

Щербакова А.В.

Контурова С.М.

Вчена рада

Вчена рада

 

Деканат

Деканат

Навчально-методичний відділ

31.10.18

№3

1.  Про виведення із членів Вченої ради Кулигіної Валентини Миколаївни, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри стоматології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

2. Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Краснова Володимира Юрійовича, кандидата медичних наук, в.о. завідувача кафедри стоматології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

3. Про роботу Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

4. Про створення Приймальної комісії  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»  та Медично-фармацевтичного коледжу на 2019р., а також створення Комісії з правил прийому.

5. Про затвердження змісту щорічника «Актуальні проблеми нефрології» (Вип. 24, 2018р.)

6. Про затвердження змін до графіка навчального процесу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2018-2019 н.р. для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 222 «Медицина» (вітчизняні студенти), 222 «Медицина» (іноземні студенти, 221 «Стоматологія» відповідно до графіка Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у 2019 році, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.09.2018р. № 1647

7.  Про розгляд дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Верголяс Майї Розметівни «Екотоксикологічна оцінка якості та безпечності питної води»

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

Віцюк А.А.

Дударенко Л.В.

Мойсеєнко В. О.

Контурова С.М.

Верголяс М. Р.

Вчена рада

Вчена рада

Заступник директора Приймальна комісія

Мойсеєнко В. О.

Навчально-методичний відділ

Кафедра  фундаментальних дисциплін з курсом фармакології

29.11.18

№4

1. Про виведення із членів Вченої ради Кучина Юрія Леонідовича, доктора медичних наук, професора, директора Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за власним бажанням

2. Про виведення із членів Вченої ради Цехмістера Ярослава Володимировича, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, Заслуженого працівника освіти України за власним бажанням

3. Про виведення із членів Вченої ради Контурової Світлани Михайлівни, кандидата економічних наук, доцента, начальника навчально-методичного відділу у зв’язку зі звільненням

4. Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Абдуллаєва Фархода Рустамовича, доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

5. Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Грідчина Сергія Васильовича, кандидата медичних наук, асистента кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

6. Про результати підготовки та проведення Державною службою якості освіти МОН України позапланової перевірки в період з 14 по 16 листопада

7.  Про внесення змін до штатного розпису ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» і встановлення посадових окладів (ставок заробітної плати) та тарифних виплат викладачам з 01.01.2019 р.

8. Про розгляд та затвердження Правил прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та Медично-фармацевтичного коледжу на 2019-2020 н. р.

9. Про допуск студентів та заходи по підготовці до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1. Стоматологія»,  «Крок 1. Загальна лікарська підготовка», «Крок 2. Стоматологія» та «Крок 2. Загальна лікарська підготовка»

10. Про затвердження структури ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та штатного розпису

11.  Про затвердження Плану заходів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених під час перевірки Державною інспекцією навчальних закладів України

12. Про затвердження номенклатури справ ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та проведення звірки за 2018 рік

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

Дударенко Л.В.

Абдуллаєв Ф. Р.

Дорофєєва Р.В.

Щирук М.О.

Петрова Т.Л

Вчена рада

Вчена рада

Вчена рада

Вчена рада

Вчена рада

Ректор

Ректор

Приймальна комісія

Навчально-методичний відділ

Відділ кадрів

Проректор з організаційно-правових питань

Канцелярія

27.12.18

№5

1.   Інформація про зміну керівництва  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»:

1.1 Звільнення Говсєєва Дмитра Олександровича з посади в.о.ректора;

1.2 Представлення нового в.о.ректора Грідчіна Сергія Васильовича

2. Про призначення голови Приймальної комісії  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

3. Про стан підготовки до екзаменаційної сесії  україномовних та іноземних студентів медичного факультету ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

4. Про затвердження Положення про організацію та проведення вступних випробувань, Положення про предметну екзаменаційну, фахову атестаційну комісію, комісію для проведення співбесід ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», Положення про апеляційну комісію ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» з конкурсних предметів

5. Про внесення змін та доповнень в документацію ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

Щербакова А.В.

Дударенко Л.В.

Щирук М.О.

