Transition Eng / Ukr

121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 44 560-89-65
(+380) 44 576-06-00
(+380) 44 576-04-01
(+380) 44 576-07-79
(+380) 94 926-13-57

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

Назва

інформація

План роботи на 2018-2019 н.р.

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                            В.о. ректора

ПВНЗ «Міжнародна академія

                                                                            екології та медицини»,

                                                                                кандидат медичних наук,

                                                                        доцент Говсєєв Д.О.

                                                                            «__30__»___08_____2018 р.

ПЛАН

роботи Вченої ради

на 2018-2019 навчальний рік

                                                                               Розглянуто та схвалено

                                               Вченою радою ПВНЗ

                                                                              «Міжнародна  академія  екології

                                                                                та медицини»

                                                                        Протокол від «__30__»__08__2018р.

                       № 1

Дата Порядок денний Доповідає Довідку готують
30.08.18

№1

1.        Про затвердження складу  Вченої ради та плану роботи Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2018-2019 навчальний рік

2.        Про підготовку освітнього процесу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» до 2018-2019 навчальний рік

3. Затвердження робочої навчальної документації по організації освітнього процесу (робочі навчальні плани для україномовних та іноземних студентів, графік навчального процесу, навчальна документація) на 2018-2019 навчальний рік; Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в ПВНЗ «МАЕМ», а також надання їм академічної відпустки; Положення про студентський гуртожиток ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; Положення про організацію та проведення практики в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», освітньо-професійних програм підготовки спеціаліста (спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» та 7.12010005 «Стоматологія»)

4. Затвердження освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» на основі базової загальної середньої освіти)

5. Затвердження Типового контракту про наймання науково-педагогічних та педагогічних працівників на роботу на 2018-2019 навчальний рік

6. Затвердження робочих програм виробничих практик для студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (напрям підготовки 1201 «Медицина» спеціальність 7.12010005 «Стоматологія»):

6.1 Робоча програма «Сестринська справа в стоматології» для студентів ІІ курсу;

6.2 Робоча програма «Виробнича практика в терапевтичній стоматології» для студентів ІІІ курсу;

6.3 Робоча програма «Виробнича практика в хірургічній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.4 Робоча програма «Виробнича практика в терапевтичній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.5 Робоча програма «Виробнича практика в ортопедичній стоматології» для студентів ІV курсу;

6.6 Робоча програма навчальної дисципліни «Практика лікарська виробнича» (5 курс)

7. Затвердження робочих програм виробничих практик для студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (напрям підготовки 1201 «Медицина» спеціальність 7.12010001 «Лікувальна справа»):

7.1 Робоча програма практики «Догляд за хворими в терапевтичному відділенні стаціонару» для студентів ІІ курсу;

7.2 Робоча програма практики «Догляд за хворими в дитячому відділенні стаціонару» для студентів ІІ курсу;

7.3 Робоча програма навчальної дисципліни «Догляд за хворими в хірургічному відділенні стаціонару (практика)» для студентів ІІ курсу;

7.4 Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича сестринська практика у терапевтичному відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.5 Робоча програма практики «Сестринська практика в дитячому відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.6 Робоча програма навчальної дисципліни «Сестринська практика в хірургічному відділенні стаціонару» для студентів ІІІ курсу;

7.7. Робоча програма виробничої практики для студентів ІV курсу;

7.8 Робоча програма виробничої практики для студентів V курсу;

7.9 Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна практика (сімейна медицина)» для студентів VІ курсу

8. Фінансовий стан ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» станом на 30.08.2018р. та затвердження додаткових послуг до контрактів між Виконавцем (ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»), Замовником (юридична чи фізична особа) та Одержувачем (студент) на 2018-2019 навчальний рік

Говсєєв Д.О.

Щербакова А.В.

Контурова С.М.

Контурова С.М.

Дорофєєва Р.В.

Контурова С.М.

Контурова С.М.

Коваленко М.В.

