Transition Eng / Ukr

121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 44 560-89-65
(+380) 44 576-06-00
(+380) 44 576-04-01
(+380) 44 576-07-79
(+380) 94 926-13-57

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Назва

інформація

Протоколи Вченої ради

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ

«30» серпня 2018р.   № 1

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ»

Голова – Говсєєв Д.О.

Секретар – Віцюк А.А.

Присутні: 16 осіб (список додається до протоколу).

Порядок денний:

 1. Про затвердження складу Вченої ради та плану роботи Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2018-2019 навчальний рік

Доповідач: Говсєєв Д.О.- в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент,   Заслужений лікар України

 1. Про підготовку освітнього процесу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» до 2018-2019 навчальний рік

Доповідач: Щербакова А.В. – декан медичного факультету, кандидат педагогічних наук

 1. Затвердження робочої навчальної документації по організації освітнього процесу (робочі навчальні плани для україномовних та іноземних студентів, графік навчального процесу, навчальна документація) на 2018-2019 навчальний рік; Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в ПВНЗ «МАЕМ», а також надання їм академічної відпустки; Положення про студентський гуртожиток ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; Положення про організацію та проведення практики в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», освітньо-професійних програм підготовки спеціаліста (спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» та 7.12010005 «Стоматологія»)

Доповідач: Контурова С.М. – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу

 1. Затвердження освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» на основі базової загальної середньої освіти)

Доповідач: Контурова С.М. – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу

 1. Затвердження Типового контракту про наймання науково-педагогічних та педагогічних працівників на роботу на 2018-2019 навчальний рік

Доповідач: Дорофєєва Р.В. – начальник відділу кадрів

 1. Затвердження робочих програм виробничих практик для студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (напрям підготовки 1201 «Медицина» спеціальність 7.12010005 «Стоматологія»):

6.1 Робоча програма «Сестринська справа в стоматології» для студентів ІІ курсу;

6.2 Робоча програма «Виробнича практика в терапевтичній стоматології» для студентів ІІІ курсу;

6.3 Робоча програма «Виробнича практика в хірургічній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.4 Робоча програма «Виробнича практика в терапевтичній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.5 Робоча програма «Виробнича практика в ортопедичній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.6 Робоча програма навчальної дисципліни «Практика лікарська виробнича» (5 курс)

Доповідач: Контурова С.М. – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу

 1. Затвердження робочих програм виробничих практик для студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (напрям підготовки 1201 «Медицина» спеціальність 7.12010001 «Лікувальна справа»):

7.1 Робоча програма практики «Догляд за хворими в терапевтичному відділенні стаціонару» для студентів ІІ курсу;

7.2 Робоча програма практики «Догляд за хворими в дитячому відділенні стаціонару» для студентів ІІ курсу;

7.3 Робоча програма навчальної дисципліни «Догляд за хворими в хірургічному відділенні стаціонару (практика)» для студентів ІІ курсу;

7.4 Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича сестринська практика у терапевтичному відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.5 Робоча програма практики «Сестринська практика в дитячому відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.6 Робоча програма навчальної дисципліни «Сестринська практика в хірургічному відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.7. Робоча програма виробничої практики для студентів ІV курсу;

7.8 Робоча програма виробничої практики для студентів V курсу;

7.9 Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна практика (сімейна медицина)» для студентів VІ курсу

Доповідач: Контурова С.М. – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу

 1. Фінансовий стан ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» станом на 30.08.2018р. та затвердження додаткових послуг до контрактів між Виконавцем (ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»), Замовником (юридична чи фізична особа) та Одержувачем (студент) на 2018-2019 навчальний рік

Доповідач: Коваленко М.В. – головний бухгалтер

 1. Різне
 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента,   Заслуженого лікаря України, який представив склад  Вченої ради та план роботи Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2018-2019н.р. Доповідач вніс пропозицію щодо виведення зі складу Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»  Муквіч Олени Миколаївни, доктора медичних наук, старшого наукового співробітника, завідувача відділу аспірантури ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

ВИСТУПИЛИ:

 

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який запропонував ввести до складу Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Онуфрієнка Сергія Олександровича, голову Ради трудового колективу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

 

 • Вивести зі складу Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Муквіч Олену Миколаївну, доктора медичних наук, старшого наукового співробітника, завідувача відділу аспірантури ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».
 • Вести до складу Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Онуфрієнка Сергія Олександровича, голову Ради трудового колективу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».
 • Затвердити запропонований склад Вченої радиПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».
 • Затвердити запропонований план роботи Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2018-2019н.р.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Щербакову А.В. – декана медичного факультету, кандидата педагогічних наук, яка поінформувала про підготовку освітнього процесу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» до 2018-2019н.р. Доповідач зауважила, що контингент студентів складає 480 чоловік, а саме:

Курс Кількість груп, «Лікувальна справа» Кількість груп, «Стоматологія»
ІІ 3 1
ІІІ 8 2
ІV 5 3
V 11 2
7
Назва іспиту Склали, % (2017-2018н.р.)
Ліценційний інтегрований іспит Крок-І зі спеціальності «Стоматологія» 77,5
Ліценційний інтегрований іспит Крок-ІІ зі спеціальності «Стоматологія» 62,5
Ліценційний інтегрований іспит Крок-І зі спеціальності «Загальна лікарська підготовка» 57
Ліценційний інтегрований іспит Крок-ІІ зі спеціальності «Загальна лікарська підготовка» 64,3

Нині готуються журнали обліку успішності студентів, які будуть прошнуровані, пронумеровані і передані на кафедри. А також 30.08.2018р. відбувся успішний захист практики студентів.

Доповідач запропонувала до 07.09.2018р. провести перевірку всіх відомостей, які не були передані викладачами в деканат.

ВИСТУПИЛИ:

Боброва В. І. –  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», яка запитала про механізм відпрацювання студентами пропущених занять.

Щербакова А.В. – декан медичного факультету, кандидат педагогічних наук, яка зауважила, що відпрацювання студентами занять, які були пропущені з поважних причин – безкоштовне, відпрацювання студентами занять, які були пропущені без поважних причин буде відбуватися після оплати ними відповідних годин по графіку відпрацювання, які складені на кожній кафедрі. Якщо кількість пропущених годин складає більше 12, то студенту буде видана індивідуальна відомість.

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який зауважив, що в деканаті працює три заступника декана, які разом з трьома бухгалтерами повинні 1 раз на місяць проводити перевірку пропущених занять студентів. Відповідно 1 числа кожного місяця деканат матиме всю інформацію про пропущені години кожного студента. Щирук М.О. запитав, коли початок навчального року.

Щербакова А.В. – декан медичного факультету, кандидат педагогічних наук, яка запропонувала кожні 2 тижні викладачам здавати звіти в деканат про пропущені години кожного студента. Навчальний процес розпочнеться 3 вересня 2018р.

Говсєєв Д.О.- в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент,   Заслужений лікар України, який зауважив, що відсутність відомостей у деканаті – це відповідальність завідувача кафедри.

УХВАЛИЛИ:

 

2.1 Освітній  процес 2018-2019 навчального року розпочати 3 вересня 2018р.

2.2 Кожні 2 тижні викладачам здавати звіти в деканат про пропущені години кожного студента.

2.3 Завідувачам кожної  кафедри до 07.09.2018р. провести перевірку всіх відомостей, які не були передані викладачами в деканат.

2.4 Взяти зазначену вище інформацію Щербакової А.В. до відома та в термін до 15.09.2018р. провести аналіз фактичної здачі ліценційного інтегрованого іспиту «Крок-І» та надати пропозиції керівництву Академії по відрахування студентів, що не склали даний іспит.

2.5 В термін до 15.09.2018р. Щербаковій А.В. надати в навчально-методичний відділ (Контуровій С.М.) кінцевий варіант по групах навчання з метою складання розкладу занять.

2.6 В термін до 20.09.2018р. здійснити організаційні та технічні заходи, спрямовані на належне функціонування комп’ютерного класу.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Контурову С.М. – кандидата економічних наук, доцента, начальника навчально-методичного відділу, яка представила робочу навчальну документацію по організації освітнього процесу (робочі навчальні плани для україномовних та іноземних студентів, графік навчального процесу, навчальна документація). Доповідач зауважила, що з метою належної організації освітнього процесу графік навчального процесу складено таким чином: І семестр розпочинається 03.09.2018р., ІІ семестр – з 21.01.2019р. Передбачено додатковий термін для ліквідації академічної заборгованості та опанування не вичитаних раніше навчальних дисциплін. Доповідач запропонував навчальну практику провести наприкінці відповідного навчального року на 4-5 курсах («Лікувальна справа») та 3-4 курсах («Стоматологія»), а також курси за вибором для вітчизняних студентів – іноземну мову (за професійним спрямуванням), для студентів-іноземців – українську мову (за професійним спрямуванням). Робочі навчальні плани для україномовних та іноземних студентів підготовлені у повному обсязі. Доповідач запропонував додаткове навантаження викладачів (опанування не вичитаних раніше навчальних дисциплін) організувати у додатковий термін навчання. Завершується формування розкладу занять, який буде розміщений на сайті Академії 31.08.2018р. Розклад в електронному вигляді буде доведений до кафедр та деканату на перші два тижні. Готується наказ про закріплення дисциплін за кафедрами, а також пам’ятка для викладачів з переліком необхідної документації, що має бути в навчально-методичному відділі та у викладача. Кожна кафедра повинна підготувати план її роботи та індивідуальний план роботи викладача. Доповідач запропонував, щоб ПМК, залік чи іспит проводив не той викладача, який проводив лекційні та практичні заняття, а завкафедрою чи уповноважена ним особа.

Також доповідач представила Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в ПВНЗ «МАЕМ», а також надання їм академічної відпустки та Положення про студентський гуртожиток ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та Положення про організацію та проведення практики в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», а також освітньо-професійні програми підготовки спеціаліста (спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» та 7.12010005 «Стоматологія»).

ВИСТУПИЛИ:

Драч І.В. – голова Студради, яка запитала, коли будуть проводяться заняття не вичитаних раніше навчальних дисциплін.

Контурову С.М. – кандидата економічних наук, доцента, начальника навчально-методичного відділу, яка зауважила, що заняття не вичитаних раніше навчальних дисциплін будуть у у додатковий термін навчання у І та ІІ семестрі. На всі курси їх 10. Графік навчального процесу порушено не буде.

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який зауважив, що студентів було переведено умовно до 01.11.2018р., тому вже необхідно завершити формування академічних груп.

УХВАЛИЛИ:

 

3.1 Навчальну практику провести наприкінці відповідного навчального року на 4-5 курсах («Лікувальна справа») та 3-4 курсах («Стоматологія»).

3.2 Затвердити такі курси за вибором для вітчизняних студентів – іноземну мову (за професійним спрямуванням), для студентів-іноземців – українську мову (за професійним спрямуванням).

3.3 Завершити формування академічних груп.

3.4 ПМК, залік чи іспит проводитиме не той викладача, який проводив лекційні та практичні заняття, а завкафедрою чи уповноважена ним особа.

3.5 Затвердити робочу навчальну документацію по організації освітнього процесу (робочі навчальні плани для україномовних та іноземних студентів, графік навчального процесу, навчальна документація).

 • Взяти зазначену вище інформацію Контурової С.М. до відома, врахувавши «Правила прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» в 2018 році», що визначають у тому числі порядок організації та набору на навчання іноземців та осіб без громадянства.

3.7 Затвердити Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в ПВНЗ «МАЕМ», а також надання їм академічної відпустки.

3.8 Затвердити Положення про студентський гуртожиток ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

3.9 ЗатвердитиПоложення про організацію та проведення практики в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

3.10 Затвердитиосвітньо-професійні програми підготовки спеціаліста (спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» та 7.12010005 «Стоматологія»).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Контурову С.М. – кандидата економічних наук, доцента, начальника навчально-методичного відділу, яка представила освітньо-професійну програму підготовки молодшого спеціаліста (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» на основі базової загальної середньої освіти).

 

УХВАЛИЛИ:

 

4.1 Затвердити освітньо-професійну програму підготовки молодшого спеціаліста (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» на основі базової загальної середньої освіти).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Дорофєєву Р.В. – начальника відділу кадрів, яка представила Типовий контракт про наймання науково-педагогічних та педагогічних працівників на роботу на 2018-2019н.р. Доповідач поінформував, що Контракт складено для науково-педагогічних та педагогічних працівників, які працюють на умовах погодинної оплати праці або як сумісники. Контракт містить інформацію про права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці та 3 додатки.

