Transition Eng / Ukr

121, Харківське шосе

Київ, Україна.
(+380) 44 560-89-65
(+380) 44 576-06-00
(+380) 44 576-04-01
(+380) 44 576-07-79
(+380) 94 926-13-57

Написати листа:

maem.academy.edu@gmail.com

Робочий час

Пн-Чт: 9.00 до 18.00
Пт: 9.00 до 17.00

        Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра.

Доктор наук – це другий науковий ступінь, який здобуває особа на науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових виданнях.

Аспірант – особа, зарахована до наукової установи для здобуття ступеня доктора філософії.

Докторант – особа, зарахована до наукової установи для здобуття ступеня доктора наук.

        Підготовка в аспірантурі та докторантурі здійснюється на умовах контракту (за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб).

        Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

  • в аспірантурі інституту за очною (денною, вечірньою) або заочною формами навчання:
  • поза аспірантурою (для осіб, які професійно проводять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у ПВНЗ «Міжнародна академія екології і медицини»).

        Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється в докторантурі інституту за очною (денною) формою навчання шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

        Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки, а підготовка доктора наук у докторантурі – два роки. Кількість аспірантів та вартість такої підготовки визначаються Вченою радою ПВНЗ «Міжнародна академія екології і медицини» з урахуванням ліцензійного обсягу, зазначеного в ліцензії інституту, за якою він провадить освітню діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, та можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та задоволення освітніх потреб аспірантів за відповідною спеціальністю.

        Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі або

 

докторантурі за державним замовленням і не захистилися, а також відраховані з неї достроково, мають право повторного вступу до аспірантури та докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку.

        Для врегулювання відносин між аспірантом або докторантом та вищим навчальним закладом укладається договір.

        Аспірант (докторант) складає індивідуальний план (додаток 1), звіт 1 раз на півроку про хід виконання дисертаційної роботи (додаток 2) та представляє відгук наукового керівника про рівень виконання індивідуального плану за рік (додаток 3)

        Аспірант (докторант) щорічно звітує перед атестаційною комісією інституту про хід виконання роботи.

 

Положення про відділ аспірантури – див. на сайті: «Наша Академія» – «Структура та штатний розпис» – «Відділ аспірантури»

Transition Eng / Ukr