Ректор

Ректор

Деканат

Приймальна комісія

Проректор з організаційно-правових питань

24.01.19

№6

1.    Про зміну складу Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»:

1.1 Про виведення із членів Вченої ради Кравченко Ольги Юріївни, директора Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

1.2 Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Дудник Світлани Валеріївни, кандидата медичних наук, в.о. завідувача кафедри соціальної медицини та профілактичної медицини

2.      Про підсумки роботи І семестру з питань навчально-методичної роботи 2018 року

3. Про затвердження «Положення про порядок оформлення та видання навчально-методичної документації, що регламентує освітній процес», «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про порядок перезарахування академрізниці ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про організацію навчального процесу ПВНЗ «МАЕМ» за європейською кредитно-трансферною системою», «Положення про відпрацювання занять ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

4. Про затвердження «Положення про критерії оцінювання результатів навчальної діяльності студентів», «Положення про організацію та проведення атестації здобувачів вищої освіти», «Положення про кафедру ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

5. Про затвердження «Положення про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

6. Про затвердження  «Положення про організацію і проведення практики студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

7. Про виконання наказу № 102-Од від 27.12.2018р. «Про приведення документації ПВНЗ «МАЕМ» у відповідність до чинного законодавства України» та про затвердження  «Положення про веб-сайт ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

8. Про затвердження  «Положення про присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

9. Про внесення змін та доповнень до документації, що регламентує діяльність Приймальної комісії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

10. Про внесення змін та доповнень до посадових інструкцій декана медичного факультету, завідувача кафедри, професора кафедри, доцента кафедри, асистента кафедри, старшого викладача кафедри, лаборанта кафедри

11. Обговорення та схвалення питання щодо складання міжнародного іспиту IFOM Clinical Sciences студентами 4 курсу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

12. Затвердження Концепції освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти із спеціальності 222 «Медицина» та із спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» із ліцензованим обсягом 60 осіб

13. Про присвоєння вченого звання доцента кандидату біологічних наук Верголяс Майї Розметівні

14. Про затвердження освітньо-професійної програми (другий (магістерський) рівень) (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина»).

15. Про затвердження освітньо-професійної програми (другий (магістерський) рівень) (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія»).

Говсєєв Д.О.

Лазарєва Г.Р.

Лазарєва Г.Р.

Щербакова А.В.

Дорофєєва Р.В.

Абдуллаєв Ф.Р.

Щирук М.О.

Віцюк А.А.

Дударенко Л.В.

Дорофєєва Р.В

Абдуллаєв Ф.Р.

Грідчін С.В.

Грідчін С.В.

Грідчін С.В.

Грідчін С.В.

Вчена рада

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ

Деканат

Відділ кадрів

Деканат

Проректор з організаційно-правових питань

Вчена рада

Приймальна комісія

Відділ кадрів

Деканат

Ректор

Ректор

Ректор

Ректор

04.04.19

№7

1.  Про виведення із членів Вченої ради Буцької Лідії Володимирівни, кандидата медичних наук, доктора наук у галузі натуральної медицини, доцента, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

2. Про виведення із членів Вченої ради Панченка Володимира Миколайовича, кандидата медичних наук, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

3. Про стан надання освітніх послуг іноземним студентам ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

4. Про заходи щодо продовження акредитації та набору студентів до Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2019-2020 навчальний рік

5. Затвердження Програм та робочої навчальної документації з дисциплін для проведення вступних та фахових випробувань

6. Про погодження Вченою радою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» створення Комісії щодо розробки нової редакції Статуту Академії

7. Про вартість додаткових платних послуг в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (Додаток №1 до Типового договору про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою)

8. Про зміну посад у штатному розписі ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

Абдуллаєв Ф.Р.

Віцюк А.А.

Дударенко Л.В.

Щирук М.О.

Коваленко М.В.

Дорофєєва Р.В.

Вчена рада

Вчена рада

Деканат

Заступник директора коледжу

Приймальна комісія

Проректор з організаційно-правових питань

Бухгалтерія

Відділ кадрів

24.04.19

№8

1. Про створення Екзаменаційної комісії та підготовки студентів для проведення атестації здобувачів вищої освіти ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

2. Про      стан    навчальної    документації    та   якості  успішності  студентів  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

3. Про затвердження вартості навчання в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2019-2020 навчальний рік

4. Затвердження зразка та порядку виготовлення диплома та додатка до дипломів спеціаліста, спеціаліста з відзнакою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

5. Про створення відділу післядипломної освіти

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

6. Про затвердження Правил прийому іноземних студентів до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» в 2019 році

7. Заходи по підвищенню ефективності та контролю ліквідації студентами ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» заборгованості

Лазарєва Г.Р., Абдуллаєв Ф.Р.

Абдуллаєв Ф.Р.

Щирук М.О.

Щирук М.О.

