121, Харківське шосе

Київ, Україна.

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Пт: 9.00 до 18.00

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Приймальна комісія

Інформація для вступників 2018 року

 

На навчання для здобуття ступеня магістра медичного спрямування за спеціальністю 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» приймає на другий курс (денна форма з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (з нормативним терміном навчання). Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань (письмового тестування) без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання:

— за спеціальністю 222 «Медицина» (з нормативним терміном навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12010101 «Лікувальна справа» та 5.12010102 «Сестринська справа») – з медсестринства у внутрішній медицині; хірургічних хвороб, педіатрії.

— за спеціальністю 221 «Стоматологія» (з нормативним терміном навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12010104 «Стоматологія» та 5.12010106 «Стоматологія ортопедична») – з ортопедичної стоматології; анатомії та фізіології щелепно-лицевої ділянки.

 

На навчання для здобуття ступеня магістра медичного спрямування на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, Академія приймає за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (з української мови та літератури, біології, хімії) з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра.

 

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома молодшого спеціаліста його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома бакалавра його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

    

      Прийом заяв і документів: (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста): 12 липня – 18.00 година 24 липня.

 

Фахові вступні випробування: 25 липня – 31 липня.

 

 Для участі у конкурсному відборі на навчання в Академії вступники особисто подають до приймальної комісії:

  • заяву в паперовій формі; відомості кожної заяви реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви;
  • під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

— документа, що посвідчує особу;

— військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

— документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання.

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • медичну довідка 086/о та листок щеплень;
  • два конверти з марками по Україні;
  • дві папки для паперів А4 на зав′язках.
  • копію довідки про призначення ідентифікаційного номера.

 

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.