Вчена рада

Деканат

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ

Відділ кадрів

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерія

03.10.18

№2

1.  Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Гончарука Олега Олександровича, доктора медичних наук, професора, заслуженого лікаря України, завідувача кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

2. Про присвоєння вченого звання доцента кандидату педагогічних наук, завідувачу підготовчого відділення та ученому секретарю Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Віцюк Аллі Анатоліївні

3. Про контингент студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

4. Аналіз результатів ліцензійних інтегрованих іспитів Крок-І та Крок-ІІ зі спеціальностей «Загальна лікарська підготовка» та «Стоматологія» 2017-2018 навчального року

5. Затвердження змін до педагогічного навантаження по кафедрах ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

 

Щербакова А.В.

Щербакова А.В.

Контурова С.М.

Вчена рада

Вчена рада

 

Деканат

Деканат

Навчально-методичний відділ

31.10.18

№3

1.  Про виведення із членів Вченої ради Кулигіної Валентини Миколаївни, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри стоматології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

2. Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Краснова Володимира Юрійовича, кандидата медичних наук, в.о. завідувача кафедри стоматології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

3. Про роботу Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

4. Про створення Приймальної комісії  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»  та Медично-фармацевтичного коледжу на 2019р., а також створення Комісії з правил прийому.

5. Про затвердження змісту щорічника «Актуальні проблеми нефрології» (Вип. 24, 2018р.)

6. Про затвердження змін до графіка навчального процесу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2018-2019 н.р. для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 222 «Медицина» (вітчизняні студенти), 222 «Медицина» (іноземні студенти, 221 «Стоматологія» відповідно до графіка Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у 2019 році, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.09.2018р. № 1647

7.  Про розгляд дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Верголяс Майї Розметівни «Екотоксикологічна оцінка якості та безпечності питної води»

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

Віцюк А.А.

Дударенко Л.В.

Мойсеєнко В. О.

Контурова С.М.

Верголяс М. Р.

Вчена рада

Вчена рада

Заступник директора Приймальна комісія

Мойсеєнко В. О.

Навчально-методичний відділ

Кафедра  фундаментальних дисциплін з курсом фармакології

29.11.18

№4

1. Про виведення із членів Вченої ради Кучина Юрія Леонідовича, доктора медичних наук, професора, директора Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за власним бажанням

2. Про виведення із членів Вченої ради Цехмістера Ярослава Володимировича, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, Заслуженого працівника освіти України за власним бажанням

3. Про виведення із членів Вченої ради Контурової Світлани Михайлівни, кандидата економічних наук, доцента, начальника навчально-методичного відділу у зв’язку зі звільненням

4. Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Абдуллаєва Фархода Рустамовича, доктора медичних наук, доцента, професора кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

5. Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Грідчина Сергія Васильовича, кандидата медичних наук, асистента кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та нейрохірургії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

6. Про результати підготовки та проведення Державною службою якості освіти МОН України позапланової перевірки в період з 14 по 16 листопада

7.  Про внесення змін до штатного розпису ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» і встановлення посадових окладів (ставок заробітної плати) та тарифних виплат викладачам з 01.01.2019 р.

8. Про розгляд та затвердження Правил прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та Медично-фармацевтичного коледжу на 2019-2020 н. р.

9. Про допуск студентів та заходи по підготовці до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1. Стоматологія»,  «Крок 1. Загальна лікарська підготовка», «Крок 2. Стоматологія» та «Крок 2. Загальна лікарська підготовка»

10. Про затвердження структури ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та штатного розпису

11.  Про затвердження Плану заходів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених під час перевірки Державною інспекцією навчальних закладів України

12. Про затвердження номенклатури справ ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та проведення звірки за 2018 рік

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

Дударенко Л.В.

Абдуллаєв Ф. Р.

Дорофєєва Р.В.

Щирук М.О.

Петрова Т.Л

Вчена рада

Вчена рада

Вчена рада

Вчена рада

Вчена рада

Ректор

Ректор

Приймальна комісія

Навчально-методичний відділ

Відділ кадрів

Проректор з організаційно-правових питань

Канцелярія

27.12.18

№5

1.   Інформація про зміну керівництва  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»:

1.1 Звільнення Говсєєва Дмитра Олександровича з посади в.о.ректора;

1.2 Представлення нового в.о.ректора Грідчіна Сергія Васильовича

2. Про призначення голови Приймальної комісії  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

3. Про стан підготовки до екзаменаційної сесії  україномовних та іноземних студентів медичного факультету ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

4. Про затвердження Положення про організацію та проведення вступних випробувань, Положення про предметну екзаменаційну, фахову атестаційну комісію, комісію для проведення співбесід ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», Положення про апеляційну комісію ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» з конкурсних предметів

5. Про внесення змін та доповнень в документацію ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

Щербакова А.В.