УХВАЛИЛИ:

 

5.1 Затвердити Типовий контракт про наймання науково-педагогічних та педагогічних працівників на роботу на 2018-2019н.р.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Контурову С.М. – кандидата економічних наук, доцента, начальника навчально-методичного відділу, яка представила робочі програми виробничих практик для студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (напрям підготовки 1201 «Медицина» спеціальність 7.12010005 «Стоматологія»):

6.1 Робоча програма «Сестринська справа в стоматології» для студентів ІІ курсу;

6.2 Робоча програма «Виробнича практика в терапевтичній стоматології» для студентів ІІІ курсу;

6.3 Робоча програма «Виробнича практика в хірургічній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.4 Робоча програма «Виробнича практика в терапевтичній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.5 Робоча програма «Виробнича практика в ортопедичній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.6 Робоча програма навчальної дисципліни «Практика лікарська виробнича» (5 курс)

 

УХВАЛИЛИ:

 

6.1 Затвердити робочі програми виробничих практик для студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (напрям підготовки 1201 «Медицина» спеціальність 7.12010005 «Стоматологія»):

– Робоча програма «Сестринська справа в стоматології» для студентів ІІ курсу;

– Робоча програма «Виробнича практика в терапевтичній стоматології» для студентів ІІІ курсу;

– Робоча програма «Виробнича практика в хірургічній стоматології» для студентів ІV курсу;

– Робоча програма «Виробнича практика в терапевтичній стоматології» для студентів ІV курсу;

– Робоча програма «Виробнича практика в ортопедичній стоматології» для студентів ІV курсу;

– Робоча програма навчальної дисципліни «Практика лікарська виробнича» (5 курс)

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 1. СЛУХАЛИ:

 

Контурову С.М. – кандидата економічних наук, доцента, начальника навчально-методичного відділу, яка представила робочі програми виробничих практик для студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (напрям підготовки 1201 «Медицина» спеціальність 7.12010001 «Лікувальна справа»):

7.1 Робоча програма практики «Догляд за хворими в терапевтичному відділенні стаціонару» для студентів ІІ курсу;

7.2 Робоча програма практики «Догляд за хворими в дитячому відділенні стаціонару» для студентів ІІ курсу;

7.3 Робоча програма навчальної дисципліни «Догляд за хворими в хірургічному відділенні стаціонару (практика)» для студентів ІІ курсу;

7.4 Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича сестринська практика у терапевтичному відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.5 Робоча програма практики «Сестринська практика в дитячому відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.6 Робоча програма навчальної дисципліни «Сестринська практика в хірургічному відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.7. Робоча програма виробничої практики для студентів ІV курсу;

7.8 Робоча програма виробничої практики для студентів V курсу;

7.9 Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна практика (сімейна медицина)» для студентів VІ курсу

 

УХВАЛИЛИ:

 

7.1 Затвердити робочі програми виробничих практик для студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (напрям підготовки 1201 «Медицина» спеціальність 7.12010001 «Лікувальна справа»):

7.1 Робоча програма практики «Догляд за хворими в терапевтичному відділенні стаціонару» для студентів ІІ курсу;

7.2 Робоча програма практики «Догляд за хворими в дитячому відділенні стаціонару» для студентів ІІ курсу;

7.3 Робоча програма навчальної дисципліни «Догляд за хворими в хірургічному відділенні стаціонару (практика)» для студентів ІІ курсу;

7.4 Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича сестринська практика у терапевтичному відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.5 Робоча програма практики «Сестринська практика в дитячому відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.6 Робоча програма навчальної дисципліни «Сестринська практика в хірургічному відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.7. Робоча програма виробничої практики для студентів ІV курсу;

7.8 Робоча програма виробничої практики для студентів V курсу;

7.9 Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна практика (сімейна медицина)» для студентів VІ курсу

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Коваленка М.В. – головного бухгалтера, який представив Фінансовий стан ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» станом на 30.08.2018р. та додаткові послуги до контрактів між Виконавцем (ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»), Замовником (юридична чи фізична особа) та Одержувачем (студент) на 2018-2019 навчальний рік.

ВИСТУПИЛИ:

Дударенко Л.В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, яка запитала, чи є юридичні підстави оплати студентами за навчання перед підписанням контракту.

Коваленка М.В. – головний бухгалтер, який зауважив, що необхідно внести в договір, що він набирає чинності після проплати за навчання за І семестр.

 

УХВАЛИЛИ:

 

8.1 Взяти до уваги фінансовий стан ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» станом на 30.08.2018р. та доручити головному бухгалтеру (Коваленку М.В.) та декану медичного факультету (Щербаковій А.В.) в термін до 15.09.2018р. провести аналіз виконання договорів студентів фактичної оплати за навчання та письмово інформувати керівників з пропозиціями по усуненню боргових зобов’язань.

8.2 Продовжити дію ухвали Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (протокол № 1 від 30.08.2017р.) про вартість додаткових платних послуг до договорів «Про надання освітніх послуг» ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (Додаток 1), доповнивши п.13 «Організація та підготовка до ліценційних інтегрованих іспитів «Крок-І» (друга та третя спроби)   та  «Крок-ІІ» (друга спроба)   для україномовних студентів – 2000 грн. (за кожну спробу); для студентів-іноземців –3000грн. (за кожну спробу)».

8.3 Продовжити дію наказу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»№ 53-Од від 10.12.2017р.

8.4Головному бухгалтеру Коваленку М.В. та декану медичного факультету Щербаковій А.В. проаналізувати фактичну оплату другої та третьої спроб ліценційного інтегрованого іспиту «Крок-І» та третьої спроби ліценційного інтегрованого іспиту «Крок-ІІ» по кожному студенту і в випадку нескладання (рішення Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» від 30.08.2017р. (протокол № 1)) здійснити відповідні нарахування.

8.5 Договірному відділу (Щирук В.С.) – внести зміни в Додаток 1 до договору «Про надання освітніх послуг» між ВНЗ та фізичною (юридичною) особою у відповідності до прийнятого рішення до 31.08.2018р.

8.6 В випадку виробничої необхідності по зміні в ціноутворенні при наданні освітніх послуг по погашенню академічної різниці та пропущеного заняття без поважної причини дані повноваження делегувати для вирішення керівництву Академії з обов’язковим погодженням на ректораті шляхом прямого голосування більшістю голосів.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента,   Заслуженого лікаря України, який нагадав, що сайт Академії функціонує, тому вся необхідна інформація для наповнення сайту повинна бути погоджена ректором Академії, а в разі його відсутності – проректором з організаційно-правових питань (Щируком М.О.). Також доповідач ознайомив з Розпорядженням № 27-Щр від 28.08.2018р. «Про заходи з посилення охорони» (додається).

Голова

кандидат мед.наук, доцент       Д.О.Говсєєв

Учений секретар

кандидат педагогічних наук А.А.Віцюк

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ

«03» жовтня 2018р.                                                             № 2

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ»

Голова – Говсєєв Д.О.

Секретар – Віцюк А.А.

Присутні: 20 осіб (список додається до протоколу).

Порядок денний:

 1. Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Гончарука Олега Олександровича, доктора медичних наук, професора, заслуженого лікаря України, завідувача кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургіїПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про присвоєння вченого звання доцента кандидату педагогічних наук, завідувачу підготовчого відділення та ученому секретарю Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Віцюк Аллі Анатоліївні

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 20 хвилин)

 1. Про контингент студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Щербакова А.В. – декан медичного факультету, кандидат педагогічних наук

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Аналіз результатів ліцензійних інтегрованих іспитів Крок-І та Крок-ІІ зі спеціальностей «Загальна лікарська підготовка» та «Стоматологія»2017-2018 навчального року

Доповідач: Щербакова А.В. – декан медичного факультету, кандидат педагогічних наук

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Затвердження змін до педагогічного навантаження по кафедрах ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Контурова С.М. – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Різне
 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Гончарука Олега Олександровича, доктора медичних наук, професора, заслуженого лікаря України, завідувача кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургіїПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

ВИРІШИЛИ:

 

 • Ввести до складу Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Гончарука Олега Олександровича, доктора медичних наук, професора, заслуженого лікаря України, завідувача кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургіїПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

термін: 03.10.2018

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, якийвніс пропозицію щодо присвоєння вченого звання доцента кандидату педагогічних наук, завідувачу підготовчого відділення та ученому секретарю Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Віцюк Аллі Анатоліївні.

Було обрано лічильну комісію у такому складі:

 • Мойсеєнко Валентина Олексіївна – доктор медичних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України, завідувач кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології – голова комісії;
 • Боброва Віра Іванівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб – член комісії;
 • Контурова Світлана Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу – член комісії.

УХВАЛИЛИ:

2.1 Після таємного голосування присвоїти вчене звання доцента кандидату педагогічних наук, завідувачу підготовчого відділення та ученому секретарю Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Віцюк Аллі Анатоліївні.

Рішення проголосоване таємним голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Щербакову А.В. – декана медичного факультету, кандидата педагогічних наук, яка поінформувала проконтингент студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».  Доповідач зазначила, що станом на 03.10.2018р. на розгляді у Приймальної комісії перебуває 26 заяв, з яких 12  – від іноземних громадян  на спеціальність «Загальна лікарська підготовка», 5  – від іноземних громадян  на спеціальність  «Стоматологія». Було зараховано 25 осіб (17 – вітчизняних студентів, 8 – іноземних студентів). З 01.06.2018р. по 01.10.2018р. було відраховано 69 студентів за власним бажанням, 102 студента – за невиконання навчального плану, 19 заяв – на розгляді Приймальної комісії.

Станом на 01.10.2018р. кількість студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» така:

Курс «Загальна лікарська підготовка»  «Стоматологія»
ІІ 24 3
ІІІ 81 32
IV 52 36
V 92 21
VI 71

Доповідач зауважила, що у випадку недостатньої кількості студентів деякі групи можуть бути або об’єднані, або розформовані.

ВИСТУПИЛИ:

Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України, який зауважив, що є багато бажаючих навчатися в Академії і до 01.11.2018р. контингент студентів буде сформовано повністю.

УХВАЛИЛИ:

3.1 Інформацію Щербакової А.В.,декана медичного факультету, кандидата педагогічних наук, прийняти до уваги.

Рішення проголосоване таємним голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Щербакову А.В. – декана медичного факультету, кандидата педагогічних наук, яка поінформувала прорезультати ліцензійних інтегрованих іспитів Крок-І та Крок-ІІ зі спеціальностей «Загальна лікарська підготовка» та «Стоматологія»2017-2018 навчального року.  Доповідач зазначила, що Академія займає 4 місце серед вузів України по кількості студентів, які склали іспит. У 2016-2017 навчальному році Академія займала 5 місце.

Ліцензійний інтегрований іспит Крок-ІІ зі спеціальності «Загальна лікарська підготовка»

(22.05.2018р.)

Ліцензійний інтегрований іспит Крок-ІІ зі спеціальності «Стоматологія»

(31.05.2018р.)

  Зареєстровано Не склали Зареєстровано Не склали
Україномовні студенти 24* (5  з яких складали повторно) 6 16 5
Російськомовні студенти 4 3 3 2* (Сайдівська Аравія, Грузія)
Англомовні студенти 19 11*(Нігерія, Індія, Туніс, Марокко)

 

Ліцензійний інтегрований іспит Крок-І зі спеціальності «Загальна лікарська підготовка»

(26.06.2018р.)

Ліцензійний інтегрований іспит Крок-І зі спеціальності «Стоматологія»

 

  Зареєстровано Не склали Зареєстровано Не склали
Україномовні студенти 45 1 26 4
Російськомовні студенти 34 11* (Узбекистан) 14 5* (Узбекистан)
Англомовні студенти 107 35* (Нігерія, Індія)
*21.08.2018р. -14 студентів перескладали іспит, оскільки мали задокументовану поважну причину
Назва іспиту Склали, % (2017-2018н.р.)
Ліцензійний інтегрований іспит Крок-І зі спеціальності «Стоматологія» 77,5
Ліцензійний інтегрований іспит Крок-ІІ зі спеціальності «Стоматологія» 64,3
Ліцензійний інтегрований іспит Крок-І зі спеціальності «Загальна лікарська підготовка» 57
Ліцензійний інтегрований іспит Крок-ІІ зі спеціальності «Загальна лікарська підготовка» 62,5

ВИСТУПИЛИ:

Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України, який наголосив на тому, що необхідно покращити рівень підготовки студентів до складання відповідних іспитів, особливо  ліцензійного інтегрованого іспиту Крок-І зі спеціальності «Загальна лікарська підготовка».

УХВАЛИЛИ:

4.1 Інформацію Щербакової А.В.,декана медичного факультету, кандидата педагогічних наук, прийняти до уваги.

4.2 Завідувачам кафедр посилити контроль за якістю підготовки студентів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів Крок-І та Крок-ІІ.

Рішення проголосоване таємним голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Контурову С.М. – кандидата економічних наук, доцента, начальника навчально-методичного відділу, яка поінформувала про зміни до педагогічного навантаження по кафедрах ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач нагадала, що у 30.08.2018р. було попередньо затверджено навчальне навантаження по кафедрах. Станом на 03.10.2018р. зменшення навантаження складає 27%. Загальне навантаження складає 35718 годин, а також додаткове – 648 годин, що пов’язане з тим, що деякі курси не були прочитані у попередні навчальні роки. Процес розподілу навантаження триватиме до 10.10.2018р. Навчальне навантаження може зменшитися у зв’язку з об’єднанням певних груп.

