Transition Eng / Ukr

121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 44 560-89-65
(+380) 44 576-06-00
(+380) 44 576-04-01
(+380) 44 576-07-79
(+380) 94 926-13-57

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Назва

інформація

Члени Вченої ради

Список

членів Вченої ради

Вас вітає Вчена рада ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Вчена рада ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» є колегіальним органом управління закладу вищої освіти. Шляхом колективного обговорення вона приймає рішення з актуальних питань поточної, перспективної роботи Академії, забезпечує функціонування цілісної системи підготовки фахівців з медичної освіти за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

 
 
 
 
 
 

Говсєєв Дмитро Олександрович, голова Вченої ради, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Віцюк Алла Анатоліївна учений секретар Вченої ради, кандидат педагогічних наук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До складу Вченої ради входять: 13 докторів наук; 10 кандидатів наук.

Компетенції Вченої ради:

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Академії;

2) розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект Статуту закладу вищої освіти, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Академії;

4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

5) ухвалює за наказом ректора Академії рішення щодо утворення, припинення структурних підрозділів;

6) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

7) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

8) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

9) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

10) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

11) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

12) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

13) приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання;

14) затверджує положення про прямі таємні вибори виборних представників з числа осіб, які навчаються;

15) розглядає інші питання діяльності Академії відповідно до Статуту.

Прізвище, ім’я та по батькові Посада, вчений ступінь та звання
Грідчін Сергій Васильович В.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії
Говсєєв Дмитро Олександрович Голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України
Віцюк Алла Анатоліївна Учений секретар, кандидат педагогічних наук, в.о. директора Медично-фармацевтичного коледжу
Абдуллаєв Фарход Рустамович В.о. декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології
Антипкін Юрій Геннадійович Доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, академік НАМН України
Бабенков Геннадій Дмитрович Доктор медичних наук, професор
Безуглова Світлана Вікторівна Кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії
Беліченко Ігор Станіславович Кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії
Боброва Віра Іванівна Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб
Верголяс Майя Розметівна Кандидат біологічних наук
Гичка Сергій Григорович Доктор медичних наук, професор, професор кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»
Гончарук Олег Олександрович Доктора медичних наук, професора, заслуженого лікаря України, завідувача кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії
Доніш Раїса Михайлівна Кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії
Драч Ірина Володимирівна Голова Студентської ради
Дударенко Людмила Валеріївна Кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально- гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально- гуманітарних дисциплін
Дудник Світлана Валеріївна Кандидат медичних наук, в.о. завідувача кафедри соціальної медицини та профілактичної медицини
Краснов Володимир Юрійович Кандидат медичних наук, в.о. завідувача кафедри стоматології
Макаренко Михайло Васильович Доктор медичних наук, професор
Мойсеєнко Валентина Олексіївна Доктор медичних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України, завідувач кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології
Онуфрієнко Сергій Олександрович Голова Ради трудового колективу
Панченко Володимир Миколайович Кандидат медичних наук, завідувач курсу хірургічної стоматології кафедри стоматології
Поліщук Наталія Борисівна Заступник голови Студентської ради
Семерей Володимир Данилович Радник ректора
Холодна Лідія Степанівна Доктор біологічних наук, професор, академік УАН, завідувач кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології
Чермак Ігор Іванович Директор КНП «Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини» ВО КМР КМДА, доктор медичних наук, професор – за згодою
Щербакова Анна Вікторівна Кандидат педагогічних наук
Щирук Микола Олександрович Проректор з організаційно-правових питань
Transition Eng / Ukr