121, Харківське шосе

Київ, Україна.

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Пт: 9.00 до 18.00

 Iнформація про договірний відділ 

  1. Договірний відділ ПВНЗ »МАЕМ» (далі – Академія) організовує належну  та ефективну договірну роботу академії згідно Положення  про договірний відділ в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (далі — Відділ) встановлює основні вимоги до підготовки, обробки в структурних підрозділах, візування і зберігання договорів, які створюються в процесі діяльності ПВНЗ Міжнародна академія екології та медицини» (далі – Академія).
  2. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається та звільняється з посади наказом ректора Академії за поданням проректора з організаційно-правових питань. Начальник відділу у своїй роботі підпорядковується ректору Академії та проректору з організаційно-правових питань. Начальник Відділу здійснює організаційно-розпорядчі, контролюючі та консультативні види діяльності, відповідно до посадової інструкції, затвердженої ректором.

З цією метою:

— проводить правовий аналіз проектів договорів, підготовлених структурними підрозділами Академії, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують. У разі виявлення невідповідності проекту акта чи іншого документа вимогам законодавства подає заінтересованому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством;

— організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає оцінку проектам таких договорів (контрактів).

— здійснює планування, організацію, координацію та здійснення заходів, пов’язаних з виконанням зобов’язань Академії за укладеними договорами.

— забезпечує облік, реєстрацію та зберігання укладених Академією договорів (розроблені та затверджені Вченою Радою Академії протокол засідання Вченої Ради № 1 від 30.08.2017 р.)

— бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Академії в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань.

— приймає участь у здійснені контролю за виконанням Академією та її контрагентами договорів.

— здійснює заходи щодо координації дій структурних підрозділів Академії під час укладання договорів.

— приймає участь в розробці угод, робочих програм, проектів із партнерами, координаторами набору іноземних студентів, контроль за їх виконанням.

— організація прийому закордонних делегацій, які приїжджають з метою встановлення, розвитку ділової та наукової співпраці з Академією.

— здійснює інші заходи передбачені чинним законодавством та внутрішніми документами Академії.