Доповідач наголосила на тому, що протягом вересня 2018р. була проведена перевірка якості викладання практичних та лекційних занять викладачами, що виявила значні недоліки.

УХВАЛИЛИ:

5.1 Затвердити зміни до педагогічного навантаження по кафедрах ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» у розмірі 35718 годин.

5.2 Завідувачам кафедр посилити контроль за якістю викладання практичних та лекційних занять викладачами.

Рішення проголосоване таємним голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради

кандидат мед.наук, доцент       Д.О.Говсєєв

Учений секретар

кандидат педагогічних наук А.А.Віцюк

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ

«31» жовтня 2018р.                                                             № 3

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ»

Голова – Говсєєв Д.О.

Секретар – Віцюк А.А.

Присутні: 15 осіб (список додається до протоколу).

Порядок денний:

 1. Про виведення із членів Вченої ради Кулигіної Валентини Миколаївни, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри стоматології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», у зв’язку з виведенням зі штатуПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 5 хвилин)

 

 1. Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Краснова Володимира Юрійовича, кандидата медичних наук, в.о. завідувача кафедри стоматологіїПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про роботу Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Віцюк А.А. –заступник директораМедично-фармацевтичного коледжу,  кандидат педагогічних наук

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про створення Приймальної комісії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та Медично-фармацевтичного коледжу на 2019р., а також створення Комісії з правил прийому.

Доповідач: Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про затвердження змісту щорічника «Актуальні проблеми нефрології» (Вип. 24, 2018р.)

Доповідач:Мойсеєнко В. О. – доктор медичних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України,  завідувач кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології

(Доповідь 5 хвилин)

 1. Про затвердження змін до графіка навчального процесу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2018-2019 н.р. для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 222 «Медицина» (вітчизняні студенти), 222 «Медицина» (іноземні студенти, 221 «Стоматологія» відповідно до графіка Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у 2019 році, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.09.2018р. № 1647

Доповідач: Контурова С.М. – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Про розгляд дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Верголяс Майї Розметівни «Екотоксикологічна оцінка якості та безпечності питної води»

Доповідач:Верголяс М. Р. –докторант кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології, кандидатбіологічних наук

(Доповідь 10 хвилин)

 1. Різне.
 1. СЛУХАЛИ:

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо виведення із членів Вченої ради Кулигіної Валентини Миколаївни, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри стоматології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,у зв’язку з  виведенням  зіштатуПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

1.1 Вивести із членів Вченої ради Кулигіну Валентину Миколаївну, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри стоматологіїПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», у зв’язку з  виведенням  зі штатуПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 15;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»Краснова Володимира Юрійовича,кандидата медичних наук, в.о. завідувача кафедри стоматологіїПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

2.1 Обрати членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»Краснова Володимира Юрійовича,кандидата медичних наук, в.о. завідувача кафедри стоматологіїПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 15;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Віцюк А.А. – заступника директораМедично-фармацевтичного коледжу,  кандидата педагогічних наук, яка звітувала про роботу Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач зазначила, що Медично-фармацевтичний коледу  є відокремленим структурним підрозділом ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Він  здійснює освітню діяльність за І рівнем акредитації і веде підготовку молодших спеціалістів за денною формою навчання. Освітню діяльність коледж здійснює відповідно до ліцензії серія АЕ № 270728, виданої на підставі рішення Акретидаційної комісії від 30.05.2013 р., протокол № 104 (наказ МОН України від 04.06.2013р. № 2070-л ). У цю ліцензію включено надання освітньої послуги – підготовки молодших спеціалістів галузі знань 226 «Фармація, промислова фармація» з ліцензійним обсягом 60 осіб.

Доповідач доповіла, що кількість випускників коледжу у 2016/2017 н.р.  склала 30 осіб, у тому числі отримали диплом з відзнакою 2 студентів.У 2017/2018 навчальному році студентами коледжу стало 9 осіб. Контингент студентів складав 16 осіб (9 осіб першого курсу та 7 осіб випускного курсу, з яких 2 особи поновлено на навчання Наказом ректора ПВНЗ «МАЕМ»  №336с від 11.01.2018р.).

Контингент студентів станом на 31.10.2018р.: 1 курс – 2 групи (11 група – на основі базової загальної середної освіти; 101 група – на базі повної загальної середної освіти); 2 курс – 1 група (на основі базової загальної середної освіти). Станом на 1 вересня всього було 19 студентів, 1 студентка була відрахована за власним бажанням 28.09.2018р. на сьогодні контингент студентів складає 18 осіб. Студентів випускного курсу немає.Причинами того, що малий набір 2018-2019р. – це відсутність діючого сайту та низький рівень профорієнтаційної роботи.

22 жовтня коледж переїхав з 1 на 9 поверх. Аудиторний фонд – це викладацька, 905, 906 та 502 аудиторії.

Щодо кадрового забезпечення, то станом на 31 жовтня в коледжі працюють 3 штатні співробітники (директор, заступник директора і 1 викладач), також 1 викладач – за внутрішнім суміщенням та 6 погодинників. Всього – 10 осіб. При цьому 3 вересня погодинниками було підписано Коктракт про наймання науково-педагогічних та педагогічних працівників на роботу на 2018 – 2019 навчальний ріків кінці кожного місяця оформлюєтьсяАкт прийому-передачі виконаних робіт, де зазначається кількість вичитаних ними годин.

На І та ІІ курсах за  спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти з терміном навчання 3 роки та повної загальної середньої освіти з терміном навчання 2 роки проводиться навчання згідно скорегованого навчального плану, розробленого на основі примірного навчального плану підготовки фахівців першого рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 226 «Фармація», затвердженого МОЗ України 26 липня 2016 року.

Освітній процес у 2018–2019 н.р. здійснюється згідно із затвердженим робочим навчальним планом та графіком освітнього процесу на 2018 – 2019 навчальний рік.

Найголовніше проблемне питання – Акредитація діє до 01.07.2019р.

Пропозиції:

1) необхідна підтримка керівництва Академії для успішного продовження акредитації;

2) необхідна більш потужна профорієнтаційна робота для залучення учнівської молоді до коледжу;

3) налагодження співпраці з фармацевтичними фірмами та організаціями з метою набору студентів, що відповідає ліцензійному обсягу 60 осіб.

ВИСТУПИЛИ:

КонтуровА С.М. – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу, яка запитала про План профорієнтаційної роботи для залучення учнівської молоді до коледжу.

 

Віцюк А.А. – заступник директораМедично-фармацевтичного коледжу,  кандидат педагогічних наук зазначила, що План профорієнтаційної роботи для залучення учнівської молоді до коледжу складено. Протягом вересня та жовтня було надіслано на електронні адреси  ЗНЗ Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської та Вінницької областей інформацію про коледж з пропозицією про співпрацю, а також привітання до Дня вчителя.

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який запропонував винести питання про рентабельність коледжу на засідання Вченої ради у лютому 2019р.

Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України, який зайважив, що видатки на утримання науково-педагогічних працівників коледжу значно переважають прибутки. Для функціонування коледжу необхідно надаватитакі освітні послуги, як підготовка молодших спеціалістів та магістрів галузі знань 226 «Фармація, промислова фармація».

УХВАЛИЛИ:

3.1 Винести питання про рентабельність коледжу на засідання Вченої ради у лютому 2019р., де прийняти рішення про проходження Акредитації.

3.2 Винести питання про преміювання директора коледжу Кравченко О.Ю. у зв’язку з народженням доньки 28.09.2018р. на засідання Ради трудового колективу.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 15;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Дударенко Л.В. – відповідального секретаря Приймальної комісії, доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук, яка представила Проект наказу про створення Приймальної комісії  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»  та Медично-фармацевтичного коледжу на 2019р. Також доповідач презентував Проект наказу про створення Комісії з правил прийому ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

 

УХВАЛИЛИ:

4.1 Створити Приймальну комісію  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»  та Медично-фармацевтичного коледжу на 2019р.

4.2 Створити Комісію з правил прийому ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 15;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Мойсеєнко В. О. – доктора медичних наук, професора, академіка Академії наук Вищої освіти України,  завідувача кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології, яка представила зміст щорічника «Актуальні проблеми нефрології» (Вип. 24, 2018р.).

УХВАЛИЛИ:

5.1 Затвердити зміст щорічника «Актуальні проблеми нефрології» (Вип. 24, 2018р.).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 15;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Контурову С.М. – кандидата економічних наук, доцента, начальника навчально-методичного відділу, яка представила зміни до графіка навчального процесу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2018-2019 н.р. для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 222 «Медицина» (вітчизняні студенти), 222 «Медицина» (іноземні студенти, 221 «Стоматологія» відповідно до графіка Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у 2019 році, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.09.2018р. № 1647.

УХВАЛИЛИ:

6.1 Затвердитизміни до графіка навчального процесу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2018-2019 н.р. для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 222 «Медицина» (вітчизняні студенти), 222 «Медицина» (іноземні студенти, 221 «Стоматологія» відповідно до графіка Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у 2019 році, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.09.2018р. № 1647.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 15;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Верголяс М. Р. –докторанта кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології, кандидатабіологічних наук, яка представила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук на тему «Екотоксикологічна оцінка якості та безпечності питної води».

 

УХВАЛИЛИ:

7.1 Рекомендувати дисертацію Верголяс М. Р. на тему «Екотоксикологічна оцінка якості та безпечності питної води» до захистуна здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – «Екологія» у спеціалізованій вченій раді.

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 15;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

СЛУХАЛИ:

 

Щербакову А.В. – декана медичного факультету, кандидата педагогічних наук, яка поінформувала про анонімне анкетування серед студентів-іноземців та вітчизняних студентів спеціальності «Загальна лікарська підготовка». Метою анкутування було виявити якість викладання науково-педагогічними працівниками навчальних дисциплін, своєчасність початку та закінчення лекційних та практичних занять, рівень зацікавлення студентів навчальним матеріалом, а також рівень володіння викладачами іноземною мовою під час викладання у студентів-іноземців. Анкетування проводилося по курсах за 2017-2018 навчальний рік.

Вітзизняні студенти

Курс Позитивні відгуки про навчальні дисципліни Негативні відгуки про навчальні дисципліни
2 Українська мова (за проф. спрямуванням) Анатомія, оперативна хірургія, гістологія, догляд за хворими, гігієна та екологія
3 Основи біоетики та біобезпеки, мікробіологія, фізіологія, патфізіологія Патоморфологія, сестринська справа, радіологія
4 Охорона праці в галузі, педіатрія, дерматологія, акушерство та гінекологія, хірургія Фтізіатрія, біостатистика, внутрішня медицина, Цивільний захист,
5 Всі навчальні дисципліни Не викладалася анастезіологія

 

Студенти-іноземці

 

Курс Позитивні відгуки про навчальні дисципліни Негативні відгуки про навчальні дисципліни
2 Всі навчальні дисципліни
3 Всі інші навчальні дисципліни Загальна і оперативна хірургія, фармакологія, мікробіологія; не викладалась сестринська справа, радіологія
4 Всі інші навчальні дисципліни Фтізіатрія, біостатистика, психологія та наркологія, офтальмологія, оториноларингологія, хірургія
5 Всі інші навчальні дисципліни Епідеміологія, внутрішня медицина, інфекційні хвороби, професійні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, акушерство та гінекологія

 

ВИСТУПИЛИ:

КонтуровА С.М. – кандидат економічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу, яка зауважила, що необхідно провести повторне анкетування в першій декаді грудня, оскільки не всі відгуки студентів можуть бути об’єктивними.

 

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який запропонував завідувачам кафедр узагальнити на кафедральних засіданнях отриману інформацію та звернути увагу на рівень викладання науково-педагогічними працівниками дисциплін.

Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України, який запропонував на наступному засіданні Вченої ради послухати звіт завідувачів кафедр про результати їх засідань.

 

УХВАЛИЛИ:

6.1 Провести повторне анкетування в першій декаді грудня 2018р.

6.2 Завідувачам кафедр узагальнити на кафедральних засіданнях отриману інформацію та звернути увагу на рівень викладання науково-педагогічними працівниками дисциплін.

6.3 На наступному засіданні Вченої ради послухати звіт завідувачів кафедр про результати їх засідань.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 15;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради

кандидат мед.наук, доцент       Д.О.Говсєєв

Учений секретар

кандидат педагогічних наук А.А.Віцюк

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ

«29» листопада 2018р.                                                             № 4

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ»

Голова – Говсєєв Д.О.

Секретар – Віцюк А.А.

Присутні: 17 осіб (список додається до протоколу).