Дударенко Л.В.

Щирук М.О.

Ректор

Ректор

Деканат

Приймальна комісія

Проректор з організаційно-правових питань

24.01.19

№6

1.    Про зміну складу Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»:

1.1 Про виведення із членів Вченої ради Кравченко Ольги Юріївни, директора Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

1.2 Про обрання членом Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» Дудник Світлани Валеріївни, кандидата медичних наук, в.о. завідувача кафедри соціальної медицини та профілактичної медицини

2.      Про підсумки роботи І семестру з питань навчально-методичної роботи 2018 року

3. Про затвердження «Положення про порядок оформлення та видання навчально-методичної документації, що регламентує освітній процес», «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про порядок перезарахування академрізниці ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»», «Положення про організацію навчального процесу ПВНЗ «МАЕМ» за європейською кредитно-трансферною системою», «Положення про відпрацювання занять ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

4. Про затвердження «Положення про критерії оцінювання результатів навчальної діяльності студентів», «Положення про організацію та проведення атестації здобувачів вищої освіти», «Положення про кафедру ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

5. Про затвердження «Положення про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

6. Про затвердження  «Положення про організацію і проведення практики студентів ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

7. Про виконання наказу № 102-Од від 27.12.2018р. «Про приведення документації ПВНЗ «МАЕМ» у відповідність до чинного законодавства України» та про затвердження  «Положення про веб-сайт ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

8. Про затвердження  «Положення про присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»»

9. Про внесення змін та доповнень до документації, що регламентує діяльність Приймальної комісії ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

10. Про внесення змін та доповнень до посадових інструкцій декана медичного факультету, завідувача кафедри, професора кафедри, доцента кафедри, асистента кафедри, старшого викладача кафедри, лаборанта кафедри

11. Обговорення та схвалення питання щодо складання міжнародного іспиту IFOM Clinical Sciences студентами 4 курсу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

12. Затвердження Концепції освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти із спеціальності 222 «Медицина» та із спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» із ліцензованим обсягом 60 осіб

13. Про присвоєння вченого звання доцента кандидату біологічних наук Верголяс Майї Розметівні

14. Про затвердження освітньо-професійної програми (другий (магістерський) рівень) (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина»).

15. Про затвердження освітньо-професійної програми (другий (магістерський) рівень) (галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 «Стоматологія»).

Говсєєв Д.О.

Лазарєва Г.Р.

Лазарєва Г.Р.

Щербакова А.В.

Дорофєєва Р.В.

Абдуллаєв Ф.Р.

Щирук М.О.

Віцюк А.А.

Дударенко Л.В.

Дорофєєва Р.В

Абдуллаєв Ф.Р.

Грідчін С.В.

Грідчін С.В.

Грідчін С.В.

Грідчін С.В.

Вчена рада

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ

Деканат

Відділ кадрів

Деканат

Проректор з організаційно-правових питань

Вчена рада

Приймальна комісія

Відділ кадрів

Деканат

Ректор

Ректор

Ректор

Ректор

04.04.19

№7

1.  Про виведення із членів Вченої ради Буцької Лідії Володимирівни, кандидата медичних наук, доктора наук у галузі натуральної медицини, доцента, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

2. Про виведення із членів Вченої ради Панченка Володимира Миколайовича, кандидата медичних наук, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

3. Про стан надання освітніх послуг іноземним студентам ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

4. Про заходи щодо продовження акредитації та набору студентів до Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2019-2020 навчальний рік

5. Затвердження Програм та робочої навчальної документації з дисциплін для проведення вступних та фахових випробувань

6. Про погодження Вченою радою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» створення Комісії щодо розробки нової редакції Статуту Академії

7. Про вартість додаткових платних послуг в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (Додаток №1 до Типового договору про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою)

8. Про зміну посад у штатному розписі ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

Абдуллаєв Ф.Р.