Щирук М.О.

Дударенко Л.В.

Щирук М.О.,  Абдуллаєв Ф.Р.

Навчально-методичний відділ, деканат

Деканат

Проректор з організаційно-правових питань

Проректор з організаційно-правових питань

Проректор з організаційно-правових питань

Приймальна комісія

Проректор з організаційно-правових питань, деканат

30.05.19

№9

1. Про виведення із членів Вченої ради Семерея Володимира Даниловича, радника ректора, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

2. Про виведення із членів Вченої ради Макаренка Михайла Васильовича, доктора медичних наук, професора, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

3. Про присвоєння вченого звання професора Любарець Тетяні Федорівні, доктору медичних наук, старшому науковому співробітнику, професору кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

4. Затвердження екзаменаційної документації для проведення атестації здобувачів вищої освіти спеціальностей «Лікувальна справа» та «Стоматологія»

5. Про підготовку до літньої заліково-екзаменаційної сесії та атестації здобувачів вищої освіти в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

6. Про стан профорієнтаційної роботи та невідкладні завдання по набору студентів до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

7. Про стан забезпечення навчально-методичною документацією на кафедрах ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

8.  Про підсумки ліцензійних інтегрованих іспитів Крок-І, ІІ  «Стоматологія» та «Загальна лікарська підготовка»

9. Про затвердження Програми по  підготовці до Міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM, BSE)

10. Про затвердження підручника для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації «Гігієна дітей та підлітків» (І.Т.Матасар, Ф.Р.Абдуллаєв)

11. Про затвердження посібника «Милосердя і доброчинність на теренах України» (Мойсеєнко В.О., Шостка І.П., Тарченко Н.В., Абдуллаєв Ф.Р.)

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

Лазарєва Г.Р.

Лазарєва Г.Р.

Дударенко Л.В.

Абдуллаєв Ф.Р.

Абдуллаєв Ф.Р.

Абдуллаєв Ф.Р.

Абдуллаєв Ф.Р.

Мойсеєнко В. О.

Вчена рада

Вчена рада

Вчена рада

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ

Приймальна комісія

Деканат

Деканат

Деканат

Деканат

Кафедра внутрішньої медицини з курсом ендокринології

26.06.19

№10

1.Про підсумки роботи Екзаменаційної комісії.

2. Про ефективність навчального процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»: підсумки за 2018-2019 н. р. та завдання на 2019-2020 н. р.

Абдуллаєв Ф.Р.

Абдуллаєв Ф.Р.

Деканат

Деканат

Примітка:

У разі необхідності проводити позапланові (позачергові) засідання Вченої ради для вирішення (розгляду) актуальних питань.

Члени Вченої ради

Список

членів Вченої ради

Вас вітає Вчена рада ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Вчена рада ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» є колегіальним органом управління закладу вищої освіти. Шляхом колективного обговорення вона приймає рішення з актуальних питань поточної, перспективної роботи Академії, забезпечує функціонування цілісної системи підготовки фахівців з медичної освіти за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

 
 
 
 
 
 

Говсєєв Дмитро Олександрович, голова Вченої ради, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Віцюк Алла Анатоліївна учений секретар Вченої ради, кандидат педагогічних наук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До складу Вченої ради входять: 13 докторів наук; 10 кандидатів наук.

Компетенції Вченої ради:

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії;

2) розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект Статуту закладу вищої освіти, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Академії;

4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

5) ухвалює за наказом ректора Академії рішення щодо утворення, припинення структурних підрозділів;

6) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

7) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

8) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

9) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

10) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

11) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

12) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

13) приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;

14) затверджує положення про прямі таємні вибори виборних представників з числа осіб, які навчаються;

15) розглядає інші питання діяльності Академії відповідно до Статуту.