Порядок денний:

 1. Про виведення із членів Вченої ради Кучина Юрія Леонідовича,доктора медичних наук, професора, директораІнституту післядипломноїосвіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за власним бажанням

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про виведення із членів Вченої ради Цехмістера Ярослава Володимировича, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, Заслуженого працівника освіти Україниза власним бажанням

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про виведення із членів Вченої ради Контурової Світлани Михайлівни, кандидата економічних наук, доцента, начальника навчально-методичного відділуу зв’язку зі звільненням

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»Абдуллаєва Фархода Рустамовича, доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Грідчина Сергія Васильовича, кандидата медичних наук, асистента кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про результати підготовки та проведення Державною службою якості освіти МОН України позапланової перевірки в період з 14 по 16 листопада

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про внесення змін до штатного розпису ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» і встановлення посадових окладів (ставок заробітної плати) та тарифних виплат викладачам з 01.01.2019 р.

Доповідач: Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»,   кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про розгляд та затвердження Правил прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та Медично-фармацевтичного коледжу на 2019-2020 н. р.

Доповідач: Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

 1. Про допуск студентів та заходи по підготовці до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1. Стоматологія», «Крок 1. Загальна лікарська підготовка», «Крок 2. Стоматологія» та «Крок 2. Загальна лікарська підготовка»

Доповідач: Абдуллаєв Ф. Р. – доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

 1. Про затвердження структури ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та штатного розпису

Доповідач: Дорофєєва Р.В. – начальник відділу кадрів

 1. Про затвердження Плану заходів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених під час перевірки Державною інспекцією навчальних закладів України

Доповідач: Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

 1. Про затвердження номенклатури справ ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та проведення звірки за 2018 рік

Доповідач: Петрова Т.Л. – завідувач канцелярії

 1. Різне.
 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо виведення із членів Вченої радиКучина Юрія Леонідовича,доктора медичних наук, професора, директораІнституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за власним бажанням.

 

УХВАЛИЛИ:

1.1 Вивести із членів Вченої ради Кучина Юрія Леонідовича,доктора медичних наук, професора, директораІнституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за власним бажанням.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо виведення із членів Вченої ради Цехмістера Ярослава Володимировича, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, Заслуженого працівника освіти Україниза власним бажанням.

 

УХВАЛИЛИ:

2.1 Вивести із членів Вченої ради Цехмістера Ярослава Володимировича, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, Заслуженого працівника освіти Україниза власним бажанням.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо виведення із членів Вченої ради Контурової Світлани Михайлівни, кандидата економічних наук, доцента, начальника навчально-методичного відділуу зв’язку зі звільненням.

 

УХВАЛИЛИ:

3.1 Вивести із членів Вченої ради Контурову Світлану Михайлівну, кандидата економічних наук, доцента, начальника навчально-методичного відділуу зв’язку зі звільненням.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодообрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»Абдуллаєва Фархода Рустамовича, доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

4.1 Обрати членом Вченої ради Абдуллаєва Фархода Рустамовича, доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодообрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Грідчина Сергія Васильовича, кандидата медичних наук, асистента кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

5.1 Обрати членом Вченої ради Грідчина Сергія Васильовича, кандидата медичних наук, асистента кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який доповів про результати підготовки та проведення Державною службою якості освіти МОН України позапланової перевірки в період з 14 по 16 листопада 2018р. Доповідач зауважив, що перевіркою було встановлено, що організація освітнього процесу в Академії на деяких кафедрах здійснюється без належного документального супроводу.

ВИСТУПИЛИ:

Холодна Л.С. – доктор біологічних наук, професор, академік УАН, завідувач кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології, яка зазначила, що роботу кафедри забезпечують 18 науково-педагогічних працівників. Доступу до лаборантської та технічної кімнат наразі немає. Значна частина практичних занять проводяться у звичайних аудиторіях. 17 науково-педагогічних працівників викладають на вул. Харківське шосе, 121, що створює незручності для них. Навчально-методичний відділ не сприяє роботі кафедри та провадженню освітнього процесу на високому рівні. Навчально-методичні матеріали всі викладачі мають.

Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України, який запропонував створити Комісію щодо вивчення організації навчально-методичної роботи кафедри, а також на засіданні Вченої ради послухати звіт голови відповідної Комісії в січні 2019 року.

Гончарук О.О. – доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, який доповів, що перевірка не виявила недоліків щодо бази чи складу кафедри. Навчально-методичні матеріали всі викладачі мають у повному обсязі.

Мойсеєнко В. О. – доктор медичних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України,  завідувач кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології, яка зазначила, що необхідну навчально-методичну документацію кафедра має.

Дударенко Л.В. –доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук, яка  зауважила, що необхідну навчально-методичну документацію кафедра має і її можна тиражувати і зберігати у бібліотеці для користування як викладачами, так і студентами.

Краснов В.Ю. – кандидат медичних наук, в.о. завідувача кафедри стоматології, який доповів, що принципових питань у Комісії не було. Технічні питання було усунено.

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який зауважив, що навчально-методичний відділ не був готовий до перевірки належним чином. Навчально-методичні розробки на найвищому рівні на кафедрі стоматології та кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін. Необхідно провести попередню перевірку всіх кафедр до 20.12.2018р.

УХВАЛИЛИ:

6.1 Привести документацію (Статут, Положення, структуру, функціональні обов’язки, штатний розпис тощо) у відповідність, з дотриманням ст.27 Закону України «Про вищу освіту» та вимог чинного законодавства України.

6.2 Створити Комісію по усуненню недоліків, що виявлено у період перевірки Державною службою якості освіти МОН України з 14 по 16 листопада 2018р.

6.3 Створити Комісії по змініСтатуту, Положень, структури, функціональних обов’язків, штатного розпису. Внести відповідні пропозиції на Загальні збори власників Академії (наказ по ПВНЗ «МАЕМ» № 86-Од від 31.10.2018р.)

6.4 До 20.12.2018р.провести попередню перевірку всіх кафедр.

6.5 Попередити про персональну відповідальність завідувачів кафедр (Холодна Л.С., Дударенко Л.В., Буцька Л.В., Мойсеєнко В.О., Боброва В.І., Краснов В.Ю., Гончарук О.О.), деканат (Щербакова А.В.) та навчально-методичний відділ (Контурова С.М.) про те, що в термін до 01.01.2019р. необхідно привести документацію вищезазначених підрозділів у відповідність.

6.6 Контроль за рішенням залишаю за собою.

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодовнесення змін до штатного розпису ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» і встановлення посадових окладів (ставок заробітної плати) та тарифних виплат викладачам з 01.01.2019 р. згідно з Законом України «Про Державний бюждет України на 2019 рік» від 23.11.2018р., наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. № 557.

 

УХВАЛИЛИ:

7.1 Внести зміни до штатного розпису ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

7.2 Встановити посадові оклади (ставки заробітної плати) та тарифні виплати викладачам з 01.01.2019 р. згідно з Законом України «Про Державний бюждет України на 2019 рік» від 23.11.2018р., наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. № 557.

 

 1. СЛУХАЛИ:

 

Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук, яка представила Правила прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та Медично-фармацевтичного коледжу на 2019-2020 н.р. Доповідач зазначила, що Правила прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» були розроблені з урахуванням наказу Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018р. №1096 «Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році» та наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2018р. №1082 «Про затвердженняУмов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році».

УХВАЛИЛИ:

8.1 Затвердити Правила прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»  на 2019-2020 н.р.

8.2 Затвердити Правила прийому до Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2019-2020 н.р.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Абдуллаєва Ф.Р.– доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який звітував про допуск студентів та заходи по підготовці до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1. Стоматологія»,  «Крок 1. Загальна лікарська підготовка», «Крок 2. Стоматологія» та «Крок 2. Загальна лікарська підготовка». Доповідач зазначив, що підготовка до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» ведеться на дуже низькому рівні. Найнижчі показники були виявлені у студентів з таких дисциплін, як біохімія, фармакологія та медична біологія. Тому необхідно провести атестацію викладачів щодо виявлення їх рівня знань з предметів і визначити, чи вони профпридатні.

До 07.12.2018р. необхідно подати списки студентів, які будуть складати відповідні іспити, а саме:

Вітчизняні студенти Студенти-іноземці
«Крок 1. Стоматологія» 28
«Крок 1. Загальна лікарська підготовка» 34 33
Крок 2. Стоматологія» 20
Крок 2. Загальна лікарська підготовка» 28 37

 

ВИСТУПИЛИ:

 

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який зауважив, що підготовка до ліцензійних інтегрованих іспитів буде проводитися на базі за адресою вул. Лобановського, 2. Всі навчально-методичні матеріалидля вітчизняних та іноземних студентів є.

Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України, який зауважив, що всі заняття необхідно спрямувати на підготовку до вищезазначених іспитів та внести відповідні зміни в розклад занять Академії для 3, 5 курсів спеціальності «Стоматологія», а також 3, 6 курсів спеціальності«Загальна лікарська підготовка»).

УХВАЛИЛИ:

 1. 1 З 01.12.2018р. розпочати підготовку до ліцензійних інтегрованих іспитів (Крок-1 зі спеціальності «Загальна лікарська підготовка», Крок-1 зі спеціальності «Стоматологія», Крок-2 зі спеціальності «Загальна лікарська підготовка», Крок-2 зі спеціальності «Стоматологія»)

Відповідальні: Щербакова А.В., Абдуллаєв Ф.Р., Брантова О.І.

 1. 2 Розробити План підготовки до вищезазначених ліцензійних інтегрованих іспитівта погодити його з розкладом занять (3, 5 курси спеціальності «Стоматологія», а також 3, 6 курси спеціальності«Загальна лікарська підготовка») та підготувати відповідний наказ.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Дорофєєву Р.В. – начальника відділу кадрів, яка доповіла про зміни до структури ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та штатного розпису. Доповідач зазначила, що завідувачі кафедр повинні бути штатними співробітниками Академії. Відповідні зміни необхідні у зв’язку з відсутністю студентів 1 та 2 курсів.

УХВАЛИЛИ:

10.1 Затвердити структуру ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та штатний розпис.

10.2 Винести на погодження вищезазначене рішення на Загальні збори власників Академії.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Щирука М.О. – проректора з організаційно-правових питань, який представив План заходів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених під час перевірки Державною інспекцією навчальних закладів України.

 

УХВАЛИЛИ:

11.1 Затвердити План заходів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених під час перевірки Державною інспекцією навчальних закладів України.

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 1. СЛУХАЛИ:

 

Петрову Т.Л. – завідувача канцелярії, яка доповіла про номенклатуру справ ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та проведення звірки за 2018 рік. Доповідач зауважила, що у 2018р. номенклатура справ була створена вперше. Номенклатура справ на 2019р. буде розіслана на електронну адресу всім керівникам структурних підрозділів. Перевіркою було встановлено, що номенклатура справ відсутня майже на кожній кафедрі.

ВИСТУПИЛИ:

 

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який зауважив, що номенклатуру справ повинен мати голова Комісію по усуненню недоліків на кафедрах для відповідної перевірки, що передбачає питання №6 порядку денного Вченої ради.

УХВАЛИЛИ:

 

12.1 Затвердити номенклатуру справ ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ:

Смаглій В. – студентку групи М-53, яка виступила з пропозицією від студентської громади Академії про організацію студентських гуртків «Хірургія» та «Інфекційні захворювання» на кафедрах хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, а також внутрішньої медицини з курсом ендокринології відповідно. Доповідач зазначила, що студенти хочуть більш ретельно вивчати ці навчальні предмети.

УХВАЛИЛИ:

 1. Створити студентські гуртки «Хірургія» та «Інфекційні захворювання» на кафедрах хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, а також внутрішньої медицини з курсом ендокринології відповідно.
 2. Призначити відповідальними за організацію гуртка «Хірургія» Гончарука О.О. та за організацію гуртка «Інфекційні захворювання» Абдуллаєва Ф.Р.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Щирука М.О. – проректора з організаційно-правових питань, який вніс пропозицію від керівництва Академії для розгляду Вченої ради, що в період з 15 по 30 грудня 2018р. відпрацювання академічної заборгованості студентами буде відбуватися безкоштовно. З 01.01.2019р. відпрацювання академічної заборгованості студентами буде відбуватися відповідно до раніше прийнятих рішень та договірних відносин між студентами та Академією.

УХВАЛИЛИ:

12.1 Пропозицію про безкоштовне відпрацювання студентами академічної заборгованості в період з 15 по 30 грудня 2018р. затвердити.

12.2 З 01.01.2019р. відпрацювання академічної заборгованості студентами буде відбуватися відповідно до раніше прийнятих рішень та договірних відносин між студентами та Академією.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 17;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради

кандидат мед.наук, доцент       Д.О.Говсєєв

Учений секретар

кандидат педагогічних наук А.А.Віцюк

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ

«27» грудня 2018р.                                                             № 5

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ»

Голова – Говсєєв Д.О.

Секретар – Віцюк А.А.

Присутні: 16 осіб (список додається до протоколу).

