121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Термінове оголошення для 4 курсу


ОГОЛОШЕННЯ!

Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 28.03.2018 року «Деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році» та на виконання Доручення Міністерства охорони здоров’я України від 14.01.2019 року (п.1) Центр тестування є адміністратором проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти, а саме міжнародного іспиту з основ медицини з фундаментальних медичних наук (IFOM BSE) (надалі – «Іспит»), який є основою якістю вищої медичної освітив США і європейських країнах згідно вимог Національної Ради медичних екзаменаторів

Іспит буде проведено 15 березня 2019 року у письмовій тестовій формі українською мовою для студентів – медиків – 4 курсу навчання у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку лікарів незалежно від їх підготовки та форми власності.

Студенти 4 курсу ПВНЗ «МАЕМ» запрошуються в деканат медичного факультету для підготовки, та роз’яснення до даного іспиту.

According to the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine, dated 28.03.2018, “Some issues of conducting an international monitoring of research study of the quality of high medical education in 2018″ and in pursuance of the Order of the Ministry of Health of Ukraine dated January 14, 2019, paragraph 1. The Testing Center is the administrator of Іnternational monitoring study on the quality of high medical education, namely the International Fundamental Medicine Examination on Fundamental Medical Sciences (IFOM BSE) (forward – ” Exam”). That is the basic of quality of high medical education in the USA and European countries according to national council of medical examiners

The exam will be held on March 15, 2019 in written test form in Ukrainian in high education institutions that prepare doctors regardless from their subordination and ownership students of the 4-th course PHEE “MAEM” are invited to the dean’s office of medical faculty for training and explaining about this exam. 

Transition Eng / Ukr