121, Харківське шосе

Київ, Україна.

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Пт: 9.00 до 18.00

 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін була створена відповідно до рішення Вченої ради ВПМЗ «Міжнародна академія екології та медицини»; кафедра є структурним навчальним і науково-методичним підрозділом Академії.

Адреса кафедри: 02091, Київ, Харківське шосе, 121.

   

 Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін – кандидат філологічних наук Дударенко Людмила Валеріївна — завідувач кафедри

кандидат філологічних наук

вул. Харківське шосе, 121

kshd@i.ua

 

Загальна інформація про кафедру

            Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін функціонує у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» від часу створення останньої. Становленню кафедри сприяла науково-викладацька діяльність професора, доктора наук Салюти М. Ю., професора, доктора наук Стадника М. М., професора, доктора наук Костинської Н.Є., професора, доктора наук Якимця В. М., професора, доктора наук Ярош Н. П. Нині кафедра соціально-гуманітарних дисциплін – згуртований і творчий колектив однодумців,  які забезпечують викладання дисциплін соціогуманітарного циклу студентам україномовної та англомовної форми навчання.

Провідна наукова тематика роботи кафедри відповідає спрямованості наукової діяльності Академії – «Екологічна медицина, гігієна і медицина навколишнього середовища: стан і перспективи розвитку». У контексті даної наукової проблематики організована діяльність студентського наукового товариства, яку скоординовує доцент Бортнікова О. Г, кандидат філософських наук,  магістр психології, у центрі професійних та наукових інтересів якої проблема впливу бойової психічної травми на психологічний стан військовослужбовців.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін тісно співпрацює із студентською радою, організовуючи діяльність інформаційного центру, освітні екскурсії та спортивні змагання.

 

     Метою навчально-виховної роботи кафедри соціально-гуманітарних дисциплін є реалізація Державної національної програми «Освіта (Україна ХХІ століття)», яка передбачає «утвердження людини як найвищої соціальної цінності, найповніше розкриття її здібностей та засвоєння різноманітних освітніх потреб, забезпечення пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонії стосунків людини і навколишнього середовища, суспільства і природи».

 

    Напрямки наукової роботи

 • підготовка та публікування наукових статей у фахових виданнях;
 • виступи на наукових конференціях, публікування тез доповідей;
 • робота над дисертаціями, підготовка до захисту;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій;
 • організація та проведення наукових семінарів;
 • керівництво науковою роботою студентів, результати якої відображаються на науково-практичних конференціях;
 • інтеграція наукової роботи з навчальним процесом.

 

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

 1. Латинська мова та медична термінологія.
 2. Іноземна мова.
 3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
 4. Українська мова (за професійним спрямуванням).
 5. Українська мова як іноземна
 6. Історія України та української культури.
 7. Філософія.
 8. Основи психології. Основи педагогіки
 9. Психологія спілкування
 10. Деонтологія в медицині
 11. Фізичне виховання.

 

     Науково-педагогічний склад кафедри соціально-гуманітарних дисциплін:

 

 1. Дударенко Людмила Валеріївназавідувач кафедри, кандидат філологічних наук.

Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького. Стаж науково-педагогічної діяльності – з 1999 року.

 

Автор робочих програм, лекційних курсів та методичних матеріалів з дисциплін «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів україномовної та англомовної форм навчання), «Українська мова як іноземна» (для студентів англомовної форми навчання),  «Основи психології. Основи педагогіки», розробник індивідуальної програми елективного курсу «Психологія сприйняття людини людиною».

Автор статей з історії української модерністської лірики та монографії «Поетична Київська школа: ідейні та естетичні параметри» (2009); навчально-методичних посібників «Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ділова українська мова» для студентів медичного факультету», «Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів англомовної форми навчання)»  та «Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» для студентів медичного факультету».

Коло наукових інтересів: герменевтика, соціолінгвістика, педагогіка вищої школи, екологічне виховання.

 

 1. Бортнікова Олена Геннадіївнакандидат філософських наук, магістр психології, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Викладає дисципліни: ,,Іноземна мова’’, ,,Іноземна мова (за професійним спрямуванням)’’, ,,Філософія’’, ,,Цивільний захист’’, ,,Охорона праці в галузі’’ (для студентів англомовної форми навчання).

Автор двох курсів з питань соціальної безпеки,  автор 40 науково-методичних робіт, методичних рекомендацій та навчального посібника з грифом МОН ,,Державне управління забезпеченням соціальної та гуманітарної безпеки’’.  Видала монографію за результатами дисертаційного дослідження: Бортнікова О.Г. Взаємодія релігії і політики: теорія і методологія: монографія / О.Г.Бортнікова. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2017. — 338 с. Працює над докторською дисертацією.

 

 1. Щербакова Анна Вікторівна – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат педагогічних наук.

Викладає дисципліни: ,,Латинська мова та медична термінологія’’,  ,,Основи біоетики’’,  ,,Історія медицини’’ (для студентів англомовної форми навчання) , автор 7 статей у фахових виданнях України та науково-методичних робіт.

 

Освіта:

 • Східноукраїнський національний університет  ім. В.Даля, 2009 р.

Кваліфікація освітня  — ,,Переклад’’.  Кваліфікація професійна — філолог, перекладач з двох іноземних мов.

 • Східноукраїнський національний університет ім.. В.Даля, 2009 р.

Кваліфікація освітня  — ,,Управління проектами, керівник проектів та програм’’.

 

 1. Лесик Володимир Васильович – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Кандидат педагогічних наук, доцент. Викладає фізичне виховання для студентів україномовної та англомовної форм навчання),  автор 9 статей у фахових виданнях України та науково-методичних робіт.

 

Освіта:

 • 1985 р. Черкаський державний педагогічний інститут «Ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією».
 • 2011 р . Навчався в аспірантурі   Київського національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Досвід роботи:

 • Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
 •  Завідувач кафедри фізичного виховання НАСОА  2009 — 2017 р.

 

 1. Сорока Володимир Михайлович – асистент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Викладає дисципліни: «Філософія»,  «Історія України та української культури», «Деонтологія в медицині» , «Психологія спілкування».

 

Освіта:

 • Київський національний університет ім. Т.Шевченка,1995 р.

Кваліфікація освітня — «Історія», кваліфікація професійна — історик, викладач історії.

Досвід роботи:

 • — 2017 н.р. – викладання у вищих закладах освіти.

 

 1. Герасимюк Ірина Петрівна, лаборант кафедри.