Порядок денний:

 1. Інформація про зміну керівництва ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»:

1.1 Звільнення Говсєєва Дмитра Олександровича з посадив.о.ректора;

1.2 Представлення нового в.о.ректора Грідчіна Сергія Васильовича

Інформує:Говсєєв Д.О. –голова Вченої ради, професоркафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про призначення голови Приймальної комісії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач:Говсєєв Д.О. –голова Вченої ради, професоркафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про стан підготовки до екзаменаційної сесії україномовних та іноземних студентів медичного факультету ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Щербакова А.В. – декан медичного факультету, кандидат педагогічних наук

 1. Про затвердження Положення про організацію та проведення вступних випробувань, Положення про предметну екзаменаційну, фахову атестаційну комісію, комісію для проведення співбесід ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», Положення про апеляційну комісію ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» з конкурсних предметів

Доповідач: Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

 1. Про внесення змін та доповнень в документацію ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

 1. Різне.
 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – голову Вченої ради, професоракафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який інформував про своє звільнення з посадив.о.ректора та представив нового в.о.ректора Грідчіна Сергія Васильовича.

УХВАЛИЛИ:

 

1.1 Взяти інформацію Говсєєва Д.О., голови Вченої ради, професоракафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України про зміну керівництва ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» до уваги.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – голову Вченої ради, професоракафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який інформував про необхідність змінити голову Приймальної комісії  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» у зв’язку зі зміною керівництва  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач запропонував призначити Грідчіна Сергія Васильовича, в.о.ректора, кандидата медичних наук, головою Приймальної комісії  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

 

2.1 Призначити  Грідчіна Сергія Васильовича, в.о.ректора, кандидата медичних наук, головою Приймальної комісії  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Щербакову А.В. – декана медичного факультету, кандидата педагогічних наук, яка доповіла про стан підготовки до екзаменаційної сесії  україномовних та іноземних студентів медичного факультету ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач зазначила, що з 22.12.2018р.  розпочалася зимова екзаменаційна сесія. Відповідно до наказу 97-Од «Про безкоштовне відпрацювання пропущених занять» протягом двох тижнів студенти відпрацьовували пропущені заняття на безоплатній основі. Але не всі відомості викладачами були повернуті вчасно в деканат, а деякі викладачі відмовлялися приймати такі відпрацювання.

Україномовні студенти складають сесію більш успішно, при цьому 26 іноземних студентів буде подано на відрахування.

06.12.2018р. був виданий наказ № 98-Од «Про підготовку до складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту Крок-1 «Стоматологія»», на який подано 28 студентів.

ВИСТУПИЛИ:

Холодна Л.С. – доктор біологічних наук, професор, академік УАН, завідувач кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології, яка зауважила, що рівень знань студентів-стоматологів дуже низький. Студенти на заняттях працюють не в повному обсязі.

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який запропонував, щоб завідувач кафедри сам приймав рішення про відпрацювання пропущених занять та визначав відповідного викладача, а також визначав час та місце проведення таких занять.

Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професоркафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії,кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України, який зауважив, що потрібно мобілізувати викладачів для підготовки до Крок-1 «Стоматологія».

 

Боброва В.І. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб, яка нагадала, що кожна кафедра повинна мати графік відпрацювання пропущених занять.

УХВАЛИЛИ:

 

3.1Завідувачам кафедр організувативідпрацювання пропущених студентами занять, про що несуть персональну відповідальність.

3.2 Завідувачам кафедр посилити контроль за підготовкою студентів до складання Крок-1 «Стоматологія», Крок-2 «Стоматологія», Крок-1 «Загальна лікарська підготовка», Крок-2 «Загальна лікарська підготовка».

3.3 Декану медичного факультету Щербаковій А.В.  питання відпрацювання пропущених студентами занять взяти на особистий контроль, про що систематично інформувати керівництво Академії.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Дударенко Л.В. – відповідального секретаря Приймальної комісії, доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидата філологічних наук, яка представила Положення про організацію та проведення вступних випробувань, Положення про предметну екзаменаційну, фахову атестаційну комісію, комісію для проведення співбесід ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», Положення про апеляційну комісію ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» з конкурсних предметів.

УХВАЛИЛИ:

4.1 Затвердити Положення про організацію та проведення вступних випробувань;

4.2 Затвердити Положення про предметну екзаменаційну, фахову атестаційну комісію, комісію для проведення співбесід ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»;

4.3 Затвердити Положення про апеляційну комісію ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» з конкурсних предметів.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Щирука М.О. – проректора з організаційно-правових питань, який доповів про внесення змін та доповнень в документацію ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач зауважив, що після комплексної перевірки МОН України, яка проходила з 14 по 16 листопада 2018р. та стосувалася організації освітнього процесу, було зроблено аналіз документації на кафедрах. Вона відповідає чинному законодавству. Але були виявлені значні недоліки у роботі кафедр, тому протягом місяця необхідно удосконалити навчально-методичний комплекс кожної навчальної дисципліни. Всього 98 дисциплін, які закріплені за кафедрами, а саме:

 • Кафедра фундаментальних дисциплін з курсом фармакології – 15;
 • Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін – 10;
 • Кафедра стоматології – 16;
 • Кафедра хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії – 17;
 • Кафедра внутрішньої медицини з курсом ендокринології -24;
 • Кафедра педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб – 4;
 • Кафедра соціальної медицини та профілактичної медицини -12.

Всі положення відповідних кафедр розроблені, а до посадових інструкцій будуть внесені зміни. Відповідно НМКНД повинен включати такі компоненти, як:

– навчальна програма;

– робоча навчальна пролграма;

– конспект лекцій;

– методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять;

– методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи;

– тестові завдання;

– засоби діагностики навчальних досягнень студента;

– список рекомендованої літератури.

 

УХВАЛИЛИ:

 

5.1 До 25.01.2019р.  привести всю навчально-методичну документацію кафедр у відповідність до чинного законодавства та винести основні Положення для розгляду та затвердження на Вчену раду в січні 2019 року.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради

кандидат мед.наук, доцент       Д.О.Говсєєв

Учений секретар

кандидат педагогічних наук А.А.Віцюк

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ

«24» січня 2019р.                                                             № 6

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ»

Голова – Говсєєв Д.О.

Секретар – Віцюк А.А.

Присутні: 21 особа (список додається до протоколу).

Порядок денний:

 1. Про зміну складу Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»:

1.1 Про виведення із членів Вченої ради Кравченко Ольги Юріївни, директора Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

1.2 Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Дудник Світлани Валеріївни, кандидата медичних наук, в.о. завідувача кафедри соціальної медицини та профілактичної медицини

Доповідач: Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про підсумки роботи І семестру з питань навчально-методичної роботи 2018 року

Доповідач: Лазарєва Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу

 1. Про затвердження «Положення про порядок оформлення та видання навчально-методичної документації, що регламентує освітній процес», «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти вПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про порядок перезарахування академрізниці ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про організацію навчального процесу ПВНЗ «МАЕМ» за європейською кредитно-трансферною системою», «Положення про відпрацювання занять ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

Доповідач: Лазарєва Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу

 1. Про затвердження «Положення про критерії оцінювання результатів навчальної діяльності студентів», «Положення про організацію та проведення атестації здобувачів вищої освіти», «Положення про кафедру ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

Доповідач: Щербакова А.В. – декан медичного факультету, кандидат педагогічних наук

 1. Про затвердження «Положення про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

Доповідач: Дорофєєва Р.В. – начальник відділу кадрів

 1. Про затвердження «Положення про організацію і проведення практики студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. – доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Про виконання наказу № 102-Од від 27.12.2018р. «Про приведення документації ПВНЗ «МАЕМ» у відповідність до чинного законодавства України» та про затвердження «Положення про веб-сайт ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

Доповідач: Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

 1. Про затвердження «Положення про присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

Доповідач: Віцюк А.А. –учений секретар Вченої ради,  кандидат педагогічних наук, доцент

 1. Про внесення змін та доповнень до документації, що регламентує діяльність Приймальної комісії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

 1. Про внесення змін та доповнень до посадових інструкцій декана медичного факультету, завідувача кафедри, професора кафедри, доцента кафедри, асистента кафедри, старшого викладача кафедри, лаборанта кафедри

Доповідач: Дорофєєва Р.В. – начальник відділу кадрів

 1. Обговорення та схвалення питання щодо складання міжнародного іспиту IFOM Clinical Sciences студентами 4 курсу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. – доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Затвердження Концепції освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти із спеціальності 222 «Медицина» та із спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» із ліцензованим обсягом 60 осіб

Доповідач: Грідчін С.В. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент кафедрихірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії

 1. Про присвоєння вченого звання доцента кандидату біологічних наук Верголяс Майї Розметівні

Доповідач: Грідчін С.В. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент кафедрихірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії

Про затвердження освітньо-професійної програми (другий (магістерський) рівень) (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина»).

Доповідач: Грідчін С.В. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент кафедрихірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії

 1. Про затвердження освітньо-професійної програми (другий (магістерський) рівень) (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія»).

Доповідач: Грідчін С.В. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент кафедрихірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії

 1. Різне.
 1. СЛУХАЛИ:

Говсєєва Д.О. – голову Вченої ради, професора кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо виведення із членів Вченої ради Кравченко Ольги Юріївни, директора Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Також доповідач запропонував обрати членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Дудник Світлану Валеріївну, кандидата медичних наук, в.о. завідувача кафедри соціальної медицини та профілактичної медицини.

УХВАЛИЛИ:

1.1 Вивести із членів Вченої ради Кравченко Ольгу Юріївну, директора Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

2.1 Обрати членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Дудник Світлану Валеріївну, кандидата медичних наук, в.о. завідувача кафедри соціальної медицини та профілактичної медицини.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Лазарєву Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу, яка доповіла про  підсумки роботи І семестру з питань навчально-методичної роботи 2018 року. Доповідач зазначила, що на початок 2018-2019р.н. в Академії було 45 груп, з них:

 • 36 груп за спеціальність «Медицина» (україномовних – 13, англомовних – 23);
 • 10 груп за спеціальність «Стоматологія» (україномовних – 9, англомовних – 1).

Навчально-методичним відділом відповідно до робочих навчальних планів складено розклад занять здя здобувачів вищої освіти. Наприкінці осіннього семестру незначна кількість навчальних дисциплін не була вичитала у зв’язку з відсутність певних викладачів, а саме:

 • «Фармакологія» для англомовних студентів 3 курсу (240 год.);
 • «Травматологія» для англомовних та україномовних студентів 5 курсу спеціальності «Медицина» (400 год.);
 • «Гігієна та екологія» для україномовних студентів 2 курсу спеціальності «Стоматологія» (40 год.);
 • «Гігієна та екологія» для україномовних студентів 3 курсу спеціальності «Медицина» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (200 год.);
 • «Гігієна та екологія» для англомовних студентів 3 курсу спеціальності «Медицина» (200 год.);
 • «Економіка охорони здоров’я» для україномовних студентів 5 курсу спеціальності «Стоматологія» (60 год.).

Доповідач наголосила, що на сьогодні у зв’язку з відсутність кадрів залишається проблематичним викладання таких дисциплін:

 • «Радіологія» для англомовних та україномовних студентів 3 курсу спеціальності «Медицина» (480 год.);
 • Фармакологія» для англомовних студентів 3 курсу (160 год.);
 • «Травматологія» для англомовних студентів 5 курсу спеціальності «Медицина» (150 год.);
 • «Організаційні основи сімейної медицини» для англомовних та україномовних студентів 6 курсу спеціальності «Медицина» (120 год.);
 • «Екстренна на невідкладна медицина» для англомовних студентів 5 курсу спеціальності «Медицина» (190 год.).

Осінній семестр 2018-2019н.р. закінчився своєчасно відповідно до затвердженого графіку навчального процесу проведенням екзаменів на 2, 3 та 6 курсах. Навчально-методичним відділом зроблено аналіз успішності під час складання екзаменів серед англомовних та україномовних студентів. Результати свідчать про недостатній рівень успішності студентів з окремих дисциплін. Найбільш своєчасно подіють інформацію до навально-методичного відділу завідувачі кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, стоматології та педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб.

ВИСТУПИЛИ:

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який зауважив, що кадровим забезпеченням кафедри повинен займатися її завідувач. Акти прийому-передачі виконаних робіт про наймання науково-педагогічних та педагогічних працівників на роботу на 2018-2019н.р. повинні бути здані до бухгалтерії 26 числа кожного поточного місяця, оскільки розклад занять навчально-методичний відділ розробляє завчасно.

УХВАЛИЛИ:

2.1 взяти інформацію Лазарєвої Г.Р., в.о.начальника навчально-методичного відділу, до відома.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Лазарєву Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу, яка представила «Положення про порядок оформлення та видання навчально-методичної документації, що регламентує освітній процес», «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти вПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про порядок перезарахування академрізниці ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про організацію навчального процесу ПВНЗ «МАЕМ» за європейською кредитно-трансферною системою», «Положення про відпрацювання занять ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»». Доповідач зазначила, що на виконання доручення керівництва Академії навчально-методичним відділом спільно з деканатом було розроблено Порядок оформлення та видання навчально-методичної документації (Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни), що регламентує освітній процес. Він складається з таких розділів, як:

– навчальна програма;

– робоча програма;

– опорні конспекти лекцій з дисципліни;

– методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять;

– методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи;

– методичні рекомендації до проведення індивідуальних занять

– термінологія, яку повинен освоїти студент при вивченні даної навчальної дисципліни;

– бібліографічний показчик.