Прізвище, ім’я та по батькові Посада, вчений ступінь та звання
Грідчін Сергій Васильович В.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії
Говсєєв Дмитро Олександрович Голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України
Віцюк Алла Анатоліївна Учений секретар, кандидат педагогічних наук, в.о. директора Медично-фармацевтичного коледжу
Абдуллаєв Фарход Рустамович В.о. декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології
Антипкін Юрій Геннадійович Доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, академік НАМН України
Бабенков Геннадій Дмитрович Доктор медичних наук, професор
Безуглова Світлана Вікторівна Кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії
Беліченко Ігор Станіславович Кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії
Боброва Віра Іванівна Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб
Верголяс Майя Розметівна Кандидат біологічних наук
Гичка Сергій Григорович Доктор медичних наук, професор, професор кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»
Гончарук Олег Олександрович Доктора медичних наук, професора, заслуженого лікаря України, завідувача кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії
Доніш Раїса Михайлівна Кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії
Драч Ірина Володимирівна Голова Студентської ради
Дударенко Людмила Валеріївна Кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально- гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально- гуманітарних дисциплін
Дудник Світлана Валеріївна Кандидат медичних наук, в.о. завідувача кафедри соціальної медицини та профілактичної медицини
Краснов Володимир Юрійович Кандидат медичних наук, в.о. завідувача кафедри стоматології
Макаренко Михайло Васильович Доктор медичних наук, професор
Мойсеєнко Валентина Олексіївна Доктор медичних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України, завідувач кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології
Онуфрієнко Сергій Олександрович Голова Ради трудового колективу
Панченко Володимир Миколайович Кандидат медичних наук, завідувач курсу хірургічної стоматології кафедри стоматології
Поліщук Наталія Борисівна Заступник голови Студентської ради
Семерей Володимир Данилович Радник ректора
Холодна Лідія Степанівна Доктор біологічних наук, професор, академік УАН, завідувач кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології
Чермак Ігор Іванович Директор КНП «Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини» ВО КМР КМДА, доктор медичних наук, професор – за згодою
Щербакова Анна Вікторівна Кандидат педагогічних наук
Щирук Микола Олександрович Проректор з організаційно-правових питань

Положення про Вчену раду

Наказ від «24»04.2018р.

№37-Од

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  • Вчена рада Приватного вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини» (надалі – Вчена рада) є колегіальним органом управління вищого навчального закладу, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом Ректора Академії протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

  • У своїй роботі Вчена рада керується Конституцією України, Законам України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Статутом академії та цим Положенням.

  • Вчена рада є основною складовою в системі діяльності Академії. Шляхом колективного обговорення приймає рішення з актуальних питань поточної, перспективної роботи Академії, забезпечує функціонування цілісної системи підготовки фахівців з медичної освіти за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

  • Положення про Вчену раду затверджується наказом ректора Академії після погодження з Вченою радою.

  • Засідання Вченої ради проводяться відповідно до схваленого нею плану роботи не рідше одного разу на місяць, як правило у четвер останнього тижня місяця. У міру потреби можуть бути призначені позачергові засідання за рішенням голови Вченої ради.

 1. КОМПЕТЕНЦІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

  • Вчена рада:

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії;

 • розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту вищого навчального закладу, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

 • ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Академії;

 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

 • ухвалює за поданням Ректора Академії рішення щодо утворення та припинення структурних підрозділів;

 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

 • ухвалює рішення з питань організації навчально-виховного процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

 • затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

 • оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

 • присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади з формування державної політики у сфері освіти і науки;

 • приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

 • приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;

 • затверджує положення про прямі таємні вибори виборних представників з числа осіб, які навчаються;

 • розглядає інші питання діяльності Академії відповідно до Статуту.

 1. СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

  • Вчену раду Вчену раду Академії очолює Голова Вченої ради, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Академії, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради. Вчена рада у такому ж самому порядку обирає заступника Голови Вченої ради.

  • Персональний склад Вченої ради Академії затверджується наказом ректора Академії. При цьому не менш 75 відсотків загальної кількості складу Вченої ради Академії мають становити наукові, науково-педагогічні працівники Академії і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються в Академії.

  • Виборні представники з числа працівників Академії обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування Академії за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів (курсантів) обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

  • До складу Вченої ради Академії входять за посадами, ректор, проректори, керівники факультетів (навчально-наукових інститутів), Учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, інтернів, лікарів-резидентів, клінічних ординаторів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування вищого навчального закладу відповідно до квот, визначених статутом вищого навчального закладу.

  • Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

  • Зміни до складу Вченої ради можуть вноситися внаслідок змін: у структурі Академії, у професорсько-викладацькому складі, з інших причин, що не суперечать Закону України «Про вищу освіту».

  • Зміни у складі Вченої ради Академії можуть відбуватися шляхом:

 • обрання нових членів у визначеному порядку;

 • виключення членів у наступних випадках: 1)якщо члени Вченої ради змінили місце основної діяльності та працюють поза Академією; 2) якщо члени Вченої ради пропустили протягом року більше половини її засідань; 3) за станом здоров’я; 4) з інших причин.