Віцюк А.А.

Дударенко Л.В.

Щирук М.О.

Коваленко М.В.

Дорофєєва Р.В.

Вчена рада

Вчена рада

Деканат

Заступник директора коледжу

Приймальна комісія

Проректор з організаційно-правових питань

Бухгалтерія

Відділ кадрів

24.04.19

№8

1. Про створення Екзаменаційної комісії та підготовки студентів для проведення атестації здобувачів вищої освіти ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

2. Про      стан    навчальної    документації    та   якості  успішності  студентів  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

3. Про затвердження вартості навчання в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2019-2020 навчальний рік

4. Затвердження зразка та порядку виготовлення диплома та додатка до дипломів спеціаліста, спеціаліста з відзнакою ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

5. Про створення відділу післядипломної освіти

Щирук М.О. – проректор з організаційно-правових питань

6. Про затвердження Правил прийому іноземних студентів до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» в 2019 році

7. Заходи по підвищенню ефективності та контролю ліквідації студентами ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» заборгованості

Лазарєва Г.Р., Абдуллаєв Ф.Р.

Абдуллаєв Ф.Р.

Щирук М.О.

Щирук М.О.

Щирук М.О.

Дударенко Л.В.

Щирук М.О.,  Абдуллаєв Ф.Р.

Навчально-методичний відділ, деканат

Деканат

Проректор з організаційно-правових питань

Проректор з організаційно-правових питань

Проректор з організаційно-правових питань

Приймальна комісія

Проректор з організаційно-правових питань, деканат

30.05.19

№9

1. Про виведення із членів Вченої ради Семерея Володимира Даниловича, радника ректора, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

2. Про виведення із членів Вченої ради Макаренка Михайла Васильовича, доктора медичних наук, професора, у зв’язку з  виведенням  зі штату ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

3. Про присвоєння вченого звання професора Любарець Тетяні Федорівні, доктору медичних наук, старшому науковому співробітнику, професору кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

4. Затвердження екзаменаційної документації для проведення атестації здобувачів вищої освіти спеціальностей «Лікувальна справа» та «Стоматологія»

5. Про підготовку до літньої заліково-екзаменаційної сесії та атестації здобувачів вищої освіти в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

6. Про стан профорієнтаційної роботи та невідкладні завдання по набору студентів до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

7. Про стан забезпечення навчально-методичною документацією на кафедрах ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

8.  Про підсумки ліцензійних інтегрованих іспитів Крок-І, ІІ  «Стоматологія» та «Загальна лікарська підготовка»

9. Про затвердження Програми по  підготовці до Міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM, BSE)

10. Про затвердження підручника для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації «Гігієна дітей та підлітків» (І.Т.Матасар, Ф.Р.Абдуллаєв)

11. Про затвердження посібника «Милосердя і доброчинність на теренах України» (Мойсеєнко В.О., Шостка І.П., Тарченко Н.В., Абдуллаєв Ф.Р.)

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

Говсєєв Д.О.

Лазарєва Г.Р.

Лазарєва Г.Р.

Дударенко Л.В.

Абдуллаєв Ф.Р.

Абдуллаєв Ф.Р.

Абдуллаєв Ф.Р.

Абдуллаєв Ф.Р.

Мойсеєнко В. О.

Вчена рада

Вчена рада

Вчена рада

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ

Приймальна комісія

Деканат

Деканат

Деканат

Деканат

Кафедра внутрішньої медицини з курсом ендокринології

26.06.19

№10

1.Про підсумки роботи Екзаменаційної комісії.

2. Про ефективність навчального процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»: підсумки за 2018-2019 н. р. та завдання на 2019-2020 н. р.

Абдуллаєв Ф.Р.

Абдуллаєв Ф.Р.

Деканат

Деканат

Примітка:

У разі необхідності проводити позапланові (позачергові) засідання Вченої ради для вирішення (розгляду) актуальних питань.

Transition Eng / Ukr