Усі компоненти НМКНД повинні бути пов’язані єдиним змістом навчального матеріалу, стилем викладання та оформлення, що дозволить використовувати його на різних етапах освітнього процесу. Максимальний термін дії комплексу – 5 років. Відповідальність за зміст та дотримання термінів розробки НМКНД покладається на викладачів, які забезпечують викладання даної навчальної дисципліни, а контроль за дотриманням графіку розробки здійснює завідувач кафедри та декан факультету. Контроль за своєчасною підготовкою кафедрами комплексів, відповідність їх навчальним пданам підготовки здобувачів вищої освіти здійснює навчально-методичний відділ. Контроль за виконанням плану видання і передачу електронних матеріалів до репозитарію бібліотеки Академії здійснює завідувач відповідної кафедри. Перелік розробленого, затвердженого та переданого до бібліотеки навчально-методичного забезпечення, розробленого науково-педагогічним персоналом кафедр, наприкінці навчального року передається до навчально-методичного відділу.

УХВАЛИЛИ:

3.1 Затвердити «Положення про порядок оформлення та видання навчально-методичної документації, що регламентує освітній процес», «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти вПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про порядок перезарахування академрізниці ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про організацію навчального процесу ПВНЗ «МАЕМ» за європейською кредитно-трансферною системою», «Положення про відпрацювання занять ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»;

3.2 Створити Комісію та скласти графік перевірки наявності Навчально-методичного комплексу кожної навчальної дисципліни, у лютому на засіданні Вченої ради заслухати звіт щодо результатів перевірки.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Щербакову А.В. – декана медичного факультету, кандидата педагогічних наук, яка представила«Положення про критерії оцінювання результатів навчальної діяльності студентів», «Положення про організацію та проведення атестації здобувачів вищої освіти», «Положення про кафедру ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»».

УХВАЛИЛИ:

4.1 Затвердити «Положення про критерії оцінювання результатів навчальної діяльності студентів»

4.2 Затвердити  «Положення про організацію та проведення атестації здобувачів вищої освіти»,

4.3Затвердити «Положення про кафедру ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Дорофєєву Р.В. – начальник відділу кадрів, яка представила «Положення про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»».

УХВАЛИЛИ:

5.1 Затвердити «Положення про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»».

5.2 В.о.начальника навчально-методичного відділу (Лазарєвій Г.Р.) скласти графік підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Абдуллаєва Ф.Р. – доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який представив «Положення про організацію і проведення практики студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»».

УХВАЛИЛИ:

6.1 Затвердити «Положення про організацію і проведення практики студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Щирука М.О. – проректора з організаційно-правових питань, який доповів про виконання наказу № 102-Од від 27.12.2018р. «Про приведення документації ПВНЗ «МАЕМ» у відповідність до чинного законодавства України» та представив  «Положення про веб-сайт ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»». Доповідач зазначив, що веб-сайт має україномовну та англомовну версії.

 

УХВАЛИЛИ:

7.1 Затвердити «Положення про веб-сайт ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Віцюк А.А. –ученого секретаря Вченої ради,  кандидата педагогічних наук, доцента, яка представила «Положення про присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»».

УХВАЛИЛИ:

8.1 Затвердити «Положення про присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Дударенко Л.В. – відповідального секретаря Приймальної комісії, доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидата філологічних наук, яка довела до відома інформацію про внесення змін та доповнень до документації, що регламентує діяльність Приймальної комісії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

9.1 Затвердити зміни та доповнення до документації, що регламентує діяльність Приймальної комісії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Дорофєєву Р.В. – начальника відділу кадрів, яка довела до відома інформацію провнесення змін та доповнень до посадових інструкцій декана медичного факультету, завідувача кафедри, професора кафедри, доцента кафедри, асистента кафедри, старшого викладача кафедри, лаборанта кафедриПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

10.1 Затвердити зміни та доповнення до посадових інструкцій декана медичного факультету, завідувача кафедри, професора кафедри, доцента кафедри, асистента кафедри, старшого викладача кафедри, лаборанта кафедриПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Абдуллаєва Ф.Р. – доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який довів до відома інформаціющодо складання міжнародного іспиту IFOM Clinical Sciences студентами 4 курсу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач зацважив, що іспит буде приходити 15.03.2019р. До 30.01.2019р. необхідно подати список студентів, допущених до іспиту.  Міжнародний іспит включає такі навчальні дисципліни, як фармакологія, біохімія, патоморфологія та патофізіологія. З 25.01.2019р. буде розпочата підготовка до його складання.

УХВАЛИЛИ:

 

11.1 25.01.2019р. розробити наказ щодо відповідальних по підготовці до міжнародного іспиту IFOM Clinical Sciences.

11.2 Втермін до 05.02.2019р. провести «ПредКрок-1. Загальна лікарська підготовка».

11.3 В термін до 10.02.2019р. податисписки студентів,які допущені до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1. Загальна лікарська підготовка».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Грідчіна С.В. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента кафедрихірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, який представив Концепцію освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти із спеціальності 222 «Медицина» та із спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» із ліцензованим обсягом 60 осіб.

УХВАЛИЛИ:

 

12.1 Затвердити Концепцію освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти із спеціальності 222 «Медицина» та із спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» із ліцензованим обсягом 60 осіб.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Грідчіна С.В. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, якийвніс пропозицію щодо присвоєння вченого звання доцента кандидату біологічних наук Верголяс Маїй Розметівні.

Було обрано лічильну комісію у такому складі:

 • Щербакова Анна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, декан медичного факультету-голова комісії;
 • Дударенко Людмила Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін – член комісії;
 • Краснов Володимир Юрійович – кандидат медичних наук, в.о. завідувача кафедри стоматології – член комісії.

УХВАЛИЛИ:

2.1 Після таємного голосування присвоїти вчене звання доцента кандидату біологічних наук Верголяс Маїй Розметівні.

Рішення проголосоване таємним голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Грідчіна С.В. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента кафедрихірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, який представив освітньо-професійну програму (другий (магістерський) рівень) (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина»).

УХВАЛИЛИ:

13.1 Затвердити освітньо-професійну програму (другий (магістерський) рівень) (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина»).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 21;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Грідчіна С.В. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента кафедрихірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, який представив освітньо-професійну програму (другий (магістерський) рівень) (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія»).

УХВАЛИЛИ:

14.1 Затвердити освітньо-професійну програму (другий (магістерський) рівень) (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія»).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради

кандидат мед.наук, доцент       Д.О.Говсєєв

Учений секретар

кандидат педагогічних наук А.А.Віцюк

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ

«04» квітня 2019р.                                                             № 7

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ»

Голова – Говсєєв Д.О.

Секретар – Віцюк А.А.

Присутні: 16 осіб (список додається до протоколу).

Порядок денний:

 1. Про виведення із членів Вченої ради Буцької Лідії Володимирівни, кандидата медичних наук, доктора наук у галузі натуральної медицини, доцента, у зв’язку з виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про виведення із членів Вченої ради Панченка Володимира Миколайовича, кандидата медичних наук, у зв’язку з виведенням зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про стан надання освітніх послуг іноземним студентам ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. –в.о.декана медичного факультету,доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Про заходи щодо продовження акредитації та набору студентів до Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2019-2020 навчальний рік

Доповідач:  Віцюк А.А. – заступник директора Медично-фармацевтичного коледжу, кандидат педагогічних наук, доцент

 1. Затвердження Програм та робочої навчальної документації з дисциплін для проведення вступних та фахових випробувань

Доповідач:  Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

 1. Про погодження Вченою радою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» створення Комісії щодо розробки нової редакції Статуту Академії

Доповідач: Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

 1. Про вартість додаткових платних послуг в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (Додаток №1 до Типового договору про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою)

Доповідач:  Коваленко М.В. – головний бухгалтер

 1. Про зміну посад у штатному розписі ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Дорофєєва Р.В. – начальник відділу кадрів

 1. Різне.
 1. СЛУХАЛИ:

Говсєєва Д.О. – голову Вченої ради, професора кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо виведення із членів Вченої ради Буцької Лідії Володимирівни, кандидата медичних наук, доктора наук у галузі натуральної медицини, доцента, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

1.1 Вивести із членів Вченої ради Буцьку Лідію Володимирівну, кандидата медичних наук, доктора наук у галузі натуральної медицини, доцента, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Говсєєва Д.О. – голову Вченої ради, професора кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо виведення із членів Вченої радиПанченка Володимира Миколайовича, кандидата медичних наук, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

2.1 Вивести із членів Вченої ради Панченка Володимира Миколайовича, кандидата медичних наук, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Абдуллаєва Ф.Р.– в.о.декана медичного факультету,доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який доповів про стан надання освітніх послуг іноземним студентам ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

3.1 Для покращення навчально-методичної роботи між кафедрою та деканатом, контроля за відвідуванням та успішністю студентів ввести посаду заступника завідувача кафедри для 4 кафедр, а саме: кафедра стоматології, кафедра внутрішньої медицини з курсом ендокринології, кафедра хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кафедра фундаментальних дисциплін з курсом фармакології.

3.2 Здійснити заходи по укріпленню кадрового потенціалу кафедр, і насамперед, кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології.

3.3 Організувати розробку та проведення відкритих онлайн лекцій з клінічних дисциплін для студентів 4-6 курсів, які будуть у вільному доступі на сайті Академії. Відповідальні:  Говсєєв Д.О., Мойсеєнко В.О., Боброва В.І., Романенко І.М., Абдуллаєв Ф.Р.,  Дудник С.В., Привалко Е.Г.

3.4До 01.05.2019р. забезпечити створення і передачу до навчально-методичної частини збірника запитань по практичних навичках для студентів 6 курсу.

Відповідальні: Мойсеєнко В.О., Боброва В.І.,Гончарук О.О., Краснов В.Ю.

3.5 Завершити організаційні питання щодо видачі дипломів, додатків до дипломів, верифікації академічних довідок, легалізації, визнання та узгодження з Центром міжнародних програм МОЗ України.

Відповідальний: деканат

3.6 Завершити підготовку до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-2», IFOM, провести збори щодо готовності студентів до їх складання.

Відповідальні: завідувачі клінічних кафедр

3.7До 30.04.2019р.завідувачам кафедр, деканату, навчально-методичною частиною завершити виправлення недоліків та зауважень, які були зроблені навчально-методичній частині та всім 7 кафедрам Академії.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Віцюк А.А. – заступника директора Медично-фармацевтичного коледжу, кандидата педагогічних наук, доцента, яка інформувала про заходи щодо продовження акредитації та набору студентів до Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2019-2020 навчальний рік. Доповідач зазначила, що Медично-фармацевтичний коледж здійснює освітню діяльність щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшного спеціаліста  спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Навчання проводиться згідно з робочими навчальними планами та графіком освітнього процесу, які були затверджені 30.08.2018 року.

Станом на 04 квітня 2019 року контингент студентів у коледжі складає 3 академічні групи, загальною кількістю 18 осіб.На І курсі на основі базової загальної середньої освіти з терміном навчання 3 роки навчаються 6 студентів.На І курсі на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 2 роки навчаються 4 студенти.На ІІ курсі на основі базової загальної середньої освіти з терміном навчання 3 роки навчаються 8 студентів, які у травні 2019 року будуть проходити Державну підсумкову атестацію у формі ЗНО для отримання атестата  про повну загальну середню освіту. Студентів випускного курсу немає.

Договора про надання освітніх послуг з усіма студентами укладено вчасно. Зимова заліково-екзаменаційна сесія завершилася успішно. На сьогодні  відрахованих і поновлених студентів немає. Оплата за навчання проводиться вчасно.

Найголовніше проблемне і актуальне питання – це Акредитація коледжу, яка діє до 01.07.2019р.

Доповідач запропонувала питання про продовження Акредитації Медично-фармацевтичного коледжу  для подальшого надання освітніх послуг студентам МФК, а також проведення набору студентів на 2019-2020 навчальний рік винести на засідання Загальних зборів засновників (власників) Академії та продовжити навчання 18 студентів, з якими вже є договірні відносини.

УХВАЛИЛИ:

4.1 Питання про продовження Акредитації Медично-фармацевтичного коледжу  для подальшого надання освітніх послуг студентам МФК, а також проведення набору студентів на 2019-2020 навчальний рік винести на засідання Загальних зборів засновників (власників) Академії

4.2 Продовжити навчання 18 студентів, з якими вже є договірні відносини.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Дударенко Л.В. – відповідального секретаря Приймальної комісії, доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидата філологічних наук, яка представила Програми та робочу навчальну документацію з дисциплін для проведення вступних та фахових випробувань. Доповідач зазначила, що для 1 курсу розроблені Програми з української мови та літератури, хімії, біології, математики та фізики, а для  2 курсу – з анатомії, гістології та фізіології.