  • Зміни у складі Вченої ради затверджуються наказом ректора Академії.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ

  • Члени Вченої ради мають право:

  • обирати і бути обраними до Вченої ради у встановленому даним Положенням порядку;

  • приймати участь в обговоренні та вирішенні питань, що відносяться до діяльності Академії;

  • запрошувати та отримувати необхідну інформації з питань роботи підрозділів Академії;

  • вносити пропозиції щодо вдосконаленні роботи Академії та Вченої ради;

  • ознайомлюватись з усіма матеріалами з порядку денного та іншою документацією Вченої ради.

  • Члени Вченої ради зобов’язані:

  • відвідувати засідання Вченої ради;

  • приймати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданні, та голосуванні;

  • розписуватися в явочному листі перед початком засідання Вченої ради;

  • виконувати Статут Академії;

  • виконувати розпорядження Голови Вченої ради;

  • готувати та представляти вченому секретарю необхідні матеріали для проведення засідань у строки оговорені даним Положенням.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

  • Робота Вченої ради носить плановий характер. План роботи Вченої ради розробляється на семестр за пропозиціями членів Вченої ради і схвалюється на засіданні рішенням Вченої ради. Вчений секретар узагальнює пропозиції членів Вченої ради до плану її роботи, подає розроблений план Вченій раді на схвалення, забезпечує разом з відповідними структурними підрозділами Академії контроль за його виконанням та інформує Вчену раду про результати виконання плану.

  • Організаційними формами роботи Вченої ради є засідання, які відбуваються згідно з графіком (не рідше одного разу на місяць) та проводяться державною мовою. Засідання можуть бути плановими та позаплановими. Позапланові засідання Вченої ради призначаються за рішенням її голови для розв’язання невідкладних питань, викликаних поточною діяльністю Академії.

  • Проект порядку денного чергового засідання Вченої ради складається Вченим секретарем відповідно до плану її роботи, та пропозиціями ректора, проректорів, керівників структурних підрозділів і членів Вченої ради і погоджується з головою Вченої ради не пізніше, ніж за один тиждень до її засідання. Порядок денний чергового засідання завчасно доводяться до відома її членів.

  • Позапланові питання для розгляду на засіданні Вченої ради можуть бути включені до порядку денного засідання тільки за рішенням голови Вченої ради.

  • За порядком денним засідання формулюються питання, які виносяться на розгляд Вченої ради, визначаються доповідачі та відповідальні за їх підготовку (проректори, керівники структурних підрозділів).

  • Порядок денний в остаточній його редакції та регламент роботи Вченої ради за ним затверджуються на її засіданні членами Вченої ради шляхом відкритого голосування.

  • Організація підготовки засідань Вченої ради здійснюється відповідно до схваленого головою Вченої ради проекту порядку денного.

  • При необхідності для підготовки питання, яке має розглядатися Вченою радою, за рішенням Вченої ради або розпорядженням ректора Академії, першого проректора утворюється робоча група для його опрацювання.

  • Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідання Вченої ради покладається на доповідачів і керівників структурних підрозділів, визначених для підготовки питань порядку денного, а також вченого секретаря Академії.

  • Проректори, керівники структурних підрозділів, відповідальні за підготовку питань порядку денного, готують матеріали (проект рішення, аналітичну довідку, звітні матеріали тощо) для розгляду на засіданні Вченої ради, візують їх в установленому порядку і подають (на паперовому і електронному носіях) вченому секретарю не пізніше, ніж за 6 робочих днів до засідання Вченої ради.

  • Проекти рішень Вченої ради візуються визначеними доповідачами питань порядку денного, за яким складено проекти цих рішень, проректорами, відповідальними за вказані напрямки діяльності Академії, і вченим секретарем Академії.

Проект рішення Вченої ради має включати наступні елементи: повна назва Академії, дата засідання Вченої ради, номер протоколу, назва (заголовок) питання, констатуюча та розпорядча частини.

Констатуюча частина має містити дані про доповідача (доповідачів) порядку денного, стисле викладення проблеми та стан її розв’язання.

Розпорядча частина має передбачати завдання структурним підрозділам Академії, виконавців, терміни виконання завдань та осіб, які здійснюватимуть контроль за їх виконанням.

 • Матеріали до засідання Вченої ради мають відповідати загальним вимогам до складання документів: логічній послідовності та зв’язку між реченнями; чіткому членуванню тексту на окремі пункти, абзаци, параграфа; обґрунтованості висловленої думки і доказовості матеріалу.

