121, Харківське шосе

Київ, Україна.

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Пт: 9.00 до 18.00

Кафедра внутрішньої медицини з курсом ендокринології

 

МОЙСЕЄНКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНАзавідувач кафедри

доктор медичних наук, професор, академік

вул. Харківське шосе, 121

Moyseyenko_vo@ukr.net

 

 1. Внутрішня медицина / Internal medicine
 2. Внутрішня медицина ( в т. ч. ендокринологія) / Internal medicine ( incl. endocrinology)
 3. Виробнича лікарська практика / Practical training as a physician
 4. Догляд за хворими ( практика) / Nursing
 5. Дерматологія, венерологія / Dermatology, venerology
 6. Екстрена та невідкладна медична допомога / Emergency and acute care
 7. Загальна практика ( сімейна медицина) / General practice ( family medicine)
 8. Інфекційні хвороби / Infectious diseases
 9. Клінічна імунологія та алергологія / Clinical  immunology and allergology
 10. Клінічна імунологія / Clinical immunology
 11. Клінічна фармакологія / Clinical pharmacology
 12. Медична психологія / Medical psyhology
 13. Курс за вибором : Організаційні основи сімейної медицини / Elective course : Organizational fundamentals of family medicine
 14. Професійні хвороби / Professional diseases
 15. Психіатрія, наркологія / Psychiatrics, narcology
 16. Пропедевтика внутрішньої медицини / Propedeutics to internal medicine
 17. Підготовка офіцерів запасу галузі знань « Охорона здоров’я». Спеціальність «Медицина» / Training of reserve officers of the field of knowledge « Public health». Speciality «Medicine»
 18. Підготовка офіцерів запасу галузі знань « Охорона здоров’я». Спеціальність «Стоматологія» / Training of reserve officers of the field of knowledge « Public health». Speciality «Dentistry»
 19. Радіологія / Radiology
 20. Радіаційна медицина / Radiation  medicine
 21. Сестринська практика / Practical training as a nurse
 22. Фізична реабілітація, спортивна медицина / Physical rehabilitation , sport medicine
 23. Фтизіатрія / Phthisiology