Transition Eng / Ukr

121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 44 560-89-65
(+380) 44 576-06-00
(+380) 44 576-04-01
(+380) 44 576-07-79
(+380) 94 926-13-57

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

ПВНЗ «МАЕМ»

Наказ від 07.06.201856-Од

 

I.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Відділ з роботи з іноземцями га особами без громадянства є структурним підрозділом ПВНЗ «МАЕМ» (далі Академія) підпорядковується ректору та проректору з організаційно-правових питань.
 • До складу відділу з роботи з іноземцями та особами без громадянства (далі відділ) на штатних засадах входять: начальник відділу з роботи з іноземцями та особами без громадянства, заступник начальника відділу, старший інспектор відділу та інспектор відділу.
 • Відділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства очолює начальник відділу, який безпосередньо підпорядкований ректору Академії га проректору з організаційно-правових питань. Начальник відділ призначається на посаду наказом ректора Академії за поданням проректора з організаційно – правових питань.
 • Заступник начальника відділу, старший інспектор відділута інспектор відділу призначаються наказом ректора Академії за поданням начальника відділу та з погодження проректора з організаційно-правових питань.
 • В своїй діяльності працівники відділу керуються:

Конституцією України, Законами України: “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні “, “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, “Про вищу освіту”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України (далі – МОНУ), Міністерства охорони здоров’я України (далі – MОЗУ), Статутом Академії, Інструкцією Академії щодо організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства , іншими нормативними і піднормативними актами законодавства У країни

II.  ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

 • Забезпечення діяльності Академії згідно діючого законодавства України та статутних вимог Академії на започаткування та провадження освітньої діяльності для іноземців та осіб без громадянства за умови дотримання вимог, передбачених ліцензійними умовами.
 • Забезпечення та здійснення роботи відділу з роботи з іноземцями за особами без громадянства у відповідності до Положення про відділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства Академії, Інструкції щодо організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства Академії, Положення з оформлення запрошень на навчання іноземців та осіб без громадянства Академії у взаємодії з Українським державнім центром міжнародної освіт (далі УДЦМО), Державною міграційною службою України (далі – ДМС), структурами МОНУ, МОЗУ, Академії тощо.
 • Здійснення оформлення документів іноземців та осіб без громадянства, які вступають на навчання до академії, (комплектування документів для оформлення посвідок на тимчасове проживання в Україні і подача їх до ДМС України), супровід поданих документів, контроль за отриманням посвідок іноземцями та особами без громадянства.
 • Здійснення організації заходів щодо перебування іноземних громадян на території України на законних підставах (реєстрація за місцем проживання, оформлення та обмін посвідок на тимчасове проживання в Україні, постановка на облік іноземних студентів, які поновлені або переведені на навчання в Академії після інших навчальних закладів України).
 • Здійснення контролю за своєчасною реєстрацією, зняттям з реєстрації місця проживання та скасуванням посвідок на тимчасове проживання іноземців та осіб без громадянства – студентів та слухачів Академії. Своєчасне реагування на будь-які можливі порушення з вимог перебування іноземців та осіб без громадянства-студентів та слухачів Академії на території України.
 • Здійснення належної співпраці з посольствами, консульствами та представництвами іноземних країн щодо навчання і перебування іноземців ні осіб без громадянства, які навчаються в Академії.
 • Здійснення співпраці з суб’єктами господарювання згідно укладених договорів з Академією та відповідно до діючого законодавства України з набору іноземців та осіб без громадянства на навчання в Україні з питань започаткування та провадження .освітньої діяльності в межах компетенції діяльності відділу.
 • Сприяння розвитку міжнародних зв’язків через структури держав в т.ч. іноземних (через посольства, консульства, представництва), суб‘єктів господарювання, самих студентів-іноземнів та осіб без громадянства Академії.

