121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 67 442-71-29

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ЗАТВЕРДЖЕНО
в. о. ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Грідчин С.В.

 

 
Наказ № 58-од від «27» грудня 2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Порядок дій у разі позапланового припинення провадження освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та  Порядок відновлення провадження такої діяльності

ПОГОДЖЕНО

 

Вченою Радою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 

Протокол № 5 «27» грудня 2019  р.

І. ПОРЯДОК ДІЙ У РАЗІ ПОЗАПЛАНОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛОМ АБО ЗА ПЕВНИМИ МІСЦЯМИ ЇЇ ПРОВАДЖЕННЯ (У ЗВ’ЯЗКУ З НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ, ВИНИКНЕННЯМ ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН ТОЩО).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. На виконання пункту 24 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1187 від 30 грудня 2015 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (далі – Академія) визначено наступний Порядок дій у разі позапланового припинення провадження освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (надалі – Порядок).
 2. Даний Порядок визначає організаційні і практичні заходи та порядок дій навчального закладу (посадових осіб) у разі виникнення обставин, що зумовлюють позапланове припинення провадження освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо).
 3. Порядок визначає комплекс організаційних і управлінських заходів спрямованих на:
 • здійснення моніторингу, проведення оцінки обстановки та прогнозування її розвитку;
 • своєчасне виявлення небезпечних процесів, що загрожують виникненням надзвичайних ситуацій та усунення причин, які сприяють їх подальшому розвитку;
 • підготовку до реагування на надзвичайні ситуації в закладі вищої освіти;
 • підтримання готовності посадових осіб до реагування в залежності від обстановки, що склалася;
 • припинення дії або впливу небезпечних факторів;
 • ліквідації або мінімізації її наслідків, які становлять загрозу життю або здоров’ю працівникам та студентам закладу вищої освіти, шкоди майну закладу вищої освіти;
 • проведення відновлювальних робіт;
 • тощо.
 1. Адміністрація Академії створює умови для мінімізації виникнення будь-яких обставин, що можуть мати наслідком позапланове припинення провадження освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження, а також з метою якнайшвидшого відновлення освітнього процесу в Академії.
 2. Кожен працівник Академії, який виявив обставини, що можуть мати наслідком небезпеку для працівників та студентів Академії зобов’язаний:
 • невідкладно зателефонувати до екстрених служб;
 • сповістити ректора Академії або працівника, що його заміщує.
 • розпочати евакуацію людей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації та залучити до цього інших осіб;
 • організувати зустріч екстрених служб підрозділів;
 • за наявності відповідних навичок або знань та вмінь надати першу медичну допомогу постраждалим; при необхідності викликати інші рятувальні служби (МНС, швидку медичну допомогу, тощо).
 1. Адміністрація Академії у випадку надходження інформації про обставини, що можуть мати наслідком небезпеку для працівників та студентів Академії зобов’язана:
 • перевірити, чи повідомлено екстрені служби;
 • керувати евакуацією людей;
 • у разі загрози для життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;
 • організувати перевірку наявності всіх учасників освітнього процесу, евакуйованих з будівлі, за списками і журналами обліку навчальних занять;
 • вилучити з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайнятих евакуацією людей;
 • викликати медичну та інші служби у разі потреби;
 • організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складування і забезпечити їх охорону (за потребою);
 • у найкоротший термін ліквідувати умови, що сприяють виникненню паніки;
 • перевірити всі приміщення, щоб унеможливити перебування у небезпечній зоні працівників та студентів Академії;
 • виставити пости безпеки на входах у будівлю, щоб унеможливити повернення працівників та студентів Академії до будівлі, де виникла небезпека;
 • вчиняє дії щодо якнайшвидшого поновлення освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ.

 1. У режимі повсякденного функціонування органи управління, учасники освітнього процесу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»:
 • здійснюють свою діяльність відповідно до річного плану роботи, нормативно-правових актів та інших документів;
 • реалізують заходи у сфері цивільного захисту;
 • ведуть спостереження за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах та території Академії;
 • прогнозується загроза виникнення надзвичайних ситуацій, оцінюється їх вплив на роботу навчального закладу та можливі наслідки;
 • розробляються та впроваджуються заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення сталого функціонування Академії;
 • створюються запаси матеріальних засобів для забезпечення сталої роботи Академії та захисту працюючого персоналу від надзвичайних ситуацій, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
 • організовується підготовка з питань цивільного захисту керівного складу, фахівців, особового складу формувань цивільного захисту та працівників.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРИ ЗАГРОЗІ ТА/АБО ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