В аналітичній довідці викладається суть питання з обґрунтуванням, висновками і пропозиціями. Довідка підписується керівником структурного підрозділу, відповідальним за підготовку питання порядку денного.

 • Контроль за своєчасним поданням усіх необхідних матеріалів та їх перевірку на відповідність вимогам цього регламенту здійснює вчений секретар Академії. У разі виявлених недоліків матеріали повертаються на доопрацювання, про що інформується голова Вченої ради для вжиття необхідних заходів.

У період підготовки до засідання Вченої ради вчений секретар Академії виконує наступну роботу (відповідно до ст.36 закону України «Про вищу освіту»):

 • за 12 робочих днів до її проведення доводить до її членів інформацію про день засідання Вченої ради та порядок денний, а також визначених доповідачів з питань порядку денного;

 • за 10 робочих днів – організує розміщення інформації про дату, час, місце та порядок денний засідання Вченої ради на інформаційному стенді Академії;

 • за 12-6 робочих днів – організує і контролює підготовку матеріалів до засідання Вченої ради;

 • за 3 робочих дні – знайомить голову Вченої ради з проектами рішень Вченої ради по питанням порядку денного, за вказівкою голови Вченої ради вносить корективи до проекту порядку денного засідання;

 • за 3 – 2 робочі дні – організує тиражування матеріалів у необхідній кількості та забезпечує ними учасників засідання Вченої ради;

 • за 2 робочі дні – замовляє через відповідні підрозділи Академії та організує технічну підготовку приміщення для проведення засідання Вченої ради (мультимедійна проекція тощо).

 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

  • Засідання Вченої ради проводяться відповідно до схваленого нею плану роботи не рідше одного разу на місяць, як правило у четвер останнього тижня місяця. У міру потреби можуть бути призначені позачергові засідання за рішенням голови Вченої ради.

  • У день проведення засідання Вченої ради вчений секретар Академії організовує: реєстрацію членів Вченої ради та інших учасників засідання; забезпечення членів Вченої ради та запрошених матеріалами; демонстрацію презентаційних матеріалів до виступів.

  • Засідання Вченої ради проводиться за умов, коли у ньому беруть участь більше половини від загальної кількості членів Вченої ради. У засіданнях Вченої ради беруть участь її члени особисто та запрошені для розгляду окремих питань. Особи, запрошені на засідання Вченої ради для участі у розгляді окремих питань, після обговорення і прийняття рішень з цих питань залишають приміщення Вченої ради.

  • Участь членів Вченої ради у засіданні є обов’язковою. За неявку на засідання без поважної причини ректор має право притягти члена Вченої ради до дисциплінарної відповідальності. Відрядження, хвороба, відпустка, читання лекцій, проведення практичних і лабораторних занять, приймання екзаменів тощо вважається поважною причиною відсутності на засіданні Вченої ради.

  • Присутність членів Вченої Ради засвідчується у реєстраційній картці встановленої форми підписами членів Вченої Ради, які присутні на засіданні.

  • Засідання Вченої ради веде її голова, а у разі його відсутності та за його дорученням – проректор Академії.

  • Голова (головуючий на засіданні) Вченої ради:

 • організує роботу Вченої ради у відповідності до Статуту Академії і цього Положення;

 • веде засідання Вченої ради;

 • організовує роботу з контролю виконання рішень Вченої ради;

 • дає доручення з питань, що відносяться до його компетенції;

 • приймає рішення про зміну дати чергового засідання або проведення позачергового засідання Вченої ради;

 • вносить до порядку денного засідання Вченої ради додаткові питання, що потребують оперативного розгляду;

 • підписує рішення й інші документи, що відносяться до компетенції Вченої ради;

 • вирішує інші питання організації діяльності Вченої ради відповідно до Статуту Академії, нормативно- правових актів України та цього Положення.

  • Голова (головуючий) на засіданні Вченої ради:

 • відкриває та закриває засідання Вченої ради;

 • оголошує порядок денний та виносить його на схвалення Вченою радою шляхом голосування, встановлює регламент обговорення питань порядку денного;

 • веде засідання відповідно до схваленого порядку денного та регламенту обговорення його рішень;

 • забезпечує розгляд питань порядку денного;

 • надає слово для доповіді, співдоповіді, виступів, інформацій, заключного слова, заяв, резолюцій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень і довідок, внесення пропозицій, поправок, відповіді на поставлені запитання, репліки, виголошення окремої думки, оголошує наступного промовця;

 • під час розгляду Вченою радою питань щодо присвоєння вчених звань та кадрових призначень керується встановленим законодавством порядком розгляду таких справ;

 • приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Вченої ради представників засобів масової інформації та проведення кіно -, відео -, фотозйомки та аудіо запису.