III.  ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

Функції відділу є невід’ємною частиною виконання посадових інструкцій працівниками відділу, а саме:

і

3.1. Оформлення та видача запрошень на навчання іноземцям та особам без громадянства:

 • Прийняття та реєстрація заяви від фізичної або юридичної особи на оформлення запрошення іноземця або особи без громадянства на навчання в Академії.
 • Формування відповідного реєстру отриманих заяв з вивченням документів по кожному іноземцю та особі без громадянства і передача, до відбіркової комісії через її секретаря .
 • На підставі та по отриманню протокольного рішення вибіркової комісії здійснення заходів підготовки та направлення подання до УДЦМО заповнені в електронній формі запрошення із визначенням терміну дії разом з електронними копіями документів, здійснення контролю за отриманням від УДЦМО електронної версії зареєстрованого запрошення та друкування бланків запрошень.
 • Згідно рішення Вченої ради Академії та введення його в дію наказом ректора Академії забезпечення заключення договорів про отримання фізичною чи юридичною особою запрошень на навчання, їх реєстрацію, оплату та контроль за їх виконанням.
 • Інформування органу охорони державного кордону щодо прибуття запрошеного абітурієнта-іноземця чи особи без громадянства в Україну (дата прибуття, № рейсу, відомості про представника Академії, який буде зустрічати іноземця в аеропорту ).
 • Організація зустрічі абітурієнтів-іноземців та осіб без громадянства в аеропорту визначеною уповноваженою особою Академії, забезпечення їх розміщення та проживання.

3.2. Здійснення перевірки документів, що посвідчує дані іноземців та осіб без громадянства:

 • Відповідність перекладу паспортного документу іноземця або документу, що посвідчує особу без громадянства .українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
 • Терміну дії паспортного документу іноземця або документу, що посвідчує особу без громадянства.
 • Терміну дії візи в паспортному документі іноземця.
  • Організація заходів по оформлению та комплектуваню справи на

студента для подання до ДМС:

3.3.1 .Встановлення наявності паспортного документу іноземця або документу, що посвідчує особу без громадянства.

3.3.2. Встановлення наявності перекладу на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства з особистими даними, засвідченого в установленому законодавством порядку.

3.3.3. Перевірка       заповненої іноземцем або особою без громадянства заяви- анкети на оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні.

3.3.4. Встановлення наявності дійсного полісу медичного страхування.

3.3.5. Наявність 6-ти фотокарток розміром 3,5×4,5 см.

3.3.6. Заповнення співробітником відділу облікової картки на іноземця або особи без громадянства, установленого  органами ДМС зразка.

3.3.7. Встановлення наявності ксерокопії наказу про зарахування на іноземця або особи без громадянства.

3.3.8. Підготовка листа-клопотання Академії на ім’я керівника територіального органу/територіального підрозділу ДМС з проханням оформити посвідку на тимчасове проживання в Україні (здійснити обмін посвідки, поставити на облік та т.і.) іноземця або особи без громадянства.

3.4. Здійснення своєчасного забезпечення подання докумснтів до територіальних органів чи підрозділі в ДМС України для оформлення або обміну, зарахованим на навчання іноземцям та особам без громадянства в установленому законодавством порядку, посвідок на тимчасове проживання в Україні на період навчання.

 

 • Здійснення підготовки подання документів для оформлення посвідки (не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення встановленого строку перебування в Україні).

У разі закінчення строку дії посвідки своєчасне подання документі для її обміну (не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення стоку її дії). Посвідка, що підлягає обміну, після прийому документів, повертається особі та здасться нею під час отримання нової посвідки.

У разі виникнення обставин (втрата або викрадення посвідки) подання документів на її обмін (протягом одного місяця з дати виникненя таких обставин).

У разі коли у зв’язку із зміною прізвища та (або) власного імені чи по батькові, встановленням інших розбіжностей у записах в паспортному документі іноземця або документі, що посвідчує особу без громадянства, подання документів для обміну посвідки (не пізніше ніж через місяць після отримання нового паспортного документу або документу, то посвідчує особу без громадянства).

