maem.academy.edu@gmail.com

Кафедра хірургічних та внутрішніх хвороб

 

Кафедру хірургічних та внутрішніх хвороб з курсом педіатрії

очолює Гончарук Олег Олександрович, професор, доктор медичних наук, Заслужений лікар України, лікар-нейрохірург вищої категорії

goncharuk

Гончарук О.О. закінчив Київський медичний інститут, проходив інтернатуру по нейрохірургії, навчався в клінічній ординатурі по нейрохірургії на базі Українського НДІ нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова. Навчання поєднував з роботою у відділенні нейротравми інституту. В 1997 р. стажувався по проведенню магнітно-резонансної томографії в Голландії. В 1999-2000 рр. пройшов курси по ендоваскулярній нейрохірургії в НДІ нейрохірургії ім. М.М. Бурденко РАМН, м. Москва. В 2001 р. пройшов стажування в м. Страсбурзі (Франція) по проведенню операції «Вертебропластика». В тому ж, 2001 р., приймав участь в Всесвітньому з’їзді нейрохірургів в м. Сідней (Австралія).
Автор 45 друкованих праць, 3-х патентів та винаходів, тез доповідей на з’їздах та конференціях. В 2009 році видано навчальний посібник «Мікрохірургія периферичних нервів нижніх кінцівок» для студентів вищих навчальних медичних закладів України 3-4 рівня акредитації.

Під керівництвом Гончарука О.О. почали застосовуватися та впроваджуватися в практику нові сучасні методи діагностики та лікування неврологічних та нейрохірургічних хворих.

Гончарук О.О. виконує наступні види оперативних втручань:

 • Мікрохірургічне видалення грижі міжхребцевого диску шийного, грудного та поперекового відділів хребта
 • Пункційна вертебропластика
 • Видалення пухлин головного та спинного мозку
 • Видалення гематом головного мозку
 • Лікування гідроцефалії головного мозку, встановлення лікворошунтуючих систем
 • Проведення міжостистої стабілізації хребта
 • Лікування уражень периферичних нервів, декомпресія периферичних нервів при тунельних синдромах в кубітальному та карпальному каналах.

goncharuk1

Колективу кафедри є чим пишатися. На кафедрі працюють 8 докторів медичних наук та 13 кандидатів медичних наук, з яких 7 професорів та 6 доцентів. Професори, доценти кафедри завжди були лідерами клінічних баз, де проводились навчання студентів. За їх ініціативи створювали і впроваджували найсучасніші діагностичні та лікувальні проекти.
Викладачі кафедри хірургічних та внутрішніх хвороб з курсом педіатрії вдало поєднують методики викладання предмету та новими технологіями в лікувально-діагностичному процесі.

 

Писарчук Юрій Володимирович

 pisarchuk

Освіта: Мінський медичний інститут 1993р, лікувальний факультет. Інтернатура з психіатрії: обласна психіатрична лікарня м. Могильов, Білорусь.
Спеціалізації: 1996 р. Рефлексотерапія;
1998 р. Фізіотерапія;
2001 р. Психотерапія;
Вища категорія з психотерапії
Викладає курс «Психіатрія та наркологія»

 

Хонда Олександр Валерійович 

honda

Закінчив лікувальний факультет Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, інтернатуру по неврології, пройшов спеціалізацію з рефлексотерапії на базі КМАПО ім. П.Л. Шупика, отримав вищу категорію лікаря-невропатолога.
Хонда О.В .є автором патенту на пристрій для профілактики шийного відділу хребта, корисної моделі 113872 від 10.02.2017 та пристрою для лікування захворювань хребта, корисної моделі 21995, від 10.04.2007.

 

Нам'ятов Олег Васильович

namjatov

Освіта:

 • ВМА ім. С.М.Кірова – 1968-1974 р.р. ( Авіаційний факультет. Спеціальність: лікувально-профілактична справа. Кваліфікація: військовий лікар).
 • МО СРСР. 65 Інтернатура медичного складу ГРВГ – 1978 р. (Спеціалізація: нейрохірургія).
 • Інститут авіаційної та космічної медицини. Москва. Інтернатура в/ч 64688 - 1982 р. (Курси удосконалення з авіаційної та космічної медицини).
 • ВМА ім.. С.М.Кірова – 1984-1986 р.р. (Факультет керівного медичного складу. Спеціальність: організація медичного забезпечення).
 • Київська МАПО – 1997 р. (Передатестаційний цикл: «Організація і управління охороною здоров’я»).
 • МО України. УВМА. Військово-медичний інститут - 1997 р. (Факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації військових лікарів. Фах: лікар організатор. Передатестаційний цикл: «Організація і управління охороною здоров’я»).
 • Київська МАПО – 1998 р. (Цикл інформації та стажування зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я» для головних спеціалістів органів охорони здоров’я).
 • МОУ. УВМА - 2003 р. (Підвищення кваліфікації. ТУ «Методика викладання військово-спеціальних дисциплін на профільних кафедрах вищих медичних закладів освіти України»).
 • Національна академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика – 2013 р.(ТУ «Безперервна медична освіта лікарів і провізорів у контексті Болонського процесу»).