  • Рішення Вченої ради приймаються шляхом голосування. Право голосу на засіданні Вченої ради мають тільки її члени.

  • За визначеними законодавством питаннями або за рішенням головуючого застосовується процедура таємного голосування.

  • Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Вченої ради.

  • В разі, якщо член Вченої ради не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Вченої ради відповідні пропозиції у письмовій формі.

  • Думка відсутнього члена Вченої ради з питань порядку денного засідання, яка подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Вченої ради і враховується під час голосування.

  • За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Вченої ради.

  • На вимогу членів Вченої ради принципові розбіжності у прийнятті рішень відображаються у протоколі.

  • Під час засідання Вченої ради за необхідності ведеться його аудіо запис, за яким у разі потреби оформлюється протокол обговорення визначеного питання порядку денного.

  • Перерва засідання Вченої ради оголошується, як правило, після двох годин роботи.

  • Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених діючими нормативними актами (при обранні на посаду завідувача кафедри, професора; доцента тощо). Рішення про проведення таємного голосування з певних питань може бути прийняте простим голосуванням.

  • Правила проведення таємного голосування:

 • голосування проводиться в умовах, які гарантують його таємність;

 • для проведення таємного голосування обирається лічильна комісія у складі, як правило, 3-х осіб (у випадку, коли балотується багато кандидатів, може бути прийняте рішення про більшу кількість членів лічильної комісії). Головою лічильної комісії є один із членів Вченої ради. Склад лічильної комісії затверджується простою більшістю голосів;

 • голосування здійснюється окремо за кожною кандидатурою;

 • таємне голосування проводиться бюлетенями, які видаються членам Вченої ради Академії на підставі явочного листа для голосування лічильною комісією. Члени лічильної комісії також приймають участь у таємному голосуванні. Якщо особа, яка балотується, є членом Вченої ради, то така особа участі у голосуванні не бере, до кворуму не зараховується і не може бути аденом лічильної комісії;

 • кожен член Вченої ради має право голосувати лише за кандидатуру одного претендента, при всіх інших варіантах голосування бюлетені вважаються недійсними;

 • перед наданням членам Вченої ради бюлетенів для таємного голосування члени лічильної комісії зобов’язані перевірити відповідність кількості бюлетенів у конверті загальній кількості членів Вченої ради. На бюлетенях, які залишилися не розданими, робиться надпис «невикористаний»;

 • у випадку, коли за результатами голосування претенденти набрали однакову кількість голосів, призначається переголосування;

 • після проведення таємного голосування члени лічильної комісії складають і підписують протокол встановленого зразка;

 • протоколи засідання лічильної комісії оголошуються на засіданні Вченої ради головою лічильної комісії та затверджуються Вченою радою простою більшістю голосів;

 • обраним уважається претендент, який здобув не менше 75 % (3/4) голосів присутніх членів Вченої ради;

 • після оформлення протоколів таємного голосування лічильна комісія запечатує балотувальні бюлетені за кожним атестованим в окремі конверти та додає їх разом з явочним листом (з відмітками про видачу бюлетенів) до матеріалів засідання Вченої ради;

 • члени лічильної комісії несуть повну відповідальність за порядок проведення таємного голосування, забезпечення персональної участі у цій процедурі всіх членів Вченої ради, котрі отримали бюлетені, точний підрахунок кворуму та поданих голосів;

 • при порушенні умов голосування рішення Вченої ради є недійсним;

 • оскарження рішення Вченої ради відносно присвоєння вченого звання приймаються протягом 10 днів після її засідання та розглядається на наступному засіданні. Для розбору апеляцій Голова Вченої ради має право призначити комісію, висновки якої заслуховуються на засіданні Вченої ради та визнаються остаточними. У випадках, коли особі, яка звернулася з апеляцією, відмовлено у представлені до вченого звання за результатами балотування (є відповідний висновок комісії, яка розглядала подану апеляцію), термін повторного розгляду визначається Вченою радою. Вчена рада вирішує всі питання, що стосуються повторного розгляду атестаційних справ. При допущенні процедурних порушень, при розгляді інших питань ректор виносить питання на повторний розгляд, рішення якого є остаточним.