 • Організація забезпечення своєчасної присутності студентів в ДМС для отримання посвідки.
 • Організація ксерокопіювання посвідок для зберігання їх в особовихсправах.
 • Забезпечення своєчасного попередження студента та його контрактера про терміни реєстрації за місцем проживання (на протязі Зх днів від дати видачі посвідки).

3.4.5 Забезпечення своєчасної реєстрації за місцем проживання в Центрах по наданню адміністративних послуг в районних державних адміністраціях м.Києва та Київської області та відповідна взаємодія по недопущенню порушень.

3.5. Забезпечення здійснення постановки на облік іноземців та осіб без громадянства-студентів Академії, які зараховані на навчання та, які поновлені або переведені з інших навчальних закладів України.

3.6. Організація заходів по зняттю з обліки іноземців та осіб без громадянства, які відраховані з академії.

 • Забезпечення наявності наказу про відрахування.
 • Оформлення листа Академії до ДМС з повідомленням про відрахування іноземця або особи без громадянства протягом 10 днів з дати відрахування.

’ 3.6.3. Організація зняття з реєстрації місця проживання.

 • Забезпечення витребування посвідки та паспортного, документу іноземця або документу, що посвідчує особу без громадянства та подачі останніх до органів ДМС для зняття з обліку відрахованих з Академії іноземців або осіб без громадянства.

3.7.Виконання дій по скасуванню посвідок на тимчасове проживання в Україні в разі відрахування іноземців та осіб без громадянства

 • Здійснення оформлення вмотивованого клопотання Академії до ДМС про скасування посвідок на тимчасове проживання . Україні в зв’язку з відрахуванням іноземців та осіб без громадянства.
 • Надання до ДМС витребуваної посвідки та паспортного документу іноземця або документу, що посвідчує особу без громадянства .
 • Надання копії рішення про скасування посвідки видасться територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС, який прийняв таке рішення, іноземцеві або особі без громадянства під розписку або надсилається такій особі і приймаючій стороні рекомендованим листом (не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня ного прийняття).
  • Забезпечення щомісячної звітності про контингент іноземці та осіб без громадянства-студентів Академії до органів ДМС
  • Ознайомлення іноземців та осіб без громадянства з правилами поведінки (під розпис) та положеннями про перебування іноземців та осіб, без громадянства на території України під час навчання.
  • Проведення контролю з питань додержання іноземцями та особами без громадянства правил проживання та переміщення по території України.

З.11. Надання практичної допомоги по укладанню страхових полісів з надання медичної допомоги іноземним студентам і в разі необхідності здійснення допомоги щодо медичного обслуговування.

3.12. Здійснення паспортно-візового режиму та оформлення посвідок на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства, що є студентами та слухачами Академії.

IV.  IIРЕДСТАВЛЕННЯ ІНТЕРЕСІВ АКАДЕМІЇ

 • За дорученням керівництва Академії працівники відділу можуть :
  • Буги представниками Академії в організаціях та установах при розгляді питань компетенції відділу (згідно доручення за підписом ректора з реєстрацією в канцелярії)
  • Здійснювати взаємодію з працівниками структурних підрозділів, факультетів, кафедр Академії для отримання необхідних документів для своєчасного виконання відповідних завдань відділу.
  • Підвищувати кваліфікацію працівників відділу завдань виконання функціональних обов’язків.
  • Здійснювати забезпечення необхідного рівня технічного та матеріального оснащення робочих місць співробітників відділу з метою одержання необхідної ефективності праці. З цією метою приймати міри по матеріально-технічному забезпеченню своєї діяльності  (приміщення обладнання, комп’ютер, вихід в INTERNET, право міжнародної кореспонденції, а також необхідного канцелярського приладдя).
  • Вносити пропозиції по необхідному та своєчасному забезпеченню наказами, постановами та положеннями вищих державних органів, наказами, розпорядженнями ректора Академії та іншою організаційно-розпорядчою документацією, пов’язаною з діяльністю відділу.

V.  РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ.

5.1. Відділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства може бути реорганізовано та ліквідовано відповідності діючого законодавства України та Статутних вимог Академії.

Transition Eng / Ukr