 1. Режим підвищеної готовності встановлюється в разі істотного погіршення виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (у тому числі бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної та гідрометеорологічної обстановки, за наявності загрози виникнення надзвичайної ситуації.
 2. У режимі підвищеної готовності органи управління ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» здійснюються наступні заходи:
 • оповіщення та збір керівного складу за допомогою стаціонарного та мобільного телефонного зв’язку, організацію чергування відповідальних осіб з числа адміністрації;
 • до працівників та інших учасників освітнього процесу доводиться інформація про загрозу виникнення надзвичайної ситуації (працюючий персонал та студенти інформуються через керівників структурних підрозділів);
 • сторожова охорона переводиться на посилений режим чергування;
 • ректор Академії уточнює склад, оснащення та порядок приведення у готовність до дій за призначенням формувань цивільного захисту, їх завдання відповідно до положення та плану реагування на надзвичайні ситуації;
 • проведення організаційних, технічних, інженерних та інших заходів, щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, підвищення стійкості роботи Академії і недопущення необгрунтованих матеріальних збитків у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
 • уточнення порядку управління та взаємодії в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
 • уточняється (у разі необхідності) місця укриття працівників у спорудах подвійного призначення та найпростіших укриттях, порядок видачі засобів індивідуального захисту, маршрути евакуації;
 • уточняється можливість продовження освітнього процесу за вказаних умов;
 • вживаються заходи щодо забезпечення сталого функціонування об’єктів Академії та зменшення можливих матеріальних втрат;
 • здійснюється, при потребі, уточнення плану реагування на надзвичайні ситуації;
 • комісія з питань надзвичайних ситуацій виявляє причини погіршення обстановки, готує пропозиції щодо її нормалізації.
 1. Режим надзвичайної ситуації встановлюється в разі виникнення та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
 2. У режимі надзвичайної ситуації органи управління ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» здійснюються наступні заходи:
 • оповіщення та збір керівного складу за допомогою стаціонарного та мобільного телефонного зв’язку, організацію чергування відповідальних осіб з числа адміністрації;
 • до працівників та інших учасників освітнього процесу доводиться інформація про виникнення надзвичайної ситуації, способи і методи захисту від дії факторів ураження (працюючий персонал та студенти інформуються через керівників структурних підрозділів);
 • вживаються заходи щодо негайного захисту працівників і студентів, матеріальних засобів на території Академії (у відповідності до характеру надзвичайної ситуації здійснюються заходи радіаційного, хімічного захисту з використанням засобів індивідуального захисту, медичний захист, укриття в захисних спорудах, евакуаційні заходи);
 • ректором Академії створюється робоча група з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
 • робочою групою з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації здійснюється оцінка обстановки та вживаються заходи, необхідні для надання невідкладної допомоги постраждалим із залученням формувань цивільного захисту, наявних матеріально-технічних та інших ресурсів і запасів;
 • уточняється завдання і порядок взаємодії органів управління Академії з аварійно-рятувальними службами та підрозділами, що залучаються до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
 • створюються необхідні умови для відновлення діяльності об’єктів Академії, функціонування комунальних мереж;
 • визначається розмір шкоди, заподіяної об’єктам Академії, від наслідків надзвичайної ситуації;
 • організовується надання необхідної допомоги постраждалим;

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ДІЙ У РАЗІ ПОЗАПЛАНОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