УХВАЛИЛИ:

5.1 Затвердити Програми та робочу навчальну документацію з дисциплін для проведення вступних та фахових випробувань до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

5.2 Затвердити екзаменаційні матеріали до вступнихта фахових випробувань до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Щирука М.О. – проректораз організаційно-правових питань, який вніс пропозицію щодо погодження Вченою радою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» створення Комісії щодо розробки нової редакції Статуту Академії. Доповідач запропонував до складу вищезазначеної Комісії ввести Говсєєва Д.О., Грідчіна С.В., Щирука М.О., Абдуллаєва Ф.Р., Онуфрієнка С.О.,  Петрову Т.Л.

УХВАЛИЛИ:

6.1 Створити Комісію щодо розробки нової редакції Статуту Академії.

6.2 ЗатвердитивищезазначенуКомісіюу такому складі:Говсєєв Д.О., Грідчін С.В.,  Щирук М.О., Абдуллаєв Ф.Р., Онуфрієнко С.О.,   Петрова Т.Л.

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Коваленка М.В. – головного бухгалтера, який інформував про вартість додаткових платних послуг в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (Додаток №1 до Типового договору про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою).

УХВАЛИЛИ:

 

7.1 Затвердити вартість додаткових платних послуг в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (Додаток №1 до Типового договору про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою).

7.2 Даний Додаток вважати невід’ємною частиною договору про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою).

7.3 Внести зміни в Договір, що стосуються даного Додатку та його виконання щодо вітчизняних студентів та іноземних громадян і осіб без громадянства та затвердити як Типові договори по повторній організації підготовки та складання стандартизованого тестового державного екзамену та практично-орієнтованого іспиту «КРОК 1, 2».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Дорофєєву Р.В. – начальник відділу кадрів, яка доповіла про зміну посад у штатному розписі ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач запропонувала за рахунок скорочення таких адміністративних посад, як радник ректора, помічник ректора, бухгалтер та заступник декана ввести посаду заступника завідувача кафедри.

 

УХВАЛИЛИ:

 

8.1 Затвердити зміну посад у штатному розписі ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

8.2 Погодити Посадову інструкцію заступника завідувача кафедрою.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 16;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради

кандидат мед.наук, доцент           Д.О.Говсєєв

Учений секретар

кандидат пед.наук, доцент                        А.А.Віцюк

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ

«24» квітня 2019р.                                                             № 8

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ»

Голова – Говсєєв Д.О.

Секретар – Віцюк А.А.

Присутні: 14 осіб (список додається до протоколу).

Порядок денний:

 1. Про створення Екзаменаційної комісії та підготовки студентів для проведення атестації здобувачів вищої освіти ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідачі: Лазарєва Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу;

Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Про стан навчальної    документації    та   якості  успішності  студентів  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Про затвердження вартості навчання в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2019-2020 навчальний рік

Доповідач:  Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

 1. Затвердження зразка та порядку виготовлення диплома та додатка до дипломів спеціаліста, спеціаліста з відзнакою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

 1. Про створення відділу післядипломної освіти

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

 1. Про затвердження Правил прийому іноземних студентів до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» в 2019 році

Доповідач:  Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

 1. Заходи по підвищенню ефективності та контролю ліквідації студентами ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» заборгованості

Доповідачі: Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань;

Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Різне.
 1. СЛУХАЛИ:

 

Лазарєву Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу, яка доповіла про створення Екзаменаційної комісії та підготовку студентів для проведення атестації здобувачів вищої освіти ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».  Доповідач зазначила, що заняття на всіх курсах медичного факультету майже завершені, але залишається вакансія викладачів медичної генетики (5 курс ) та радіології (3 курс)для іноземних студентів. Косультації до проведення атестації здобувачів вищої освіти будуть проходити з 27 по 29 червня 2019р. Атестація здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Стоматологія» буде проведена з 03 по 04 червня 2019р., зі спеціальності «Лікувальна справа»  – з 03 по 19 червня 2019р. Необхідно, щоб до 10.05.2019р. завідувачі кафедр надали екзаменаційні пакети документів до навчально-методичного відділу.

Доповідач запропонувала призначити Бебешка Володимира Григоровича, доктора медичних наук, професора, члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, радника дирекції ДУ «Національний  науковий центр радіаційної медицини АМН України», головою Екзаменаційної комісії для проведення атестації здобувачів вищої освіти на медичному факультеті за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа». Також Лазарєва Г.Р. запропонувала  призначити Кулигіну Валентину Миколаївну, доктора медичних наук, професора,професора кафедри терапевтичної стоматології стоматологічного факультету Ужгородського національного університету, головою Екзаменаційної комісії для проведення атестації здобувачів вищої освіти на медичному факультеті за спеціальністю 7.12010005 «Стоматологія».

 

ВИСТУПИЛИ:

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який запропонував здійснити оплату праці працівникам, які задіяні в проведенні атестації здобувачів вищої освіти на медичному факультеті таким чином:

Голова комісії – 8 тис. грн.;

Штатні працівники – 5 тис. грн.,

Погодинники та сумісники – по 0.25 год. (згідно наказу № 105-Од від 26.12.2018р.),

Технічні секретарі – 2,5 тис. грн.

УХВАЛИЛИ:

 

1.1 До 10.05.2019р. надати екзаменаційні пакети документів до навчально-методичного відділу (відповідальні – завідувачі кафедр);

1.2  Призначити Бебешка Володимира Григоровича, доктора медичних наук, професора, члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, радника дирекції ДУ «Національний  науковий центр радіаційної медицини АМН України», головою Екзаменаційної комісії для проведення атестації здобувачів вищої освіти на медичному факультеті за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа».

1.3 Призначити Кулигіну Валентину Миколаївну, доктора медичних наук, професора, професора кафедри терапевтичної стоматології стоматологічного факультету Ужгородського національного університету, головою Екзаменаційної комісії для проведення атестації здобувачів вищої освіти на медичному факультеті за спеціальністю 7.12010005 «Стоматологія».

1.4 Здійснити оплату праці працівникам, які задіяні в проведенні атестації здобувачів вищої освіти на медичному факультеті таким чином:

Голова комісії – 8 тис. грн.;

Штатні працівники – 5 тис. грн.,

Погодинники та сумісники – по 0.25 год. (згідно наказу № 105-Од від 26.12.2018р.),

Технічні секретарі – 2,5 тис. грн.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 14;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Абдуллаєва Ф.Р.– в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який надав інформацію про стан навчальної    документації    та   якості  успішності  студентів  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач зазначив, що 23.04.2019р. відбувся І етап ЄДКІ  зі спеціальності «Стоматологія», який показав низький рівень володіння студентами іноземної мови за професійним спрямуванням, латинської мови та терапевтичної стоматології. Абдуллаєв Ф.Р. запропонував провести внутрішній аудит кафедри стоматології, а також кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії. Кожен викладач повинен мати базу запитань та завдань з ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1» та «Крок 2», методичні матеріали, тези лекцій,які будуть зберігатися також у НМВ або у завідувача кафедри. Завідувач кафедри має сам визначати, хто приймає відпрацювання академрізниці у студентів.

ВИСТУПИЛИ:

Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України, який зауважив, що без знань іноземної мови за професійним спрямуванням неможливо завершити курс навчання в Академії.

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який зазначив, що вся навчально-методична документація кафедр на етапі завершення.

УХВАЛИЛИ:

2.1 Взяти інформацію Абдуллаєва Ф.Р. до уваги.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 14;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Щирука М.О. – проректора з організаційно-правових питань, який інформував про вартість навчання в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2019-2020 навчальний рік (Додаток № 1).

УХВАЛИЛИ:

3.1 Затвердити вартість навчання в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2019-2020 навчальний рік (Додаток № 1).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 14;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Щирука М.О. – проректора з організаційно-правових питань, який інформував про

зразок та порядок виготовлення диплома та додатка до дипломів спеціаліста, спеціаліста з відзнакою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач зазначив, що вищезазначені зразки відповідають наказу МОН України № 701 від 22.06.2016р. та опису документів про вищу освіту.

 1. УХВАЛИЛИ:

 

4.1 Затвердити зразок та порядок виготовлення диплома та додатка до дипломів спеціаліста, спеціаліста з відзнакою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (додається з описом згідно наказу МОН України № 701 від 22.06.2016р.).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 14;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Щирука М.О. – проректора з організаційно-правових питань, якийзапропонував створити відділу післядипломної освітиПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач зауважив, що створення відділу післядипломної освіти ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та Положення про відділ післядипломної освіти необхідно погодити на Загальних зборах засновників (власників) Академії. А також потрібно розробити Типовий договір про підготовку лікаря-інтерна та вартість платних послуг при заключенні договорів відділу післядипломної освіти на 2019-2020 навчальний рік та винести на затвердження на Вчену раду Академії.

ВИСТУПИЛИ:

 

Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України, який зауважив, що післядипломна освіта передбачає навчання протягом 5 років, за період яких інтерн повинен отримати 250 балів. Навчання включає тематичне удосконалення, участь у семінарах, наукових конференціях, розроблення власного портфоліо, яке підтверджене сертифікатами. Говсєєв Д.О. запропонував створити одноденний Workshop для лікарів-інтернів.

 

 1. УХВАЛИЛИ:

 

5.1 Створити відділ післядипломної освіти ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (погодити на Загальних зборах засновників (власників) Академії).

5.2. Розробити Типовий договір про підготовку лікаря-інтерна та вартість платних послуг при заключенні договорів відділу післядипломної освіти на 2019-2020 навчальний рік та винести на затвердження на Вчену раду Академії.

5.3 Затвердити вартість одного року навчання в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» лікаря-інтерна (громадяни України) на 2019-2020 навчальний рік (з 01.08.2019 р. по 30.06.2020 р.).

5.4 Затвердити вартість одного року навчання в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» клінічної ординатури іноземців та осіб без  громадянства на 2019-2020 навчальний рік (з 01.08.2019 р. по 30.06.2020 р.).

5.5 Затвердити Положення про відділ післядипломної освітиПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 14;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Дударенко Л.В. – відповідального секретаря Приймальної комісії, доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук, яка представила Правила прийому іноземних студентів до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» в 2019 році.

 

УХВАЛИЛИ:

 

6.1Затвердити Правила прийому іноземних студентів до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» в 2019 році.

 

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 14;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 1. УХВАЛИЛИ:

 

Щирука М.О. – проректора з організаційно-правових питань, який доповів про заходи по підвищенню ефективності та контролю ліквідації студентами ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» заборгованості. Доповідач запропонував завідувачам кафедр визначити четвер кожного тижня для відпрацювання академзаборгованості студентами та розробити необхідний графік.  Потрібно узгоджувати кількість студентів, які будуть відпрацьовувати, з деканатом і відповідний графік розмістити на сайт Академії.

УХВАЛИЛИ:

7.1 Визнати день тижня – четвер – обов’язковим для кафедр Академії для  ліквідації студентами академзаборгованості(відповідальні –деканат медичного факультету, завідувачі кафедр).

7.2 Розробити графік ліквідації студентами академзаборгованості (відповідальні –деканат медичного факультету, завідувачі кафедр).

7.3Систематично (кожного вівторка тижня)розміщувати графікліквідації студентами академзаборгованості на сайт Академії (відповідальні –деканат медичного факультету).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 14;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради

кандидат мед.наук, доцент           Д.О.Говсєєв

Учений секретар

кандидат пед.наук, доцент                                       А.А.Віцюк

 

 

 

 

 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ

«28» травня 2019р.                                                             № 9

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ»

Голова – Говсєєв Д.О.

Секретар – Віцюк А.А.

Присутні: 20 осіб (список додається до протоколу).

Порядок денний:

 1. Про виведення із членів Вченої ради Семерея Володимира Даниловича, радника ректора, у зв’язку з виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про виведення із членів Вченої ради Макаренка Михайла Васильовича, доктора медичних наук, професора, у зв’язку з виведенням зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Про присвоєння вченого звання професора Любарець Тетяні Федорівні, доктору медичних наук, старшому науковому співробітнику, професору кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринологіїПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Говсєєв Д.О. – голова Вченої ради, професор кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України

 1. Затвердження екзаменаційної документаціїдля проведення атестації здобувачів вищої освіти спеціальностей «Лікувальна справа» та «Стоматологія»

Доповідач: Лазарєва Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу

 1. Про підготовку до літньої заліково-екзаменаційної сесії та атестації здобувачів вищої освіти в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Лазарєва Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу

 1. Про стан профорієнтаційної роботи та невідкладні завдання по набору студентів до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач:  Дударенко Л.В. – відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук

 1. Про стан забезпечення навчально-методичною документацією на кафедрах ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Про підсумки ліцензійних інтегрованих іспитів Крок-І, ІІ «Стоматологія» та «Загальна лікарська підготовка»

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Про затвердження Програми по підготовці до Міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM, BSE)

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Про затвердження підручника для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації «Гігієна дітей та підлітків» (І.Т.Матасар, Ф.Р.Абдуллаєв)

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Про затвердження посібника «Милосердя і доброчинність на теренах України» (Мойсеєнко В.О., Шостка І.П., Тарченко Н.В., Абдуллаєв Ф.Р.)