 1. ОПРАЦЮВАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ

ВЧЕНОЇ РАДИ ТА ІНФОРМУВАННЯ ПРО НИХ

 • Після засідання Вченої ради проректори, керівники структурних підрозділів, інші відповідальні за підготовку розглянутих питань порядку денного, протягом трьох робочих днів (якщо головою Вченої ради не встановлено іншого строку) доопрацьовують проекти протокольних рішень з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених учасниками засідання Вченої ради та схвалених ними.

 • Текст доопрацьованого рішення узгоджується з вченим секретарем Академії на відповідність внесеним зауваженням, визначеним термінам виконання і правилам оформлення, погоджується із керівниками зацікавлених підрозділів, проректорами, до сфери відповідальності яких входить це рішення та подається у двох друкованих примірниках та електронному вигляді вченому секретарю Академії. Доопрацьовані матеріали передаються голові Вченої ради на підпис.

 • Засідання Вченої ради оформляється протоколом, ведення якого покладається на вченого секретаря. Протокол і рішення Вченої ради підписують її голова або головуючий на засіданні та вчений секретар Академії у десятиденний строк після подання відповідальними за підготовку розглянутих питань доопрацьованих та погоджених в установленому порядку проектів рішень.

 • Протоколи засідань Вченої ради, матеріали з розгляду питань порядків денних та ухвалені рішення є документами постійного зберігання, облік і збереження яких забезпечує вчений секретар з наступним наданням їх до архіву.

 • Витяги з протоколів засідання Вченої ради підписуються вченим секретарем, за потреби направляються структурним підрозділам Академії або видаються зацікавленим особам.

 • У встановлених законодавством питаннях та у разі необхідності за проведеним аудіо записом засідання Вченої ради вчений секретар у трьохденний термін після подання структурними підрозділами доопрацьованих та погоджених в установленому порядку проектів постанов з розглянутих питань готує протокол обговорення питання на засіданні Вченої ради, з урахуванням окремих доручень головуючого.

 • За визначеними рішеннями Вченої ради розробляються накази ректора Академії для втілення їх в життя. Доцільність підготовки наказу щодо виконання рішення Вченої ради щодо розглянутого питання порядку денного визначає ректор Академії.

 • Вчений секретар організує тиражування рішень Вченої ради у необхідній кількості та доводить їх до відома членів Вченої ради і керівників структурних підрозділів Академії, які повинні втілювати їх в життя.

 • Інформація про засідання Вченої ради Академії та прийняті на ній рішення протягом п’яти робочих днів після засідання Вченої ради розміщується на сайті Академії.

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ

  • Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається на голову Вченої ради, ректора, першого проректора, проректорів Академії відповідно до сфер їх функціональних обов’язків та відповідальності, що відображається у цих рішеннях.

  • Вчений секретар Академії забезпечує моніторинг змістовної складової виконання рішень Вченої ради та інформує за його результатами голову та членів Вченої ради.

  • Канцелярія забезпечує запровадження рішень Вченої ради наказами ректора Академії.

  • На випадок виникнення обставин, які не дають змоги виконання прийнятий рішень Вченої ради в установлені терміни, керівники структурних підрозділів обґрунтовують причини невиконання і доповідають про це проректору, відповідальному за виконання цього рішення, який письмово повідомляє про це голову Вченої ради.

  • Вчений секретар Академії на кожному засіданні Вченої ради інформує її членів про виконання прийнятих рішень та звітує про їх виконання наприкінці півріччя.

 1. ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛІВ ВЧЕНОЇ РАДИ

  • Матеріали до засідань Вченої ради: лист реєстрації, порядок денний, рішення, протоколи обговорення визначених питань, касети (компакт-диски) аудіо запису, аналітичні матеріали, довідки є документами постійного зберігання, що забезпечується вченим секретарем протягом поточного календарного року, а по його завершенню ці матеріали передаються на зберігання до архіву Академії.

  • Вчений секретар до передачі матеріалів до архіву Академії зберігає їх і надає в установленому порядку витяги з рішень Вченої ради на вимогу зацікавлених осіб.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ

  • За невиконання рішень і доручень Вченої ради її члени несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 1. ПОРЯДОК ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ В ДІЮ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

  • Положення вводиться в дію з моменту його затвердження ректором Академії після погодження з Вченою Радою.

  • Зміни до Положення про Вчену раду затверджуються ректором Академії після погодження з Вченою Радою.

Transition Eng / Ukr