121, Харківське шосе

Київ, Україна.

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Пт: 9.00 до 18.00

Відділ кадрів – це самостійний структурний підрозділ Академії, підпорядкований безпосередньо ректору.

Основні завдання відділу кадрів:

—  задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

— забезпечення дотримання в усіх підрозділах Академії принципів підбору кадрів по їх професійним і діловим якостям згідно вимог чинного законодавства;

—  прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри;

—  документальне оформлення трудових відносин.

 

Основні функції відділу кадрів:

— оформлює документи про прийом, переведення, переміщення і звільнення працівників, видає їм необхідні довідки та інші документи, пов’язані з роботою;

— забезпечує дотримання в усіх підрозділах академії принципів підбору кадрів по їх професійним і діловим якостям, виконання наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України і ректора університету щодо  питань підбору і розстановки кадрів;

— заповнює, зберігає і видає трудові книжки у відповідності до діючої інструкції;

— ознайомлює працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку;

— забезпечує ведення обліку і звітності з особового складу, веде облік наказів з особового складу;

— формує і веде особові справи співробітників Академії, вносить до них зміни, пов’язані з трудовою діяльністю;

— дотримується вимог законодавства з питань персональних даних;

— веде обрахунок наукового, науково-педагогічного стажу професорсько-викладацького складу Академії;

— підраховує стаж для лікарняних листків і передає їх в бухгалтерію для нарахування допомоги;

— здає в архів Академії документи відділу кадрів, згідно номенклатури справ;

— на підставі поданих заяв за дозволом ректора видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників;

— готує та подає необхідні документи для нагородження працівників Академії нагородами та відзнаками;

— веде записи в трудових книжках про заохочення і винагороди працівників;

— перевіряє у табелі обліку робочого часу відповідність заповнення поіменного списку працівників структурних підрозділів та назв посад згідно штатного розпису;

— здійснює контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах Академії і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

— інформує та консультує керівників структурних підрозділів Академії з питань організації управління персоналом;

— забезпечує складання встановленої звітності з обліку особового складу та роботи з персоналом;

— використовує засоби масової інформації для розміщення оголошень про найом працівників або на оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад;

— контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах Академії;

— надає інформацію (за зверненням) до інших структурних підрозділів Академії.