Доповідач:Мойсеєнко В. О. – доктор медичних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України,  завідувач кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології

 1. Різне.
 1. 1. СЛУХАЛИ:

Говсєєва Д.О. – голову Вченої ради, професора кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо виведення із членів Вченої радиСемерея Володимира Даниловича, радника ректора, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

1.1 Вивести із членів Вченої радиСемерея Володимира Даниловича, радника ректора, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Говсєєва Д.О. – голову Вченої ради, професора кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії, кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо виведення із членів Вченої радиМакаренка Михайла Васильовича, доктора медичних наук, професора, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

УХВАЛИЛИ:

2.1 Вивести із членів Вченої радиМакаренка Михайла Васильовича, доктора медичних наук, професора, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Говсєєва Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидата медичних наук, доцента, Заслуженого лікаря України, який вніс пропозицію щодо присвоєння вченого звання професораЛюбарець Тетяні Федорівні, доктору медичних наук, старшому науковому співробітнику, професору кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринологіїПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Було обрано лічильну комісію у такому складі:

 • Боброва Віра Іванівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб – голова комісії;
 • Краснов Володимир Юрійович – кандидат медичних наук, в.о.завідувача кафедри стоматології – член комісії;
 • Дударенко Людмила Валеріївна – кандидат філологічних наук, відповідальний секретар Приймальної комісії, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін – член комісії.

УХВАЛИЛИ:

3.1 Після таємного голосування присвоїти вчене звання професораЛюбарець Тетяні Федорівні, доктору медичних наук, старшому науковому співробітнику, професору кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринологіїПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».

Рішення проголосоване таємним голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 1. СЛУХАЛИ:

 

Лазарєву Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу, яка представила екзаменаційну документацію для проведення атестації здобувачів вищої освіти спеціальностей «Лікувальна справа» та «Стоматологія». Доповідач нагадала, що атестація розпочнеться 03.06.2019р. Вся необхідна документація була подана завідувачами кафедр навчально-методичному відділу вчасно.

УХВАЛИЛИ:

4.1 Затвердити екзаменаційну документацію для проведення атестації здобувачів вищої освіти (графіки консультацій та екзаменів, екзаменаційні матеріали) спеціальностей «Лікувальна справа» та «Стоматологія».

4.2 Затвердити склад Комісій для проведення атестації здобувачів вищої освіти спеціальностей «Лікувальна справа» та «Стоматологія».

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Лазарєву Г.Р. – в.о.начальника навчально-методичного відділу, яка доповіла про стан підготовки до літньої заліково-екзаменаційної сесії та атестації здобувачів вищої освіти в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач зазначила, що консультації до екзаменів будуть проводитись з 03.06.2019р., а екзамени – з 06.06.2019р.

УХВАЛИЛИ:

5.1 Взяти інформацію Лазарєвої Г.Р. до уваги.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Дударенко Л.В. – відповідального секретаря Приймальної комісії, доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидата філологічних наук, яка звітувала про стан профорієнтаційної роботи та невідкладні завдання по набору студентів до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини».  Доповідач зауважила, що до профорієнтаційної роботи задіяне незначне коло осіб, але інформація про Академію розміщена на офіційному веб-сайті та рекламно-інформаційних буклетах.

Першорядні завдання, які потребують розв’язання:

 • Протистояті антирекламі, яка поширювалася протягом останнього часу;
 • Сформувати інформаційний контент у такий спосіб, що сприяв би створенню позитивного іміджу Академії;
 • Для проведення рекламно-інформативних заходів долучити викладачів, які більш компетентно, аніж студенти, можуть донести інформацію про академію;
 • Визначити цільову аудиторію;
 • Виготовити якісну рекламно-інформаційну продукцію;
 • Удосконалювати освітній процес і матеріально-технічну базу;
 • Ліцензія, оскільки вся рекламно-інформаційна робота починається саме з неї.

УХВАЛИЛИ:

6.1 Взяти інформацію Дударенко Л.В. до уваги.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Абдуллаєва Ф.Р.– в.о.декана медичного факультету, доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який доповів про стан забезпечення навчально-методичною документацією на кафедрах ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини». Доповідач зауважив, що вся документація є у повному обсязі на 5 кафедрах, крім кафедри стоматології та педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб.Навчальні плани відповідають нормам чинного законодавства та рекомендаціям Державної інспекції вищих закладів освіти України.

Весь навчально-методичний комплекс буде завершений до 07.06.2019р. і буде знаходитися як у навчально-методичному відділі, так і на кафедрах відповідно.

 

УХВАЛИЛИ:

7.1 Взяти інформацію Абдуллаєва Ф.Р. до уваги.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Абдуллаєва Ф.Р.– в.о.декана медичного факультету, доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який звітував про підсумки ліцензійних інтегрованих іспитів Крок-І, ІІ  «Стоматологія» та «Загальна лікарська підготовка».  Доповідач зазначив, що 23.04.2019р. був проведений ліцензійний інтегрований іспит Крок-І   «Стоматологія». З 28 студентів-українців  склали 17, з 7 студентів російської форми викладання склало лише 2.

21.05.2019р. ліцензійний інтегрований іспит Крок-ІІ «Загальна лікарська підготовка» з 36 студентів-українців  склали 27. У наступному році такий іспит буде проходити з використанням комп’ютерних технологій.

УХВАЛИЛИ:

8.1 Взяти інформацію Абдуллаєва Ф.Р. до уваги.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Абдуллаєва Ф.Р.– в.о.декана медичного факультету, доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який презентував  Програми по  підготовці до Міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM, BSE)

 

УХВАЛИЛИ:

9.1 Затвердити Програми та тематичні плани по  підготовці до Міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM, BSE).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

Абдуллаєва Ф.Р.– в.о.декана медичного факультету, доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який представив підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації «Гігієна дітей та підлітків» (І.Т.Матасар, Ф.Р.Абдуллаєв).

УХВАЛИЛИ:

10.1 Затвердити підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації «Гігієна дітей та підлітків» (І.Т.Матасар, Ф.Р.Абдуллаєв).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Мойсеєнко В. О. – доктора медичних наук, професора, академіка Академії наук Вищої освіти України,  завідувача кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології, яка представилапосібник «Милосердя і доброчинність на теренах України» (Мойсеєнко В.О., Шостка І.П., Тарченко Н.В., Абдуллаєв Ф.Р.).

УХВАЛИЛИ:

11.1 Затвердити посібник «Милосердя і доброчинність на теренах України» (Мойсеєнко В.О., Шостка І.П., Тарченко Н.В., Абдуллаєв Ф.Р.).

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 20;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради

к.мед.н., доцентД.О.Говсєєв

Учений секретар

к.пед. н., доцентА.А.Віцюк

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ

«26» червня 2019р.                                                             № 10

Засідання Вченої ради ПВНЗ «МАЕМ»

Голова – Говсєєв Д.О.

Секретар – Віцюк А.А.

Присутні: 13 осіб (список додається до протоколу).

 

Порядок денний:

 1. Про підсумки роботи Екзаменаційної комісії.

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Про ефективність навчального процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»: підсумки за  2018-2019 н. р. та   завдання на 2019-2020 н. р.

Доповідач: Абдуллаєв Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 1. Затвердження навчально-виробничого плану ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (для проходження інтернатури) на 2019 рік

Доповідач: Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

 1. Про результати Міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти (лист МОЗ України від 21.06.2019р. № 22.1-32/16249), (із серії іспитів «IFOM»)

Доповідач: Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

 1. Різне
 1. СЛУХАЛИ:

 

Абдуллаєва Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який доповів про підсумки роботи Екзаменаційної комісії. Доповідач зауважив, що іспит складався з 5 дисциплін. Студенти показали низькі результати з терапії та загальної гігієни, а також мають проблеми з практичними навичками, оскільки існує проблема проходження якісної практики.

25.06.2019р. студентами був написаний ліценційний інтегрований іспит Крок-1 «Загальна лікарська підготовка». Вони показали низький рівень знань з біохімії (7%), фармакології (4,3% – для англомовних студентів, 6,5% – для вітчизняних), фізіології (12%),  патфізіології (11%), патоморфології (8%). Всього було 160 питань українською мовою, а 40 питань – англійською. Доповідач зауважив, що студенти отримали 3% з предметів, які викладала Слатвінська О.А. Всього у цьому році є 94 випускника, які отримують диплом спеціаліста.

ВИСТУПИЛИ:

Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України, який зауважив, що загальний рівень знань студентів дуже низький і кожного року він стає все нижче. Варто зробити іспити без суб’єктивної оцінки, а саме в електронному вигляді.

УХВАЛИЛИ:

 

1.1 Взяти інформацію Абдуллаєва Ф.Р. до уваги.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 13;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Абдуллаєва Ф.Р. в.о.декана медичного факультету, доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», який доповів про ефективність навчального процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»:  підсумки  за  2018-2019 н. р. та   завдання на 2019-2020 н. р. Доповідач зауважив, що необхідно встановити випробувальний термін від 1 до 3 місяців для викладачів з подальшим анкетуванням студентів. Також студентів варто поділити відповідно до рівня сприйняття матеріалу, постійно використовувати базу on-line для підготовки до складання ліценційних інтегрованих іспитів. Часто виникає проблема із запізненнями викладачів на заняття, а також систематичним невиконанням домашнього завдання. Самостійно студенти майже не займаютьмя, тому навіть лекцію записати у повному обсязі не можуть. При цьому коефіцієнт якості та успішності студентів складає 100%.

Доповідач запропонував створити алгоритм дій для підвищення рівня знань і складання ліценційних інтегрованих іспитів для студентів 1-3 та 4-6 курсів (відповідальними необхідно призначити завідувачів кафедр).

 

 

ВИСТУПИЛИ:

 

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань, який зауважив, що для прийняття на роботу викладача кожен завідувач кафедри пише подання, тому бере на себе особисту відповідальність за нього. Систематичне навчання студентів залежить від роботи викладача, а також контролю завідувача кафедрою. Організацією практики повинен займатися теж завідувач кафедри.

Боброва В.І. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб, яка зауважила, що практику необхідно проходити відразу після закінчення занять, протягом навчального року, а не лише влітку.

Дзюба О.М. – професор кафедри соціальної медицини та профілактичної медицини, який наголосив, що у студентів дуже низька мотивація. В кожній групі по 2 чи 3 студенти постійно не відвідують заняття.

Мойсеєнко В. О. – доктор медичних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України,  завідувач кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології, яка зауважила, що практику проходять не всі студенти, часто відвідують не систематично, тому показують низький рівень знань.

Говсєєв Д.О. – в.о.ректора ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України, який зауважив, що більшість знань студенти повинні отримувати самостійно, вирішувати тести та ситуаційні задачі.

УХВАЛИЛИ:

 

2.1 Взяти інформацію Абдуллаєва Ф.Р. до уваги.

2.2 Затвердити та взяти за основу для виконання навчальний та робочі навчальні плани на 2019-2020 навчальний рік за спеціальностями «Медицина» та «Стоматологія».

2.3 Затвердити навчально-виробничий план для студентів 4-6 курсів медичного факультету.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 13;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 1. СЛУХАЛИ:

 

Щирука М.О. – проректора з організаційно-правових питань, який представив навчально-виробничий план ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (для проходження інтернатури) на 2019 рік.

 

 

УХВАЛИЛИ:

3.1 Погодити навчально-виробничий план ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (для проходження інтернатури) на 2019 рік.

3.2 Винести навчально-виробничий план ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (для проходження інтернатури) на 2019 рік на затвердження в МОЗ України.

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 13;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 1. СЛУХАЛИ:

 

Щирука М.О. – проректора з організаційно-правових питань, який доповів про результати Міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти (лист МОЗ України від 21.06.2019р. № 22.1-32/16249), (із серії іспитів «IFOM»).

 

УХВАЛИЛИ:

 

4.1 Взяти інформацію Щирука М.О. до уваги.

4.2 Внести корективи в навчальний процес для здійснення заходів належного контролю за освітнім процесом (Відповідальні – Абдуллаєв Ф.Р., Лазарєва Г.Р.)

Рішення проголосоване відкритим голосуванням.

«за» – 13;

«проти»  – 0;

«утрималось» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Вченої ради

к. мед.н., доцент                                                 Д.О.Говсєєв

Учений секретар

к.пед. н., доцент                                                А.А.Віцюк

Transition Eng / Ukr