Дисципліни:

«Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці»;
«Основи біоетики та біобезпеки»;
«Медицина надзвичайних ситуацій»;
«Цивільний захист»;
«Радіаційна медицина»;
«Охорона праці в галузі»;
«Підготовка офіцерів запасу в галузі знань «Охорона здоров’я».

namjatov1

Ветеран військової служби України, досвід медичного забезпечення Військово-повітряних сил, військ ПВО, спеціальних пошуково-рятувальних операцій у взаємодії з іншими силовими структурами (МВС, прикордонні війська тощо) і підрозділів спец. призначення.
Викладає (лекції і практичні заняття) екстремальну та невідкладну медичну допомогу на полі бою і в зоні надзвичайних ситуацій.

 

Безуглова Світлана Вікторівна

Кандидат медичних наук

Закінчила лікувальний факультет Луганського медичного університету. інтернатуру за спеціальністю «Терапія», закінчила очну аспірантуру за фахом «Внутрішні хвороби».
Безуглова С.В. володіє сучасними методами діагностики і лікування захворювань серцево-судинної системи.
Постійно підвищує свій професійний рівень: приймає участь в роботі Української кардіологічної школи ім. М.Д. Стражеска, семінарах Європейського товариства кардіологів, Міжнародного фонду клінічних досліджень.
Автор 50 статей, опублікованих в різних виданнях, член Українського лікарського товариства.

 

Карпенко Олександр Іванович

Кандидат медичних наук, Заслужений лікар України

Карпенко О.І. закінчив Київський державний медичний інститут ім. акад. О.О. Богомольця.
Кожні п’ять років підвищує курси кваліфікації на передатестаційних курсах.
Постійно підвищує свій професійний рівень. Є автором 20 наукових праць, в тому числі 2-х монографій, 3 статей в провідних світових фахових виданнях та 1 винаходу. Працює над виконанням докторської дисертації. Приймав участь в багатьох міжнародних та національних кардіологічних конгресах.
Карпенко О.І. володіє сучасними методами діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи.
У грудні 2016 року йому було підтверджено вищу категорію за фахом «Кардіологія».

 

Амер Сохіл

Кандидат медичних наук

Закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа», титул «Доктор медицини».
Багато років працює

 

Доніш Раїса Михайлівна

 donish

Кандидат медичних наук, доцент. Загальний стаж роботи 53 роки, науковий – 37 років. Отримала вищу освіту в Дніпровському інституті традиційної і нетрадиційної медицини та Дніпропетровський Державний медичний інститут Диплом № РN 064858 медичний факультет, 1962 року.
26 червня 1962 року присвоєна кваліфікація лікаря.
Рішенням Київського НІІ ендокринології та обміну речовин присвоєна вчена ступінь кандидата медичних наук від 20 лютого 1978 року диплом кандидата наук МД №005556.
Рішенням Київського медичного інституту Української асоціації народної медицини від 1 жовтня 1996 року присвоєно вчене звання доцента кафедри терапії з курсом ендокринології - атестат доцента ДЦ АР №003003.
Supplement to diploma MD № 005556 supreme certifying commission of Ukraine second academie degree “Doctor of Sciences” date – 22 may 2009.
Починаючи з 1975 року до 2014року проходила атестації при Міністерстві охорони здоров’я УССР. За наказом МЗ УССР.
Раїса Михайлівна має 72 друковані праці, в тому числі 6 в співавторствіМогілевкіна Ірина Олександрівна

mogilevkina
0504739059, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Доктор медичних наук, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології, професор

Стаж роботи:
Науково-педагогічний – 27 років

Освіта:
Донецький національний медичний університет імені М.Горького
Лікарська справа, акушер-гінеколог
Лікар акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категогії
Спеціаліст з операційних досліджень в репродуктивному здоров’ї
Керівник міжнародної програми ALARM в Україні
Член міжнародного комітету програми ALARM (SOGC, Canada)
Керівних телесимуляційного центру з впровадження базових лапароскопічних навичок

Унікальність:
Перинатальний аудит в Україні
Спосіб визначення об'єму крововтрати під час вагінальних пологів
Удосконалення методики вакуум-екстракції плода
Негенетичні фактори ризику раннього та пізнього менархе
Відношення та знання студентів медиків з питань репродуктивного здоров’я
Підготовка до ЄВРО 2012: розробка інструменту для оцінки ризиків

Читає лекції:
Акушерство та гінекології 5-6 курс (англійською мовою)