 1. У випадку виникнення надзвичайної ситуації та інших ситуацій, які призвели до позапланового припинення провадження Академією освітньої діяльності, органами управління Академії здійснюються наступні заходи:
 • оповіщення та збір керівного складу за допомогою стаціонарного та мобільного телефонного зв’язку, організацію чергування відповідальних осіб з числа адміністрації;
 • до працівників та інших учасників освітнього процесу доводиться інформація про позапланове припинення освітньої діяльності  загалом або за певними місцями її провадження (працюючий персонал та студенти інформуються через керівників структурних підрозділів);
 • повідомляють Міністерство освіти і науки України та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» у письмовій формі про позапланове припинення провадження освітньої діяльності протягом 5 (п’яти) робочих днів, з моменту припинення провадження освітньої діяльності;
 • здійснюють координацію своїх дій із Міністерством освіти і науки України та іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 • щодо належного зберігання документів студентів Академії, а також їх відновлення у випадку знищення внаслідок надзвичайної ситуації;
 • у випадку якщо ситуація, яка зумовлює припинення провадження освітньої діяльності Академії виникла в канікулярний період здійснюються заходи щодо поновлення такої діяльності до його закінчення;
 • у випадку позапланового припинення провадження освітньої діяльності за певними місцями її провадження адміністрація Академії організовує здійснення освітнього процесу в дві та/або в три зміни навчання на базі наявних навчальних приміщень;
 • у випадку припинення дії договорів оренди приміщень, в яких здійснюється навчальний процес адміністрація Академії організовує здійснення освітнього процесу в дві та/або в три зміни навчання на базі наявних навчальних приміщень, а також забезпечує якнайшвидше поновлення дії таких договорів або ж укладання нових договорів, на підставі яких Академія набуде право власності чи користування приміщеннями для провадження освітньої діяльності;
 • за необхідності вносяться зміни до річного графіку навчального процесу;
 • у випадку якщо ситуація, яка зумовлює припинення провадження освітньої діяльності Академії виникла під час проведення підсумкового контролю знань з дисциплін (іспитів, заліків) адміністрація Академії за можливості організовує перенесення проведення підсумкового контролю знань до інших навчальних приміщень, які перебувають у користуванні Академії та в яких є можливість проведення таких заходів підсумкового контролю;
 • щодо ініціювання переведення студентів Академії до інших закладів вищої освіти у випадку, якщо позапланове припинення освітньої діяльності загалом триває більше двох місяців поспіль. Переведення студентів Академії до інших закладів вищої освіти здійснюється за погодженням з Міністерством освіти і науки України;
 • у випадку якщо ситуація, яка зумовлює припинення провадження освітньої діяльності Академії виникла у зв’язку із анулюванням ліцензії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» за певною спеціальністю, певним рівнем адміністрація Академії здійснює заходи щодо переведення студентів Академії до інших закладів. Переведення студентів Академії до інших закладів вищої освіти здійснюється за погодженням з Міністерством освіти і науки України;
 • в залежності від підстав позапланового припинення провадження освітньої діяльності Академії, органами управління Академії розробляється конкретний порядок дій та заходів, який доводиться до відома всіх учасників освітнього процесу.

ІІ.    ПОРЯДОК ВІДНОВЛЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. На виконання пункту 24 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1187 від 30 грудня 2015 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (далі – Академія) визначено наступний Порядок відновлення провадження освітньої діяльності (надалі – Порядок).
 2. Даний Порядок визначає організаційні і практичні заходи та порядок дій закладу вищої освіти (посадових осіб) з метою відновлення провадження освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо).
 3. Відновлення провадження освітньої діяльності здійснюється робочою групою, яка утворюється ректором ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».
 4. До складу робочої групи входять представники ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», які за функціональними обов’язками відповідають за провадження навчального процесу в Академії. Строки проведення відновлення провадження освітньої діяльності встановлюються рішенням ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» в залежності від підстав припинення освітньої діяльності, дій, які необхідно вчинити для усунення їх наслідків, тощо.
 5. Робоча група складає проект відновлення в якому зазначається: порядок відновлення освітньої діяльності; перелік необхідних дій, які необхідно вчинити для відновлення освітньої діяльності; перелік пошкоджень виявлених в приміщеннях, які необхідно усунути (за наявності); кошторис, тощо. Вказаний порядок подається на затвердження ректору ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».
 6. Після затвердження ректором ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» порядку відновлення освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) такий порядок доводиться до відома всіх учасників освітнього процесу.
 7. У випадку якщо припинення провадження освітньої діяльності Академії відбулося у зв’язку із анулюванням ліцензії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» за певною спеціальністю, певним рівнем адміністрація Академії здійснює заходи щодо усунення порушень, які стали підставою для анулювання, а також вчиняє дії щодо якнайшвидшого подання документів для повторного отримання відповідної ліцензії.
 8. Міністерство освіти і науки України та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», повідомляються про відновлення провадження освітньої діяльності у письмовій формі протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту такого відновлення.
 9. У разі неможливості відновлення провадження освітньої діяльності робоча група, створена ректором ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», організовує, за сприяння Міністерства освіти і науки України, переведення студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» з відповідним ліцензованим обсягом спеціальностей до інших закладів вищої освіти для продовження навчального процесу.

ІІІ. ПОРЯДОК ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ В ДІЮ

 1. Положення набуває чинності після його погодження Вченою радою та вводиться в дію наказом ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».
 2. Зміни та доповнення до Положення погоджуються Вченою радою та вводяться в дію наказом ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».
Transition Eng / Ukr